88% vecāku Zemgalē, tostarp Jēkabpilī, uzskata, ka kibermobings jeb emocionālā pazemošana internetā ir aktuāla problēma bērnu un pusaudžu vidū, jo viņi daudz laika pavada virtuālajā vidē, liecina aptaujas dati. Tomēr 63% aptaujāto atzīst, ka nezinātu, kā rīkoties, ja viņu bērnus skartu kibermobings. Lai veicinātu atbildīgu mobilo ierīču un interneta lietošanu, kā arī mazinātu kibermobingu bērnu un pusaudžu vidū, mobilo sakaru operators BITE, sadarbojoties ar ekspertiem, ir uzsācis iniciatīvu “Iekod pirkstā!”. Tās ietvaros vakar Jēkabpilī tika organizēta Kiberdiena skolēniem, vecākiem un pedagogiem.

Kiberdiena Jēkabpils 3.vidusskolā bija BITES, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts policijas un Latvijas Drošāka interneta centra uzsāktās iniciatīvas “Iekod pirkstā!” otrais pasākums Latvijas skolās. Eksperti atzīst, ka kibermobings kļūst par aizvien aktuālāku problēmu bērnu un jauniešu vidū, tāpēc šajā pasākumā tika runāts gan par kibermobinga raksturīgākajiem izpausmes veidiem, gan arī svarīgākajiem rīcības soļiem kibermobinga situāciju risināšanā un novēršanā.

“Līdzīgi kā reālajā dzīvē, arī virtuālajā vidē savstarpējā saziņā ir būtiski ievērot cieņpilnas attiecības. Pieredze liecina, ka ne visiem tas izdodas. Tieši tāpēc uzsākām šo iniciatīvu, kuras mērķis ir veicināt atbildīgu ierīču lietošanu bērnu un jauniešu vidū, skaidrojot gan skolēniem, gan viņu vecākiem un pedagogiem, kas ir kibermobings, kāpēc ar to ir jācīnās un kā to darīt vislabāk. Ņemot vērā, ka no kibermobinga nav pasargāts neviens, bet virtuālajā vidē mūsu galvenais komunikācijas instruments ir pirksti, viens no efektīvākajiem risinājumiem ir iemācīties “iekost pirkstā” – tajā pašā, ar kuru nosūtām ziņu, nospiežam “sūtīt” vai “patīk” pogu,” norāda BITES Sabiedrisko attiecību vadītāja Karīna Javtušenko.

Viņa atzīst, ka īpaši lielu interesi bērnos raisīja gan mūziķa Marka Rivas un citu iniciatīvas kibersargu pieredzes stāsti, gan izglītojoši izklaidējošā Rīgas Improvizācijas teātra aktivitāte, kuras laikā tika atspoguļotas tipiskākās kibermobinga situācijas, liekot skolēniem iejusties upura, varmākas un klusējošā vairākuma lomās.

“Es ar kibermobingu ikdienā visbiežāk saskaros sociālajos tīklos. Arī Jēkabpils pasākuma laikā atklāju, ka man ir jauns viltus “Instagram” profils, kurā ir publicētas izķēmotas manas bildes. Lai mazinātu kibermobingu, pats ievēroju vairākus “baušļus” un iesaku to darīt arī citiem. Pirmkārt, neuzticieties cilvēkiem internetā. Otrkārt, “iekodiet pirkstā”, pirms rakstiet kaut ko internetā. Treškārt, nekautrējieties meklēt palīdzību, ja tāda nepieciešama!” pieredzē dalās M. Riva.

Arī Latvijas Drošāka interneta centra vēstnese Sandra Magrina uzsver, ka bērniem ir ne vien atbildīgi jāizvērtē, kādu informāciju publicēt virtuālajā vidē, bet arī jāiemācās atpazīt kibermobinga situācijas un pareizi rīkoties, saskaroties ar tām: “Ir svarīgi arī neatbildēt uz varmākas ziņām un komentāriem. Ir svarīgi nepalikt vienaldzīgam un iesaistīt kibermobinga situāciju risināšanā pieaugušos – vecākus, pedagogus, neatkarīgi no tā, vai ar šīm situācijām esi saskāries pats vai arī emocionālā pazemošana internetā tiek vērsta pret tavu draugu, skolasbiedru u.tml. Tāpat būtiski saglabāt pierādījumus – ekrānuzņēmumus, kuros redzamas varmākas aktivitātes.”

