Šogad, 4.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas valsts svētku svinīgajā pasākumā svinīgi tika pasniegti Pateicības raksti vairākiem Jēkabpils un tās apkārtnes iedzīvotājiem par piedalīšanos 1991.gada barikādēs. Pateicības rakstus pasniedza Saeimas deputāts Romualds Ražuks, kurš Barikāžu laikā bija Latvijas tautas frontes priekšsēdētājs un 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātājs un tā prezidents no 1995. gada, kā arī 1991. gada barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais. Pateicības rakstu par piedalīšanos Latvijas Neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvārī-augustā Barikāžu fonds piešķīra : Modrim Andersonam, Eduardam…
3.maija Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja Jēkabpils pilsētas pašvaldības piedalīšanos Rietumu Bankas labdarības fonda projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Putnu vērošanas tornis Mežaparkā, Jēkabpilī”. Rietumu Bankas labdarības fondā pašvaldības aicinātas iesniegt projekta idejas, kas vērstas uz pilsētvides labiekārtošanas un attīstības programmu realizāciju Latvijas reģionu pilsētām un novadiem. Pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļa ir izstrādājusi projekta pieteikumu un tā mērķis ir popularizēt putnu vērošanu un putnu sugu izpēti Radžu ūdenskrātuvē. Projekta kopējās izmaksas ir 15 115,37 euro, plānotais Rietumu Bankas…
2017. gada 19. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu, kura mērķis ir trīs gadu periodā Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem, tajā skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus un veicināt iedzīvotāju iesaisti tajos, lai sekmētu veselīga dzīvesveida paradumu maiņu. Projekta ietvaros tiks organizēti 116 veselības veicināšanas pasākumi  fiziskās veselības veicināšanai, izglītošanai par veselīgu uzturu, garīgās veselibas un seksuālās, reproduktīvās veselības veicināšanu, savukārt…
No marta vidus Jēkabpilī darbojas 12 jauni dalīto atkritumu savākšanas punkti individuālo māju mikrorajonos un publiski pieejamās vietās. Katrā atkritumu šķirošanas punktā ir uzstādīts informatīvs stends, kurā ilustratīvi atspoguļoti atkritumu šķirošanas noteikumi. Ražošanas tehniķe Ingūna Avotiņa informē, ka nupat no šiem punktiem atkritumi ir izvesti un var secināt, cik apzinīgi cilvēki ievērojuši šķirošanas nosacījumus. Atbilstoši prasībām konteineri ir bijuši piepildīti Bauskas, Dzirnavu un Zaļās ielas punktos, taču konteineros, kuri izvietoti Kokneses un Krāces ielā, diemžēl samesti arī sadzīves atkritumi. Acīmredzot…
Piektdiena, 21 Aprīlis 2017 15:41

Par finansējuma piešķiršanu latvāņu ierobežošanai

Informācijas avots:
20.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja finansējuma piešķiršanu 2000,00 euro apmērā Sosnovska latvāņu (turpmāk tekstā- latvāņu) ierobežošanai Jēkabpils pilsētas teritorijā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumu Nr.559 ,,Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 10.punktu, pašvaldība, ņemot vērā ar latvāni invadēto platību, organizē un koordinē latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus. Jēkabpils pilsētas teritorijā ar latvāni invadētās teritorijas ir vairākās vietās un noteiktās platībās, tajā skaitā Dzirnavu dīķa krasta zonā,  Dzelzceļa ielas posmā,  Madonas ielā 66 un…
Page 1 of 201