Pirmdiena, 09 Aprīlis 2018 16:58

Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi

Informācijas avots:  I.Ostrovska
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Pašvaldības policija ar divējādām sajūtām gaida pavasara iestāšanos, jo līdz ar dabu mostas arī kūlas dedzinātāji. 

Valstī aizvien biežāk notiek kūlas dedzināšana, apdraudot cilvēku dzīvību, radot kaitējumus dabai un nodarot zaudējumus valsts, pašvaldību un privātajam īpašumam.

Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils nodaļas Jēkabpilī no 2018.gada sākuma līdz 8.aprīlim reģistrēti 58 pērnās zāles - kūlas dedzināšanas gadījumi.

Pašvaldības policija atgādina, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 51.panta 2.daļu, ir paredzēta administratīva atbildība - naudas sods fiziskajām personām no simt četrdesmit euro līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Gadījumos, kad pamanīts kūlas ugunsgrēks, nepieciešams par to pēc iespējas ātrāk ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.

Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 179.panta 4.daļā noteikta atbildība par kūlas dedzināšanu, uzliekot naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.

Saprotot to, ka kūla ir radusies tāpēc, ka rudens periodā nekustamais īpašums laicīgi nav nopļauts, Pašvaldības policija 2018.gada vasarā un rudenī pievērsīs pastiprinātu uzmanību zāles nenopļaušanai īpašumos, kuri atrodas Jēkabpils pilsētā. 

Atgādinām, ka zāles garums Jēkabpils pilsētā, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2013.g. pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.51 „Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi” nedrīkst pārsniegt 20 cm. Minēto noteikumu 5.10 punktā ir noteikts – Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā, ja zāles garums pārsniedz 20 cm, uzliek naudas sodu zemes gabala īpašniekiem:

5.10.1. līdz 2000 m2 lielām platībām – 30 euro;

5.10.2. no 2000 m2 līdz 1 ha lielām platībām – 70 euro; 

5.10.3. sākot no 1 ha lielām platībām  140 euro par katru pilnu ha, bet ne lielāku par 350 euro.       

2017.gadā par zāles nenopļaušanu sev piederošā īpašumā pie atbildības sauktas 13 personas, šajā gadā pagaidām 4 personas.

Pieliekot sērkociņu pie pērnās zāles jeb vienkārši to neuzmanīgi nosviežot zemē, kurinot ugunskurus, atcerēsimies, cik daudziem varam nodarīt pāri. 

Sargāsim sevi un citus!

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas 

vecākā inspektore I.Ostrovska

Lasīts 422 reizes

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli