Otrdiena, 19 Septembris 2017 15:03

Domes priekšsēdētājs pateicas Dzejas dienu organizatoriem

Informācijas avots:
No 12. līdz 16. septembrim Jēkabpilī norisinājās Dzejas dienas ar saukli “klasika ienāk klasiski”. Dzejas dienu ietvaros, no 12. līdz 16. septembrim, ikviens varēja izbraukt jēkabpiliešiem sen zināmajā un iecienītajā “Dzejas busiņā”, apmeklēt dzejas lasījumus un lekcijas, piedalīties akcijā “Sirds uz trotuāra”, tikties ar pazīstamiem un ar dzeju saistītiem latviešiem, kā arī piedalīties citās Dzejas dienu aktivitātēs. Izsaku pateicību visiem Dzejas dienu organizatoriem par radoši, kvalitatīvi noorganizētajām Dzejas dienām Jēkabpils pilsētā. Paldies Dzejas dienu rīkotājiem: Jēkabpils Kultūras pārvaldei un struktūrvienībām:…
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis saņēmis Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zemgales reģionālās nodaļas vadītājas, galvenās valsts inspektores Elvīras Mantrovas pateicības vēstuli par Jēkabpils pilsētas pašvaldības dalību Eiropas kultūras mantojuma dienās 2017. Vēstulē E. Mantrova raksta: “Šī gada 9.un 10.septembrī ir aizvadītas tradicionālās Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuras Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija organizē sadarbībā ar pašvaldībām un kultūras mantojuma objektu īpašniekiem. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zemgales reģionālā nodaļa augsti novērtē sadarbību un pateicas pašvaldībai un tās komandai…
Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”. Pēcāk projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā. Jēkabpils pilsētu šajā projektā pārstāv Jēkabpils 3. vidusskola. Jēkabpils 3. vidusskolas skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. Kopumā noritēja aktīvs darbs pie 490…
Trešdiena, 13 Septembris 2017 09:22

Apstiprina lēmumu par Jēkabpils vēlēšanu komisiju

Informācijas avots:
7.septembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika ievēlēta Jēkabpils vēlēšanu komisija. Komisija ievēlēta šādā sastāvā:  Rasa Lukaševiča, Inese Rancāne - Beinaroviča, Edgars Graudiņš, Irina Laurenova, Iveta Upmace, Zigmārs Zemzars, Inita Sietniece. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un sekretārs tiks ievēlēts vēlēšanu komisijas sēdē, kura plānota š.g. 19.septembrī. Pirmo vēlēšanu komisijas sēdi, atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, sasauc domes priekšsēdētājs. Vēlēšanu komisija bija jāizveido, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka republikas pilsētas vēlēšanu komisiju…
Jēkabpils pilsētas domes vadība Jēkabpilī tikās ar Labklājības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemgales plānošanas speciālistiem, lai pārrunātu deinstitucionalizācijas (DI) projekta risinājumus pašvaldībā. Jēkabpils pilsētas pašvaldība projekta ietvaros plāno izveidot divus dienas aprūpes centrus, specializētās darbnīcas, kā arī grupu dzīvokļus vai jauniešu māju, taču pakalpojumu izveide vēl jāskata kontekstā ar reģiona pašvaldību plāniem un esošo infrastruktūru. Lai līdz 2017. gada 31. decembrim precizētu projektā īstenojamās aktivitātes un iesniegtu projektu, domes vadība tuvākajā laikā plāno tikšanos ar apkārtējo novadu pašvaldību…
Page 1 of 215