Tāpēc, piedaloties kopīgā foto aktivitātē, bērni simboliski pauda apņemšanos ikdienā ievērot “Kibermobinga baušļus”, kuru pamatā ir gan cieņpilnas savstarpējās attiecības, gan rīcība, saskaroties ar kibermobinga situācijām.

Lai gan vairums respondentu atzīst, ka viņus kibermobinga kontekstā visvairāk uztrauc tā izpausmes formas, 71% aptaujāto vecāku Zemgalē norāda, ka satraucošs ir arī bērnu un pusaudžu vidū valdošais uzskats, ka virtuālajā pasaulē var darīt visu, par to nesaņemot sodu. Tāpat 54% atklāj, ka viņiem nav pieņemama sabiedrības, jo īpaši vecāku un pedagogu, vienaldzība pret šādiem gadījumiem, piemēram, uzskats, ka kibermobings ir normāla bērnu un pusaudžu savstarpējo attiecību izpausme.

Eksperti norāda, ka pieaugušajiem ir ļoti nozīmīga loma kibermobinga mazināšanā, tāpēc Kiberdienas ietvaros Jēkabpilī norisinājās arī izglītojoša saruna par emocionālo vardarbību interneta vidē bērnu vecākiem un pedagogiem. Tās ietvaros bērnu un pusaudžu psiholoģe Gunita Kleinberga uzsvēra, ka vecākiem un pedagogiem ir vienlīdz svarīgi aktīvi iesaistīties ne vien kibermobinga situāciju risināšanā, bet arī preventīvā bērnu izglītošanā par atbildīgu interneta un mobilo ierīču lietošanu. Tāpat ir svarīgi veicināt bērnu uzticēšanos pieaugušajiem, jo tā kibermobinga situācijas iespējams identificēt un novērst laicīgāk.

Kopumā šīs sarunas laikā tika apspriesti vairāki aktuāli jautājumi. Piemēram, kā pareizi runāt ar bērnu par viņa dzīvi virtuālajā vidē, vienlaikus rosinot viņā vēlmi pašam parādīt un pastāstīt par tur notiekošo; kā organizēt bērna dzīvi skolā, kad kibermobinga situācija jau atrisināta, u.tml. Taču īpaši aktīva diskusija izvērtās par jautājumu, kā veicināt ne vien atbildīgu, bet arī samērīgu interneta un mobilo ierīču lietojumu skolēnu vidū. Vecāki un pedagogi vienojās, ka efektīvākais risinājums būtu izstrādāt skolas iekšējās kārtības noteikumus, kas paredz stingrākus nosacījumus par mobilo telefonu lietošanu mācību stundu laikā.

Ņemot vērā pasākumā bērniem un sarunā ar vecākiem pārrunāto, eksperti ir sagatavojuši tā dēvētos “Kibermobinga baušļus” skolēniem un pieaugušajiem – vecākiem un pedagogiem - , kas jāņem vērā, lai mazinātu kibermobingu.

“Kibermobinga baušļi” bērniem un pusaudžiem:
# Es domāju, pirms sūtu un publicēju internetā!
# Es ziņoju par kibermobingu – vecākiem, pedagogiem, vietnē Drošsinternets.lv vai zvanot uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bezmaksas Uzticības tālruni 116111!
# Es rūpīgi glabāju savas paroles!
# Tiklīdz ieraugu riebīgu komentāru vai ziņu, es bloķēju vai ziņoju par agresīvo komentētāju!
# Es neatbildu uz riebīgām ziņām, lai neprovocētu agresoru un, aizstāvot sevi, netīšām nekļūtu par tādu!
# Es saglabāju kibermobinga pierādījumus – fotogrāfijas, ekrānšāviņus u.c.!
# Es neesmu vienaldzīgs, ja manu draugu vai skolas biedru ir skāris kibermobings!

