Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2. maija līdz 1.jūnijam aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam, atbilstoši nolikumam “Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.  Nolikumā noteiktas vairākas projektu mērķu prioritātes: sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām; pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana; vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā; pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana; sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana; bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana; neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana; tautas mākslas un…
Ceturtdiena, 10 Maijs 2018 15:09

Aicina pieteikties Pirmsjāņu tirdziņam

Informācijas avots:
Jēkabpils NVO resursu centrs aicina pieteikties biedrības un nodibinājumus savu dalībnieku darbu prezentācijai, tirgošanai un iegādei par ziedojumiem Pirmslīgo tirdziņā 8.jūnijā no plkst. 15.00-19.00 Jaunā ielā 39i, brīvdabas teritorijā. Pieteikšanās un tuvāka informācija; 29449622 vai 28232210
Šogad Zemgales NVO Centra izsludinātajā NVO projektu programmā atbalstu savu ideju realizēšanai ieguva 18 biedrības. Katrā jomā tika atbalstīti 6 projekti. Kopā līdz projekta pieteikuma termiņam (5. aprīlis) tika saņemti 34 projektu pieteikumi – 15 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekti; 10 starpkultūru dialoga projekti; 9 mazākumtautību iniciatīvu projekti. Pavisam kopā pieprasīti 63 671,87 EUR, savukārt konkursam pieejami 24 000 EUR – katrā jomā 8 000 EUR. Atbalstu guvuši virkne Jēkabpils un apkārtējo novadu biedrību iesniegtie projekti. Biedrība "Jēkabpils mantojums" ieguvusi 1400…
Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2. maija līdz 1.jūnijam aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam, atbilstoši nolikumam “Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”. Nolikumā noteiktas vairākas projektu mērķu prioritātes: sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām; pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana; vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā; pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana; sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana; bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana; neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana; tautas mākslas un…
Pirmdiena, 09 Aprīlis 2018 14:21

Bērnu sociāli - emocionālā izglītība un attīstība

Informācijas avots:
Izglītības iniciatīvu centrs ar Jēkabpils pašvaldības atbalstu šobrīd Jēkabpilī uzsāk īstenot starptautisku projektu „Sociāli emocionālā izglītība un attīstība – izpratnes un prasmju uzlabošana agrās bērnības izglītībā”, kura ietvaros tiks veikta izpētē par bērnu sociāli – emocionālo labsajūtu pirmsskolas izglītības iestādēs. Šī gada 9. aprīlī PII “Zvaniņš” notiks pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu tikšanās par izpētes norisi, izglītības iestāžu dalību tajā, iespējamo tālāko sadarbību un ieguvumiem projektā. Bērnu ilgtermiņa panākumus skolā ietekmē ne tikai akadēmiskās prasmes un zināšanas, bet arī…
Page 1 of 38

Aktuāli