20.jūnijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis pateicās par atbalstu pilsētas svētku norisē vairāk nekā 20 brīvprātīgajiem jauniešiem. R.Ragainis: "Paldies par jūsu darbu pilsētas svētkos un par to, ka tikāt galā ar uzticētajiem pienākumiem. Šī jums ir laba pieredze, novēlu to izmantot arī turpmāk un būt aktīviem līdzdarbojoties svētkos citus gadus!" Jaunieši pilsētas svētkos strādāja visas dienas garumā, tādējādi palīdzot visai organizatoru komandai. Brīvprātīgie svētku apmeklētājiem dalīja gan svētku programmu, gan pilsētas svētku avīzi, gan arī pilsētas karodziņus. Paldies brīvprātīgajiem  par paveikto pilsētas svētkos…
Jēkabpils domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē ceturtdien kā pēdējais papildu jautājums tika skatīts lēmums par komitejas vadītāja maiņu. No amata pienākumiem atteicās līdzšinējais komitejas vadītājs Aigars Nitišs (LZP) un komitejas vadībā tika ievēlēts deputāts Aivars Kraps (GKL). Sarunā ar Radio1.lv viņš savu lēmumu pamatoja ar lielo aizņemtību tiešajā darbā un esot jāizvēlas, kam veltīt vairāk laiku, jo abus pagūt vienlīdz labi izdarīt esot sarežģīti. Aigars Nitišs piebilda, ka jau pirms gada bijusi doma, ka komiteju varētu vadīt viņa pašreizējais…
Jēkabpils domes kārtējā sēdē deputāti šodien apstiprināja lēmumprojektu par atklāta konkursa izsludināšanu uz Sociālā dienesta vadītāja amatu. Tas paredz no 27.jūnija atbrīvot no amata Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāju Juri Tužikovu un izsludināt atklātu pretendentu konkursu uz Jēkabpils sociālā dienesta vadītāja amatu. Juris Tužikovs darba gaitas pamet, jo dodas pensijā. Atbildīgais par ārējā konkursa izsludināšanu un norisi ir pašvaldības izpilddirektorts Guntars Gogulis.
Ceturtdiena, 14 Jūnijs 2018 16:24

Iespējama rēķinu kavēšanās

Informācijas avots:
SIA “ Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka sakarā ar veiktajām izmaiņām rēķinos, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu klientu datu aizsardzību, šomēnes iedzīvotājiem iespējama neilga rēķinu kavēšanās par sadzīves atkritumu izvešanu. Atgādinām, ka tiem klientiem, kuri rēķinus saņem e-pastā, nekādas izmaiņas nav gaidāmas. Lai pietiktu elektronisko rēķinu saņemšanu, lūdzam zvanīt pa telefonu 26549919, vai rakstīt pieteikumu e-pastā This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tā pat iedzīvotājiem iespēja pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski ir mājaslapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv/kontakti, vai klātienē Zemgales ielā 24/1 Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Informāciju sagatavoja: SIA “Jēkabpils pakalpojumi”…
Ceturtdiena, 14 Jūnijs 2018 11:11

Apstiprina grozījumus Jēkabpils pilsētas budžetā

Informācijas avots:
7.jūnija Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus Jēkabpils pilsētas domes budžetā 2018.gadam. Deputāti apstiprināja Jēkabpils pilsētas 2018.gada pamatbudžetu: šādā apjomā: ieņēmumi 29 106 486 eiro; izdevumi 33 659 604 eiro; aizņēmumu saņemšana  kopsummā 5 705 186eiro; aizņēmumu atmaksa kopsummā 2 529 695eiro; līdzdalību komersantu pašu kapitālā 218 000 eiro; līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.g. 1 595 627 eiro; līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.g. 0 eiro.” Deputāti apstiprināja Jēkabpils pilsētas 2018.gada speciālo budžetu (neietverot ziedojumus un dāvinājumus): ieņēmumi 580 329 eiro; izdevumi 510 321 eiro; aizņēmumu atmaksa kopsummā 109 607 eiro;atlikums  uz 01.01.2018.g. 39 599 eiro;atlikums…
Page 1 of 238

Aktuāli