“Kibermobinga baušļi” vecākiem un pedagogiem:
# Es izglītojos pats un stāstu bērnam par atbildīgu mobilo ierīču un interneta lietošanu!
# Es iesaistos, jo kibermobings nav tikai bērna problēma, kas jārisina viņam pašam!
# Es biežāk runāju ar bērnu par notiekošo viņa reālajā un virtuālajā dzīvē!
# Es uzskatu, ka kibermobingu var mazināt, darbojoties kopā – vecāki, pedagogi, jaunieši!
# Es pavadu vairāk laika kopā ar bērnu!

Kopumā šogad iniciatīvas “Iekod pirkstā!” aktivitātes plānotas Alūksnes, Jelgavas un Liepājas skolās. Pirmā Kiberdiena notika 27. septembrī Valmierā.

 

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā, turpinot Jaunatnes līdzdalības pasākumus, šodien rīkos tikšanos Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā, informēja EP Informācijas birojā Latvijā.


Pasākums "#BalsoTu - Kā?" norisināsies plkst.15 Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā, kur jaunieši no Jēkabpils pilsētas un novada, kā arī Krustpils un Salas novada zīmējumos un skicēs attēlos, kā viņi vēlas izmainīt savu pilsētu. Radošās idejas vērtēs un komentēs mākslinieki un pilsētas arhitekti.


Jaunieši dažādos Latvijas reģionos tiek aicināti atraktīvi iesaistīties, gan attīstot prasmes paust viedokli, vienlaicīgi ieklausīties un argumentēt, gan praktiski īstenot pašu iniciatīvas. Jaunatnes līdzdalības pasākumu ciklu birojs aizsāka pērn, pirms trīs vēlēšanu maratona: pašvaldību vēlēšanām 2017, šogad oktobrī gaidāmajām 13.Saeimas vēlēšanām un jau pēc gada - Eiropas vēlēšanām.


"Pārmaiņas ir iespējamas. Jaunatnes līdzdalības pasākumu mērķis mudināt gūt pieredzi un izprast kāpēc, par ko un kā balsot. Piedaloties vēlēšanās, izlemjam savu, Latvijas un Eiropas nākotni," uzsvēra biroja vadītāja Marta Rībele.


"Vēlētāju līdzdalība ir jautājums, kas katrās vēlēšanās ir sabiedrības dienas kārtībā. Pirms vēlēšanām var novērot vēlmi prognozēt iespējamo vēlētāju līdzdalību, pēc vēlēšanām to apspriež un analizē. Uzskats, jo vairāk pilsoņu piedalās vēlēšanās, jo labāk, ir kļuvis par vēlēšanu aksiomu. Tomēr, manuprāt, uz vēlēšanām nedrīkstam attiecināt sportisko tēzi "galvenais ir piedalīties". Ar to ir par maz. Latvijai un Eiropai mūsdienās ir vajadzīgi zinoši un līdzdomājoši vēlētāji, un šīs debates ir viens no instrumentiem, kas jaunajiem vēlētājiem var palīdzēt par tādiem kļūt," skaidroja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.


Pirmais pasākums "#BalsoTu - Kāpēc?", norisinājās 14.aprīlī Jelgavas Valsts ģimnāzijā, kur notika debates, kāpēc ir svarīgi piedalīties vēlēšanās, savukārt trešais pasākums "#BalsoTu - Par ko?" norisināsies maijā, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs" un Latgales reģiona jauniešu centros Daugavpilī, Krāslavā, Ludzā un Līvānos, kura laikā jaunieši spriedīs "par ko mēs, latgalieši, neesam vienaldzīgi un ko vēlamies mainīt?" Pasākuma dalībnieki gūs prasmes līdzdalības iniciatīvu uzsākšanai un virzīšanai, kā arī izzinās balsošanas procesu - skolēni kopā ar skolotājiem lems par sev aktuāliem jautājumiem, balsojot par labākajiem risinājumiem.

