Otrdiena, 19 Septembris 2017 19:47

Jēkabpilī samazināsies maksa par apkuri (TABULAS)

Informācijas avots:  Sandra Mikanovska
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

SIA „Jēkabpils siltums” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniedzis siltumenerģijas pakalpojuma tarifa projektu. Tas paredz, ka esošā siltumenerģijas cena samazināsies par aptuveni 4%. Šobrīd siltumenerģijas cena ir 56,20 eiro par megavatstundu, kas ir dārgākā Latvijas lielo pilsētu vidū.

SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko skaidro, ka nepieciešamībai iesniegt jaunu tarifa projektu bijuši vairāki iemesli. Pirmkārt, tas saistīts ar uzņēmuma iepriekš realizētajiem siltumtrašu rekonstrukcijas projektiem. Līgumos, kas tika noslēgti par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu projektu realizācijā paredzēja, ka pabeidzot projektus uzņēmumam jāiesniedz jauns siltumenerģijas tarifa projekts, lai izvērtētu iegūto ekonomisko efektu un ieklautu to jaunā tarifā. Otrkārt, atsevišķās pozīcijās izmaksas tiek samazinātas, jo ir mainījies dabas gāzes tirgus, tas ir kļuvis atvērts Latvijā un līdz ar to arī atstāj ietekmi uz izmantotajiem resursiem siltumenerģijas ražošanā.

Visdārgākā apkure mazajās katlumājās

Tarifu veido vairāki komponenti, viens no tiem – siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Aleksandrs Karpenko informē, ka 2016. gadā SIA „Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanas izmaksas bija 35,80 eiro par megavatstundu. Savukārt, vērtējot tās katrā no uzņēmuma katlumājām (sk. tabulas), aina ir krasi atšķirīga. Viszemākās siltumenerģijas ražošanas izmaksas ir Dārzu ielas katlumājā – 32,72 eiro par megavatstundu, savukārt visaugstākās – mazajā katlumājā Rīgas ielā 104 – 129,36 eiro par megavatstundu. Pārējās katlumājās siltumenerģijas ražošanas izmaksas ir sekojošas – Tvaika ielas katlumājā – 35, 22 eiro par megavatstundu, Celtnieku ielas – 40,78 eiro par megavatstundu un Rīgas ielas 237 katlumājā – 127, 12 eiro par megavatstundu. Ja teorētiski pieņem, ka tarifus par siltumenerģijas ražošanu noteiktu katram pilsētas mikrorajonam atsevišķi, atkarībā no siltumenerģijas ražošanas izmaksām katrā katlumājā, tad vismazākais tarifs būtu tiem patērētājiem, kur viszemākās izmaksas. Taču tā tarifs netiek aprēķināts, jo tas ir vienots visiem SIA „Jēkabpils siltums” klientiem, tāpēc arī visiem nākas maksāt par augstajām siltumenerģijas ražošanas izmaksām mazajās katlumājās. Tas nozīmē, kamēr nebūs modernizētas mazās katlumājas, kas prasa lielus ieguldījumus, neizdosies samazināt vienu no komponentiem, kas veido tarifu – siltumenerģijas ražošanas izmaksas mazajās katlumājās.

Klientu parāds par apkuri – vairāk kā 2 miljoni

SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko informē, ka kopējais parāds par saņemto siltumenerģijas pakalpojumu 31. augustā bija 2023328,81 eiro. Juridisko personu parāds no tā - 70812,39 eiro. Lielākie parādnieki - SIA "JK Namu Pārvalde" apsaimniekoto namu dzīvokļu īpašnieki un īrnieki. No citiem - biedrība "Nameja nams" (parāds EUR 38647,99), SIA "A Express" (parāds EUR 13222,49).  Parāda piedziņa no SIA "A Express" atrodas tisvedības procesā, parāda piedziņa no biedrības "Nameja nams" nodota tiesu izpildītājam (pēc tiesas lēmuma). Aleksandrs Karpenko arī piebilsta, ka kopš biedrības apsaimniekoto namu apsaimniekošanu pārņēma SIA "JK Namu Pārvalde",  parāds par piegādāto siltumenerģiju šiem namiem ir pieaudzis par 8241,24 eiro. Tie ir lielākie parādnieki, vēl ir arī atsevišķi dzīvokļu īpašnieku kooperatīvi (piem. "Berziņš"), bet tie aktīvi samazinot parāda apjomu. SIA "JK Namu Pārvalde" apsaimniekošanā esošajās mājās parāds virs 1000 eiro ir 284 dzīvokļiem, parāds  50-900 eiro ir 621 dzīvoklim, parāds zem 50 eiro ir 319 dzīvokļiem. Aleksandrs Karpenko piebilst, ka ir arī pozitīva tendence - 500 dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki ir samaksājuši avansu par siltumenerģiju vismaz 10 eiro. 

