Saruna par latgaliešu piederību Latvijai, Aglonas svētku nozīmīgumu, katoļu baznīcas lomu Latvijas Trešajā atmodā. Tās arī ir atbildes uz jautājumiem, kāpēc tagad baznīca vairāk ir vērotāja lomā un katoļu garīdznieki nevar būt politiķi, un vai Latvijai ir nepieciešama Ceturtā atmoda.
Ceturtdiena, 17 Augusts 2017 17:16

19.raidījumā – kā Latgalē līdzās dzīvo dažādu konfesiju ticīgie

Informācijas avots:
Latgale vēsturiski nekad nav bijusi reliģiski daudzveidīga, bet gan katoļticīgo zeme – stāsta vēsturnieks, profesors Henrihs Soms. Dodamies uz Aglonu, kur katru gadu no 11.augusta līdz 15.augustam pulcējas tūkstošiem svētceļnieku. Par Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, lūgšanu lomu ticīgo dzīvē sarunājamies ar Aglonas bazilikas prāvestu Daumantu Abricki. Kāda loma šajos svētkos ir Aglonas Katoļu ģimnāzijai – atklāj skolas direktore Anita Placinska.  
Pirmdiena, 07 Augusts 2017 00:00

18. raidījums stāsta par Latgales pilīm un muižām

Informācijas avots:
Par Latgales pilīm un muižām, kuru, salīdzinot ar pārējo Latviju, nav bijis daudz. Par to esamību bieži vien liecina pilsdrupas. Tāpēc saglabātās un atjaunotās pilis un muižas ir reģiona pērles. Šajā raidījumā dodamies uz Lūznavas muižu Rēzeknes novadā un Preiļu pili. Par mākslas vidi Lūznavas muižā - kultūras projektu vadītāja Inga Drele; par Preiļu pils, kura pēdējo divu gadu laikā esot uzplaukusi kā īsta princese, atjaunošanu - Preiļu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Irēna Kjarkuža.  
Stāsta Baltinavas Kunga Jēzus Kristus pasludināšanas Romas katoļu baznīcas prāvests Staņislavs Prikulis. Par kapu vecākā atbildību un pienākumiem - Lūcija Kaša. Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudzes prāvests Jāzeps Aglonietis dalās pārdomās, kā padomju laikos tika nosargāta ticība, baznīca un kapusvētku tradīcijas, cik zīmīgi ticīgajiem ir svecīšu vakari rudens mēnešos.  
Kas ir Ziemeļlatgales zelta stīga – stāsta Balvu Centrālās bibliotēkas direktore un daudzu labu ideju virzītāja Ruta Cibule. Viņa zina, kā pamodināt interesi jauniešos  par nemateriālo kultūras mantojumu. Tiekamies ar Viļakas novada Šķilbēnu pagasta fokloras kopu ,,Rekovas Dzintars'', klausāmies viņu dziesmas no vecmāmiņu pūra lādēm un stilizētos gabalus. Izzinām, kāpēc viņi ir populāri ne vien Latgalē, bet Latvijā, un kā mūsu valsts vārdu popularizē aiz robežas.  

Aptauja

Vai jūs atbalstītu atteikšanos no jauniem Ziemassvētku rotājumiem pilsētā, ja tam paredzēto naudu ieguldītu ielu apgaismojumā?