Materiāls tapis sadarbībā ar LETA

Foto: jekabpils.lv

2018. gada 10. maijā – Lai veicinātu studentu praktisko iemaņu papildināšanu un jaunu zināšanu apguvi izvēlētajā studiju jomā, kā arī izpratni par darba tirgus aktualitātēm, nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonds» sadarbībā ar dažādu nozaru uzņēmumiem aicina Latvijas augstskolu studentus pieteikties prakses stipendiju konkursam «Pierādi sevi vasarā!».

Konkurss sniedz iespēju jauniešiem iegūt prakses vietas savas pārstāvētās studiju nozares vadošajos uzņēmumos, kā arī 350 eiro stipendiju diviem vasaras mēnešiem – jūlijam un augustam. Šogad īpaši aicināti pieteikties jaunāko kursu studenti, lai iegūtu pirmo praktisko pieredzi un pārliecinātos par izvēlētās nozares atbilstību savām interesēm.

Prakses vietas šovasar piedāvā mēbeļu ražošanas uzņēmums SIA «KVIST», vadošais hermētiķu ražotājs Eiropā SIA «TENACHEM», sakaru iekārtu un elektronisko komponentu ražotājs SIA «HansaMatrix Ventspils», kā arī pašvaldības uzņēmumi «Rīgas ūdens» un «Rīgas namu pārvaldnieks». Šogad uzņēmumi pārstāv Latvijas reģionus, lai sniegtu iespēju studentiem vasarā atgriezties savā dzimtajā pusē, tajā pašā laikā iegūstot konkurētspējīgu pieredzi karjeras attīstībai.

«Esam gandarīti, ka projekts guvis atpazīstamību mūsu sadarbības partneru vidū un vairākiem praktikantiem sniedzis iespēju pēc prakses vasarā uzsākt pastāvīgu darbu uzņēmumos. Kopš 2013. gada vasaras, kad aizsākām šo iniciatīvu, prakses vietas 79 studentiem nodrošinājuši jau 20 dažādu nozaru uzņēmumi,» stāsta RTU Attīstības fonda izpilddirektora vietniece Santa Jākobsone.

Pirms pieciem gadiem, kad konkurss norisinājās pirmo reizi, tajā piedalījās arī Laura Lībiete: «Prakses vietai pieteicos, jo tā šķita aizraujoša iespēja gūt praktiskas iemaņas telekomunikāciju jomā, ko ikdienā diezgan akadēmiskā veidā apguvu augstskolā. Pārliecinājos, ka tieši prakse sniedz iespēju atspērienam karjeras attīstībā.» Bijusī SIA «Citrus Solutions» praktikante pašlaik uzņēmumā vada inženiertīklu projektēšanas grupu.

Studenti, kuru studiju specialitāte atbilst piedāvātajām prakses vietām, aicināti pieteikties konkursam līdz 27. maijam, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu RTU Attīstības fonda mājaslapā fonds.rtu.lv.

Papildu informācija:

Kristiāna Korsaka-Mille

RTU Attīstības fonda jaunākā projektu vadītāja

Tālr. +371 26548880

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā aicina pieteikties un piedalīties pasākumā “Balso Tu! Kā?” Jēkabpilī!

“Balso Tu! Kā?” pasākuma mērķis: veicināt jauniešu un bērnu izpratni par līdzdalību, attīstīt pilsoniskuma prasmes un mudināt padarīt skaistāku un sakoptāku savu pilsētu, ielu, sētu, klasi!

Rīcība: izveido domu biedru grupu un izdomā, ko un kā gribētu mainīt, uzlabot savā apkārtnē, publiskajā telpā. Piesaki šo vietu ar aprakstu – kāpēc izvēlēta tieši šis objekts/vieta? Pēc tam izdomā un sagatavo prezentāciju, maketu – Kā to varētu mainīt? Tad piedalies pasākumā, kur iespējams tieši Tava ideja gūs atbalstu un palīdzību tās realizācijai!

Pieteikšanās dalībai un sava objekta/vietas fotogrāfijas iesūtīšana- līdz 30.aprīlim!

