Ceturtdiena, 08 Septembris 2016 11:44

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Jēkabpils pilsēta 2017. gadā

Informācijas avots:  Elīna Serkova
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Pamatojoties uz 27.08.2015. Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, no 2017. gada 1. janvāra Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā tiks mainīta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība par fizisko personu īpašumā vai valdījumā esošiem mājokļiem, kuros neviens nav deklarējis dzīvesvietu.

Piemēri par paredzamo nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadā, saskaņā ar jauno kārtību:

tab

Saistošie noteikumi Nr.19

Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1punktu ,2.1daļu,
2.panta 8.1 daļu, 3.panta pirmo daļu, 3.panta 1.4, 1.5, 1.6 daļu,
9.panta otro daļu un
Pārejas noteikumu 58., 59.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā:
1.1. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas);
1.2. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;
1.3. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;
1.4. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;
1.5. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums;
1.6. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
1.7. kārtību, kādā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes (14.07.2016.red.).
(1.7.apakšpunkts spēkā no 01.01.2017.).
2. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļa.
2¹. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – piemēro:
2¹.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā, tie netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;
2¹.2. divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie objekti ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā, par mājas platības daļu, kurā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta personām, pieņemot, ka vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrīt 50 m2 no mājas daļas, kuras lietošanas veids ir dzīvošana un kura netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, un šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību (ja ēka ir kadastrāli uzmērīta). Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.
2.22 Saistošo noteikumu izpratnē deklarētās dzīvesvietas adrese ir personas deklarētās dzīvesvietas adrese vai reģistrētās dzīvesvietas adrese.
23. Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā katram kopīpašniekam piederošo ēkas domājamo daļu kadastrālo vērtību.
24. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes (14.07.2016.red.).
(21., 21.1., 21.2., 22., 23. un 24.apakšpunti spēkā no 01.01.2017.).
3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
4. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad ir uzsākts izmantot inženierbūvi kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumu.
5. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. Pamats par 3% nodokļa likmes piemērošanu ir pašvaldības Būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu.
6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 5.punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanos spēkā.
8. Personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli.
9. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013. gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies līdz 2013. gada 31.decembrim un būves nav nodotas ekspluatācijā, un līdz 2014. gada 31.decembrim būvatļaujas nav atjaunotas, apliek ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, līdz būves nodošanai ekspluatācijā.
10. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013. gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies pēc 2013. gada 31.decembra un 12 mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām būves nav nodotas ekspluatācijā vai būvatļaujas atjaunotas, ar 13 mēnesi pēc derīguma termiņa beigām, apliek ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, līdz būves nodošanai ekspluatācijā.
11. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā piecu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos (personiskais paraksts) J.Raščevskis

Lasīts 6122 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 16 Septembris 2016 11:02

Komentāri  

0 #3 Kaylene 2018-08-18 02:15
This piece of writing gives clear idea designed for
the new users of blogging, that truly how to do blogging.


my web blog ... stone island uk: http://pornohalva.net/user/Ruben16320/
Citēt
-1 #2 Leandro 2018-08-02 08:46
I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to
create your theme? Exceptional work!

my site Stone Island Jumper Cheap (Sadie: http://siliconvalleytalk.xyz/blogs/viewstory/118616)
Citēt
-1 #1 Ahmad 2017-08-03 02:01
Thhank you a bunch for sharing this wirh all folks youu really recognise what you're
speaking about! Bookmarked. Pleae also discuss with my site =).
We can have a hyperlink change contract among us

my blog - Аренда квартир в
Аликанте: http://enyuanlsqy.com/comment/html/index.php?page=1&id=49965
Citēt

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli