Kurai no Jēkabpils domē pārstāvētajām politiskajām partijām jūs sekojat sociālajos tīklos?


Statistika:

No Flash Player Installed


Balsotāju skaits   1472
Sākt balsošanu   2016-12-27 12:02:19
Beigt balsošanu   2017-01-27 12:02:19

Aptauja

Kurai no Jēkabpils domē pārstāvētajām politiskajām partijām jūs sekojat sociālajos tīklos?