Jautāts vai arī šogad, sākoties apkures sezonai, parādnieku māju iemītnieki tiks „saldēti”, nepieslēdzot apkurei, lai panāktu, ka tiek  segti parādi, Aleksandrs Karpenko atbildēja, ka šāda prakse vairs netiks īstenota, ar parādniekiem uzņēmums cīnīsies ar citām metodēm. Taču esot jāsaprot, ka pazeminoties ārgaisa temperatūrai, vienas dienas laikā pieslēgt siltumenerģiju visiem klientiem neesot iespējams, tas notikšot apmēram nedēļas laikā un šajā procesā, protams, pirmie siltumu saņemšot to māju iemītnieki, kuriem nav parādu vai tie ir nelieli.

Uzņēmums sagatavojies apkures sezonai

 SIA „Jēkabpils siltums” kā katru gadu, gatavojoties nākamajai apkures sezonai sagatavojis un pārbaudījis siltumtrases, veicot hidrauliskās pārbaudes noplūžu konstatēšanai.

„Šogad ir pārbaudīti atsevišķi posmi vecajās siltumtrasēs, no tām vienā posmā konstatēta noplūde. Šajā posmā norit remonts, ko pabeigsim līdz apkures sezonas sākumam.  Vasarā renovējām atsevišķus trašu posmus, kas vēl palikuši un netika remontēti kopš padomju laikiem. Kā ik vasaru, arī šogad pirms apkures sezonas uzņēmuma speciālisti pārbauda un sagatavo katlumājas. Šogad Celtnieku ielas un Dārzu ielas mikrorajonu katlumājās esam nedaudz mainījuši katlu apsaisti, lai uzlabotu siltumnesēja plūsmu katlumājas iekšienē. Esam uzstādījuši kontroles siltuma skaitītājus atsevišķām katla grupām, jo vēlamies redzēt to pozitīvo pienesumu no enerģētikas viedokļa. Tvaika ielas katlumājā norit tvaika katla kapitālais remonts, mainām iekšējo oderējumu un katla apakšējo daļu. Visas katlumājas ir būvētas padomju laikā, tādēļ tās ir diezgan sliktā stāvoklī un šogad vairs nevarēja atlikt Tvaika ielas katlumājas jumta remontu, kas bija tik caurs, ka lielo lietavu laikā nebija iespējams uzturēties katlumājā,” stāsta Aleksandrs Karpenko.

Viņš piebilst, ka Ķieģeļu ielas mikrorajonā veiktas  pārbaudes gāzes katliem un novērstas dažas nepilnības. Tāpat arī, kur nepieciešams, veikta siltumskaitītāju verifikācija, nomaiņa, pašvaldībai piederošajos objektos, ko uzņēmums apkalpo, savesti kārtībā siltummezgli.

Noslēgti līgumi ar kurināmā piegādātājiem

 Aleksandrs Karpenko informē, ka jau ir noslēgti līgumi ar šķeldas piegādātājiem - SIA „Ošukalns”, SIA „PATA”, SIA „DLLA”, z/s Ezerkrasti”” un SIA „LATEGA”. Ar šiem piegādātājiem uzņēmumam jau ir ilgstoša sadarbība un Aleksandrs karpenko norāda, ka viņu piegāātā produkcija ir kvalitatīva. Piegādātāji izvēlēti, veicot cenu aptauju. Piemērot šādu metodi, uzņēmumam atļauj likums. Taču šis ir pēdējais gads, kad šķeldas piegādātāji izvēlēti, veicot cenu aptauju. Ir notikušas izmaiņas, kas no nākamā gada paredz, ka uz šķeldas piegādi SIA „Jēkabpils siltums” rīkos ieirkuma konkursu, kurā tiks izvēlēts viens pretendents. Tāpat arī turpmāk šķeldu vars neiepirks kubukmetros jeb svara vienībās, bet gan enerģijas vienībās, kas uzņēmumam ir daudz izdevīgāk.

SIA ''Jēkabpils siltums''

