Trešdiena, 19 Aprīlis 2017 07:23

Mediācijas dienas Jēkabpilī

Informācijas avots:
Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju no 25. – 28. aprīlim pirmo reizi Latvijā organizē Mediācijas dienas, kuru ietvaros sertificēti mediatori stāstīs par mediāciju praksē, tās sniegtajām iespējām, kā mediāciju pielietot un kāpēc tā ir noderīgs instruments ceļā uz domstarpību risināšanu. Konflikti ir dabiska mūsu dzīves sastāvdaļa gan darbā, gan mājās, gan sabiedrībā. Pat ja šķiet, ka jūs runājat dažādās valodās, vai pat vispār vairs nesarunājaties, konflikts prasa risinājumu. Tad, kad domstarpības jau radušās, ir maldīgi domāt, ka no…
Otrdiena, 18 Aprīlis 2017 12:45

Jēkabpilī viesosies Igaunijas vēstnieks

Informācijas avots:
19.aprīlī Jēkabpili darba vizītē apmeklēs Igaunijas Republikas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Tenis Nirks. Vēstnieka vizītes galvenais mērķis ir ekonomisko sakaru veicināšana. Vizītes ietvaros vēstnieks tiksies ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču un priekšsēdētāja vietnieku sociālos jautājumos Jāni Raščevski, kā arī apmeklēs uzņēmumus SIA “Sedumi” un SIA “Gaujas koks”. Lai pārrunātu aktuālos jautājumus uzņēmējdarbībā, vēstnieks tiksies ar LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora un Jēkabpils uzņēmēju biedrības pārstāvjiem. Vizītes noslēguma T.Nirks apmeklēs arī Krustpils pili. Informāciju sagatavoja: Laura Afanasjeva Jēkabpils…
Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Jēkabpils pilsētas dome 2017.gada 6.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.128 (protokols Nr.8, 23§) “Par publisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanai”. Atbilstoši Jēkabpils pilsētas attīstības programmai no 2012. līdz 2018.gadam ir paredzēts realizēt projektu “Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam – Dienvidu tranzīta loka izveidošana Jēkabpils pilsētā – Brīvības ielas pārbūve” (turpmāk - projekts). Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt Brīvības ielas pagarinājumu, apgaismojuma infrastruktūru un atjaunot inženierkomunikācijas. Lai realizētu projektu, ir nepieciešams lūgt Salas novada pašvaldībai izskatīt iespēju normatīvajos…
Pirmdiena, 10 Aprīlis 2017 12:35

Jēkabpilī uzstādīts Lieldienu noformējums (FOTO)

Informācijas avots:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vides māksliniece Sanda Mālniece informē, ka Jēkabpilī ir uzstādīts Lieldienām un pavasarim veltīts vides noformējums. Dekoratīvi vides elementi – zaķi ar ziediem un dekoratīvas olas – rotā Vecpilsētas laukumu, Kena parku, Vienības un Neretas ielu krustojumu, Rīgas ielu, kā arī Madonas un Rīgas ielu transporta kustības apli. Informāciju sagatavoja: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa
Trešdiena, 05 Aprīlis 2017 05:19

Izsludināts konkurss par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu

Informācijas avots:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludinājusi konkursu par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. Konkursa nolikums apstiprināts 23.marta Jēkabpils pilsētas domes sēdē. Pašvaldība finansiālo atbalstu var piešķirt konkursa kārtībā ēkām, kuras ir valsts nozīmes un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, kas iekļauti Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.6 “Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.pielikumā. Ar domes lēmumu apstiprināta pieteikumu vērtēšanas komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: Jānis Raščevskis; komisijas loceklis: Renāte Lenša; komisijas loceklis: Aiga Sleže. Pašvaldības finansējums vienam objektam tiek piešķirts ne vairāk kā…
Page 1 of 200

Aktuāli