Prezentācijas un ideju aizstāvēšana 21.maijā plkst. 15:00.

Kā pieteikties: pasākuma nolikums pielikumā.

Informāciju sagatavoja:

Eiropas Parlamenta Birojs Latvijā

Jaunatnes līdzdalības pasākumu ciklu Eiropas Parlamenta Birojs Latvijā aizsāka pērn, pirms trīs vēlēšanu maratona: pašvaldību vēlēšanām 2017, šogad oktobrī gaidāmajām 13. Saeimas vēlēšanām un jau pēc gada - Eiropas vēlēšanām #EE2019. Katru gadu dažādos Latvijas reģionos tiek īstenoti trīs #BalsoTu pasākumi, kuros var gūt atbildes – kāpēc, par ko un kā būt aktīvam pilsonim.

20. maijā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros Jēkabpils Mežaparkā, no plkst. 11:00 notiks pasākums “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem”, ar mērķi aktīvi darboties ārpus ierastās vides - risināt sevis iepazīšanas uzdevumus, stimulēt emocijas, nodarbināt atmiņu, iepazīt veselīga uztura pamatprincipus un fiziski kustēties. Pasākuma laikā dalībniekiem būs nepieciešams atrast konkrētus kontrolpunktus, kuros jāatbild uz jautājumiem par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kā arī jāizpilda kāda sportiska aktivitāte.

Orientēšanās pasākumā aicināti piedalīties visi interesenti.

Reģistrācija pasākumam no plkst.11:00 Jēkabpils Mežaparka kalna namiņā. Piedalīties var individuāli vai komandās līdz četriem cilvēkiem.

Dalība pasākumā ir bez maksas. Atraktīvākajiem un veiklākajiem dalībniekiem būs iespēja savā īpašumā iegūt balvas.

Pasākumuorganizē biedrība “HOLISTA”.

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel.:26548737.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049"Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Vairāk nekā tūkstotis pamatskolas vecuma jauniešu no visas Latvijas izvēlējušies papildināt savas zināšanas fizikā, startējot Latvenergo koncerna erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments”. Lai izzinātu fizikas daudzveidīgo dabu un praktisko pielietojumu ne tikai zinātnē, bet arī jaunajās tehnoloģijās, būvniecībā, IT jomā, sportā un pat kulinārijā, konkursam šogad pieteicies rekordliels dalībnieku skaits – 226 komandas ar 8. un 9. klašu skolēniem no 169 pamatskolām.

Konkursa atlases kārtā skolēni trīs nedēļu garumā veic eksperimentus un risina oriģinālus fizikas tematikas uzdevumus, kādi nav pieejami mācību grāmatās. Savukārt 12. maijā 60 zinošākās komandas no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas tiksies vērienīgā finālā, lai cīnītos par galveno balvu – dalību īpašā fizikas vasaras nometnē. Atlases kārtā sīvākā konkurence par iekļūšanu finālā norisinās Latgales, Rīgas un Zemgales reģionos, no kuriem konkursam pietiecies lielākais skaits dalībnieku – 50, 45 un 36 komandas.

“Rīkojot erudīcijas konkursu, cenšamies jauniešus atraktīvā veidā motivēt sadraudzēties ar fiziku jau pamatskolā un iedrošināt turpināt šī mācību priekšmeta apgūšanu arī vidusskolā. Pēdējos gados redzam, ka fizikas popularitātei un konkursa dalībnieku skaitam ir tendence augt. Tas ļoti priecē, jo nākotnē pieprasījums pēc speciālistiem ar fizikas zināšanām tikai palielināsies gan inženiertehniskajās un dabaszinātņu profesijās, gan šķietami arī nesaistītās nozarēs kā, piemēram, medicīna, pārtikas produktu tehnoloģija vai IT,” saka AS “Latvenergo” Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības direktore Ingrīda Lāce.

Konkursa fināls, kurā tiks noskaidroti galvenās balvas ieguvēji, šogad būs reizē arī Latvijā pirmais fizikas festivāls. Tajā tiks piedāvāta plaša izglītojoši izklaidējoša programma gan pašiem dalībniekiem, gan skolas biedriem un visiem zinātkārajiem bērniem un jauniešiem.