Siltumenerģijas ražošanas izmaksas tūkst. EUR

Katlu māju ražošanas izmaksas 2016.gadā

  Ražošanas izmaksas              
Mainīgās   Tvaika iela 4 Dārzu iela 7 Celtnieku iela 13a Ķieģeļu iela 1 Rīgas iela 104 Rīgas iela 237 Kopā
  Kurināmais 610,027 150,503 71,101 133,789 5,229 3,297 973,946
  Elektroenerģija 24,14 9,885 4,245 9,668 0,508 0,13 48,576
  Ūdens un ķimikālijas 6,545 0,426 0,261 0,354 0,03 0,002 7,618
  Dabas resursu nodoklis 3,501 0,793 0,54 3,438     8,272
  Iepirktās siltumenerģijas 710,925 0 0 0 0 0 710,925
  Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas -136 0 0 0 0 0 -136,000
  Pārējās mainīgās 2,149 0,712 0,7 0,3 0,017 0,005 3,883
  Mainīgās izmaksas 1221,287 162,319 76,847 147,549 5,784 3,434 1617,220
Pastāvīgās               0,000
  Darba samaksa 478,179 83,910 85,124 6,323 17,585 0,94 672,061
  Iekārtu remonta un uzturēšanas 14,320 3,883 5,064 1,201 0,353 0,095 24,916
  Pamtlīdzekļu nolietojums 92,729 18,412 8,296 9,168 1,404 3,836 133,845
  Apdrošināšana 1,573 0,303 0,421 0     2,297
  Procentu maksājumi 0,226 0,000 0,001 0,05     0,277
  Pārējās izmaksas 69,507 25,658 4,124 1,542 2,04 0,962 103,833
  Uzņēmuma ienākuma nodoklis 9,12           9,120
  Nekustamā īpašiuma nodoklis 8,4           8,400
  Pastāvīgās izmaksas 674,1 132,166 103,03 18,284 21,382 5,833 954,749
  Ražošanas izmaksas kopā 1895,341 294,485 179,877 165,833 27,166 9,267 2571,969
                0,000
  Saražota enerģija MWh 28909 9000,00 4411 4335 210 72,9 46937,9
  Iepirktā siltumenerģija MWh 24898 0,00 0 0 0 0 24898,4
  Realizēta enerģija MWh 43676 7753,30 3936,8 3999 210 72,9 59647,9
  Siltumenerģijas zudumi MWh 9482 1060 441 334 0 0 11316,5
  Ražošanas pašizmaksa EUR/MWh 35,22 32,72 40,78 38,25 129,36 127,12 35,80
  Realizācijas pašizmaksa EUR/MWh 43,40 37,98 45,69 41,47 129,36 127,17 43,12
Kurināmais   Daudzums            
  Dabas gāze t/nm3 788,615 74,871 39,979 497,336     1400,801
  Škelda m3 41584 11509 8038       61131
  šķelda elektrībai m3 4347,4           4347,4
  zāģskaidas m3 3 5488         5491
  koksnes granulas t 0       21,965 20,549 42,514
  malka 0 19 15   113   147

 

 

 

SIA ''Jēkabpils siltums''

Siltumenerģijas ražošanas izmaksas tūkst. EUR

Katlu māja Rīgas  ielā 104

Izmaksas     Gadi        
Mainīgās   2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Kurināmais 7,9 7,7 7,905 7,541 4,993 5,229
  Elektroenerģija 1,9 0,5 0 0,458 0,512 0,508
  Ūdens un ķimikālijas 0 0 0 0,02 0,047 0,03
  Dabas resursu nodoklis 0 0 0 0 0 0
  Pārējās mainīgās 0 0 0 0,014 0,016 0,017
  Mainīgās izmaksas 9,800 8,200 7,905 8,033 5,568 5,784
Pastāvīgās              
  Darba samaksa 11,44 11,46 13,414 24,161 26,333 17,585
  Iekārtu remonta un uzturēšanas 0,44 0,5 0,443 0,026 0,342 0,353
  Pamtlīdzekļu nolietojums 0 0 0,06 0,064 0 1,404
  Apdrošināšana 0 0 0 0 0 0
  Procentu maksājumi 0 0 0 0 0 0
  Pārējās izmaksas 0 0 0,044 0,513 4,107 2,04
  Pastāvīgās izmaksas 11,9 11,962 13,961 24,764 30,782 21,382
  Ražošanas izmaksas kopā 21,687 20,162 21,866 32,797 36,350 27,166
              0
  Saražota enerģija 203 204,00 211 225,24 197,72 210
  Realizēta enerģija 203 204,00 211 225,24 167,45 210
  Siltumenerģijas zudumi 0 0 0 0 30 0
  Ražošanas pašizmaksa 106,83 98,83 103,63 145,61 183,85 129,36
  Realizācijas pašizmaksa 106,83 98,83 103,63 145,61 217,08 129,36
Kurināmais   Daudzums         0
  Malka m3 297,5 289,5 329,3 311,8 229 113
  Granulas m3 0 0 0 0 0 21,965

 

 

SIA ''Jēkabpils siltums''

