Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludinājusi konkursu par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. Konkursa nolikums apstiprināts 23.marta Jēkabpils pilsētas domes sēdē. Pašvaldība finansiālo atbalstu var piešķirt konkursa kārtībā ēkām, kuras ir valsts nozīmes un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, kas iekļauti Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.6 “Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.pielikumā. Ar domes lēmumu apstiprināta pieteikumu vērtēšanas komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: Jānis Raščevskis; komisijas loceklis: Renāte Lenša; komisijas loceklis: Aiga Sleže. Pašvaldības finansējums vienam objektam tiek piešķirts ne vairāk kā…
Jēkabpilī izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā. Lēmumu par konkursa izsludināšanu pieņēma 23.marta Jēkabpils pilsētas domes sēdē, kurā tika apstiprināts arī  konkursa nolikums. Konkurss par vides objekta dizaina izstrādi izsludināts, lai turpinātu pilnveidot vizuāli pievilcīgu un estētisku Jēkabpils pilsētu. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona. Rezultātus vērtēs izveidota komisija, kura apstiprināta ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu. Konkursa mērķis ir rast ideju un veidot laikmetīgu, vizuāli izteiksmīgu vides objektu Jēkabpils…
Trešdiena, 15 Marts 2017 06:19

Diskutē par jauno multifunkcionālo halli Jēkabpilī

Informācijas avots:
Otrdien, 14.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldības sēžu zālē notika darba sanāksme ar sporta dzīves vadītājiem un dažādu sporta veidu entuziastiem, lai apspriestu ierosinājumus un diskutētu kādām sporta aktivitātēm būtu jāparedz jaunā multifunkcionālā halle. Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs uz sarunu aicināja Pilsētsaimniecības departamenta direktoru Raitu Sirmoviču,  Būvniecības un komunālās saimniecības  nodaļas vadītāju Anitu Vanagu, kā arī Jēkabpils sporta centra, Jēkabpils sporta skolas un dažādu sporta veidu – volejbola, florbola, cīņas, hokeja u.c. pārstāvjus. Sanāksmes sākumā L. Salcevičs klātesošajiem prezentēja iedzīvotāju iesūtītos…
Piektdiena, 10 Marts 2017 05:25

Atbildīgie dienesti plūdu draudu gadījumā darbam ir gatavi

Informācijas avots:
8.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs bija sasaucis apvienoto civilās aizsardzības komisijas sēdi, lai pārrunātu esošo situāciju palu laikā Daugavā un atbildīgo dienestu rīcību plūdu apdraudējuma gadījumā.  Uz sanāksmi bija pulcējušies Jēkabpils pilsētas, kā arī apkārtējo novadu- Jēkabpils,  Krustpils, Viesītes un Salas novada vadība un speciālisti, kā arī dažādu valsts institūciju un dienestu vadība-Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils nodaļas, AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajona, Pārtikas un Veterinārā dienesta Austrumlatgales pārvaldes, AS “Sadales tīkls”…
Trešdiena, 08 Marts 2017 09:21

Parakstīts pašvaldības sadarbības līgums ar augstskolu "RISEBA"

Informācijas avots:
3.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā tika parakstīts sadarbības līgums ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”. Līgumu parakstīja Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un “RISEBA” rektore Irina Senņikova. Noslēgtais līgums paredz savstarpēji sadarboties izglītības, zinātnes un sporta nozarēs. Līgums paredz iespējas “RISEBA” arhitektūras, dizaina un mākslas, kā arī biznesa studiju studentu darbu piesaisti pašvaldībai nepieciešamo aktivitāšu īstenošanai; kā arī jauniešu un pieaugušo sporta aktivitāšu īstenošanu pašvaldībā; sadarbības attīstīšanā ar citām pašvaldības teritorijā esošajām izglītības iestādēm, tostarp profesionālās izglītības iestādēm un…
Page 1 of 198

Aktuāli