Par konkursu

Fizikas erudīcijas konkurss ir viens no ilglaicīgākajiem skolēnu konkursiem Latvijā, kas norisinās jau 23. reizi. “FIZMIX Eksperiments” mērķis ir saistošā veidā radīt jauniešos interesi par fiziku, parādīt, kā teorētiskās zināšanas iespējams izmantot praksē, izglītot elektrodrošības jautājumos, kā arī mudināt jauniešus nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas. Vairāk par konkursu vietnē www.fizmix.lv/eksperiments.

Papildu informācijai

Kate Nītiņa

Konkursa koordinatore

Tālr.: 67242503; 29152192

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”

Preses sekretāre

Tālr.: 67728809; 29279158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Piektdiena, 06 Aprīlis 2018 17:23

8. Jauniešu Saeimā darbosies divi jaunieši no Jēkabpils

Informācijas avots:

Aprīļa sākumā noslēgušās Jauniešu Saeimas vēlēšanas. 8. Jauniešu Saeimas sasaukumā darbosies 100 jaunieši, kuru starpā arī jaunieši no Jēkabpils- Juliāna Višņevska (Jēkabpils 3. vidusskola) un Rinalds Druviņš (Jēkabpils Valsts ģimnāzija).

Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamenta projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Ievēlētie 100 jaunieši, par kuru idejām saņemts lielākais balsu skaits, sanāks Saeimas namā, lai caur pašu pieredzi izprastu likumdevēja darba specifiku un no parlamenta tribīnes uzrunātu vienaudžus par sabiedrībā aktuālām tēmām. Darbība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta reālajam Saeimas darbam– likumu izstrādes procesam komisijās un Saeimas sēdēs.

Jauniešu Saeimas deputāti sanāks uz pirmo sēdi Saeimas sēžu zālē jau 13. aprīlī, lai apstiprinātu mandātus un komisiju sastāvu, kā arī dotu svinīgo solījumu. Sēdi vadīs Saeimas priekšsēdētāja, bet vietas Saeimas Prezidijā ieņems četri jaunieši, kuru idejas ieguvušas vislielāko balsu skaitu. Šogad Jauniešu Saeima atzīmē Latvijas valsts simtgadi, tādēļ jaunieši tika aicināti iesniegt idejas Latvijas nākotnes veidošanai.

Jaunieši izstrādās arī četras deklarācijas, par kurām diskutēs nozaru komisijās. Pēc darba komisijās notiks otrā Jauniešu Saeimas sēde, kurā jaunieši debatēs par komisiju sagatavotajiem priekšlikumiem deklarāciju pilnveidošanai.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību nodaļa

Jauniešu klubs “13. pirmdiena” un Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina jauniešus uz piekto ikmēneša sarunu cikla “Kāpiens” tikšanos 2018. gada 23. aprīlī plkst. 17:00 Jēkabpils Tautas nama Kamerzālē. Tajā jauniešiem būs iespēja iepazīt jēkabpilieti, volejbola komandas “Jēkabpils Lūši” libero spēlētāju Dāvi Melni.

Vairāk informācijas meklē www.jekabpils-jauniesi.lv

Jēkabpils jauniešu klubs “13. pirmdiena” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību līdz pat 2018. gada beigām, par godu Latvijas simtgadei, organizē ikmēneša sarunu ciklu “Kāpiens”. Sarunu cikla mērķis ir jauniešiem neformālā gaisotnē iepazīt radošas un iedvesmojošas personības Latvijā un Jēkabpilī, kā arī uzzināt dažādu profesiju aizkulises.

“Kāpiens” līdz savam mērķim, līdz vietai, kur atrodamies šobrīd. “Kāpiens”, kas mūs vēl sagaida, lai nokļūtu, kur vēlamies būt.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Gādmane
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
Jaunatnes lietu speciāliste
Tālr. +371 25906344
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 1 of 20

Noskaties

Aktuāli