Siltumenerģijas ražošanas izmaksas tūkst. EUR

Katlu māja Rīgas  ielā 237

Izmaksas     Gadi        
Mainīgās   2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Kurināmais 1,981 2,903 3,529 3,323 2,968 3,297
  Elektroenerģija 1,171 0,138 0,826 0,115 0,099 0,13
  Ūdens un ķimikālijas 0,003 0,003 0 0,003 0,002 0,002
  Dabas resursu nodoklis 0,000 0 0 0 0  
  Pārējās mainīgās 0,071 0,071 0,06 0,006 0,006 0,005
  Mainīgās izmaksas 3,226 3,115 4,415 3,447 3,075 3,434
Pastāvīgās              
  Darba samaksa 0,276 0,285 0,346 0,348 0 0,94
  Iekārtu remonta un uzturēšanas 1,319 1,404 0,624 0,058 1,035 0,095
  Pamtlīdzekļu nolietojums 0,699 0,491 3,37 1,922 1,425 3,836
  Apdrošināšana 0,000 0,02 0,02 0 0  
  Procentu maksājumi 0,000 0 0 0 0  
  Pārējās izmaksas 0,155 0,131 0,098 0,545 1,065 0,962
  Pastāvīgās izmaksas 2,449 2,331 4,5 2,9 3,5 5,8
  Ražošanas izmaksas kopā 5,675 5,446 8,873 6,320 6,600 9,267
               
  Saražota enerģija 57,29 85,12 87,927 85,518 65,985 72,9
  Realizēta enerģija 57,29 85,12 87,927 85,518 65,985 72,9
  Siltumenerģijas zudumi 0,00 0 0 0 0  
  Ražošanas pašizmaksa 99,07 63,98 100,91 73,90 100,03 127,12
  Realizācijas pašizmaksa 99,07 63,98 100,91 73,90 100,03 127,12
Kurināmais   Daudzums          
  Granulas t 18 26 23,78 20,992 19  
               

 

 

SIA ''Jēkabpils siltums''

Siltumenerģijas ražošanas izmaksas tūkst. EUR

Katlu māja Tvaika  ielā 4

Izmaksas     Gadi        
Mainīgās   2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Kurināmais 1025,038 962,221 660,883 616,179 554,143 610,027
  Elektroenerģija 92,439 92,439 92,439 27,783 27,165 24,14
  Ūdens un ķimikālijas 3,085 2,987 6,497 5,466 3,791 6,545
  Dabas resursu nodoklis 3,758 2,91 3,139 3,201 3,166 3,501
  Iepirktās siltumenerģijas 467,366 687,816 756,797 613,659 649,355 710,925
  Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas -75,56 -62,3 -174,3 -186,91 -151,408 -136
  Pārējās mainīgās 5,555 4,081 1,722 1,885 2,151 2,149
  Mainīgās izmaksas 1521,681 1690,154 1347,177 1081,263 1088,363 1221,287
Pastāvīgās             0
  Darba samaksa 389,417 408,996 437,533 484,459 472,551 478,179
  Iekārtu remonta un uzturēšanas 53,669 54,063 28,457 33,582 25,087 14,32
  Pamtlīdzekļu nolietojums 99,035 77,206 106,289 70,666 81,559 92,729
  Apdrošināšana 2,099 2,661 2,776 1,57 1,624 1,573
  Procentu maksājumi 1,853 1,961 1,747 0,686 0,43 0,226
  Pārējās izmaksas 23,344 21,618 17,669 66,003 65,027 69,507
  Uzņēmuma ienākuma nodoklis 32,73 34,15 15,082 10,8 0 9,12
  Nekustamā īpašiuma nodoklis 6,69 6,70 6,70 6,832 5,473 8,4
  Pastāvīgās izmaksas 608,8 607,355 616,253 674,598 651,751 674,054
  Ražošanas izmaksas kopā 2130,518 2297,509 1963,430 1755,861 1740,114 1895,341
               
  Saražota enerģija MWh 40299 51076,00 28972 29558 25217 28909
  Iepirktā siltumenerģija MWh 16171 23159,00 25430 20442 21631 24898
  Realizēta enerģija MWh 40093 55625,00 42010 39449 38105 43676
  Siltumenerģijas zudumi MWh 15514 17910 11604 9831 8131 9482
  Ražošanas pašizmaksa 37,73 30,95 36,09 35,12 37,14 35,22
  Realizācijas pašizmaksa 53,14 41,30 46,74 44,51 45,67 43,40
Kurināmais   Daudzums          
  Dabas gāze tūkst/n.m3 2030,592 742,59 707,221 455,126 510,095 788,615
  Škelda m3 39545 50083 50682,927 43651,471 38299 41584
  šķelda elektrībai m3 24364 4406 3178,929 3679,234 4136,749 4347,4

 

 

 

 

 

Lasīts 3025 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 19 Septembris 2017 21:10

Komentāri  

0 #2 Jēkabpiliete 2017-09-21 14:31
Bija vērts nomainīt vadību lai samazinātos tarifi!! Savādāk tā bija cīņa ar vējdzirnavām !
Citēt
+3 #1 Ggg 2017-09-20 14:17
Kur ir mana apkure? Aizvakar jau solīja pieslēgt!!! Nejutu ka truba būtu kaut remdena.
Citēt

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt