No š.g. 6.februāra līdz 6.martam Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām. Pieteikumi noteiktajā termiņā jāiesniedz pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.  Projektam jābūt sagatavotam atbilstoši nolikumam “Par kārtību , kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”. Vienam projektam piešķir ne vairāk kā 900 eiro. Projektu konkursa prioritātes noteiktas šādas: sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām; pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana; vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā; pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana un sabiedrības…
Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” aicina pieteikties jauniešus no 17 gadu vecuma Eiropas brīvprātīgā darba īstermiņa projektam Rumānijā laikā no 26.jūnija līdz 23.augustam. Plānots, ka Rumānijas projektā “To Get There TOGETHER” satiksies jaunieši no deviņām valstīm, tā mērķis ir nodrošināt izglītības iespējas dažāda vecuma un sociālā stāvokļa bērniem un jauniešiem. Potenciālajam brīvprātīgajam jābūt ieinteresētam mācīties un pilnveidot pašam sevi, jābūt atvērtam, tolerantam pret citas kultūras pārstāvjiem, jo būs jāstrādā multikulturālā vidē, jāmīl darbs ar bērniem un jauniešiem. Nav nepieciešamas kādas…
Ceturtdiena, 19 Janvāris 2017 08:16

Prezentē kalendāru 2017. gadam “Poļu laiki Jēkabpilī”

Informācijas avots:
Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy” 13. janvārī plašākai sabiedrībai prezentēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības pērnā gada NVO projektu konkursā atbalstītā projekta „Poļu laiki Jēkabpilī” ietvaros izdoto tāda paša nosaukuma kalendāru 2017. gadam.. Prezentāciju uzsākot, projekta vadītājs un biedrības “Rodacy” valdes loceklis Rihards Barkovskis īsumā pastāstīja par Jēkabpils poļu biedrības darbību. Tam sekoja kalendāra pārlapošana uz ekrāna ar projekta vadītāja komentāriem par iniciatīvas “Poļu laiku Jēkabpilī” norises laikā savāktajiem materiāliem. R. Barkovska informāciju ar stāstiem par pašu, savu vecāku vai vecvecāku pieredzēto papildināja…
Piektdiena, 13 Janvāris 2017 12:47

Izdod 2017. gada kalendāru “Poļu laiki Jēkabpilī”

Informācijas avots:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2016. gada NVO projektu konkursā atbalstītais Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” projekts „Poļu laiki Jēkabpilī” noslēdzies ar 2017. gada kalendāra izdošanu. Tā atvēršanas svētki notiek šodien pulksten 17.30 Jēkabpils pilsētas bibliotēkā. Kā informē projekta vadītājs Rihards Barkovskis, projekta mērķis bijis izzināt vienu no daudznacionālās Jēkabpils iedzīvotāju vēstures segmentiem – poļu lomu pilsētas attīstībā, kultūrvēsturisko mantojumu, izzināt un saglabāt vēl šobrīd pieejamās liecības par poļu tautības cilvēkiem dažādos vēstures periodos.Informācijas nesēja funkcijas izpildei drukātā veidā izvēlēts kalendārs. 2017. gada…
Biedrība „Dienas gaisma” aicina bērnu vecākus, pedagogus, sociālos darbiniekus un visus interesentus apmeklēt biedrības rīkoto semināru „Bērnu audzināšanas nevardarbīgas metodes un disciplīna”. Semināra norises vieta un laiks: 2016.gada 9.decembrī plkst. 11.00 Krustpils novada pašvaldības konferenču zālē Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Biedrības darbības mērķi ir sociāli aktīvas un atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā, rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu. Biedrība ikdienā sniedz konsultācijas vecākiem ģimenes tiesību jomā un secina, ka vecākiem dažreiz trūkst zināšanu par savām tiesībām bērnu audzināšanā un pieļaujamām metodēm.…
Page 1 of 28