Piektdiena, 05 Janvāris 2018 12:42

Speciālisti dalīsies pieredzē

Informācijas avots:  D.Laizāne
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Otrdien, 9.janvārī Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centru, pieredzes apmaiņas nolūkā, apmeklēs Limbažu novada izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale, kā arī Limbažu Konsultatīvā bērnu centra speciālisti - vadītāja Inese Ezeriņa, logopēde Taņa Spridzāne, Montesori pedagoģe un fizioterapeite Elīna Valeine, logopēde Alda Krastiņa un psiholoģe Ilze Lismane.

Limbažu novadā, līdzīgi kā Jēkabpilī, darbojas Konsultatīvais bērnu centrs, kas dibināts 1998. gadā kā pilsētas domes struktūrvienība. 2002. gadā centrs kļuvis par patstāvīgu iestādi. 2009. gadā, Limbažu rajonam sadaloties vairākos novados, centrs kļuva par Limbažu novada pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma izglītības atbalsta iestādi bērniem ar īpašām vajadzībām.

Centra mērķi ir nodrošināt konsultatīvu un metodisku palīdzību vecākiem, pedagogiem un izglītības iestādēm pirmsskolas vecuma bērnu ar īpašām un speciālām vajadzībām izglītošanā un sagatavošanā skolai, kā arī nodrošināt atbalstu jaunākā skolas vecuma bērnu ar mācīšanās traucējumiem vispārizglītojošā skolā Limbažu novadā.

Savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs veiksmīgi darbojas jau kopš 2011.gada. Centra kompetencē ir veicināt iekļaujošas izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs, īstenojot izglītības atbalsta sistēmas funkciju divos aspektos - individuālu atbalstu un institucionālu atbalstu izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

 Centra pastāvēšanas laikā ir paveikts ļoti daudz – sniegtas konsultācijas un atbalsts bērniem, viņu vecākiem, pedagogiem, kā arī atbalsta personālam. Centra pakalpojumus izmanto iedzīvotāji no dažādām Latvijas vietām – Cesvaines, Viesītes, Aizkraukles, Madonas, Ogres, Neretas, Aknīstes, Pļaviņu, Preiļu, Līvānu un citiem novadiem. Nozīmīga loma ir arī centra speciālistu veiktajā izglītojošajā darbā, vadot seminārus dažādās Latvijas vietās, ar mērķi izglītot gan vecākus, gan pedagogus, gan dažādu jomu speciālistus, kas ikdienā strādā, lai palīdzētu bērniem ar speciālām vajadzībām.

Informāciju sagatavoja:
D.Laizāne,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Iekļaujošas izglītības atbalsta centra
izglītības darba speciāliste

Lasīts 502 reizes

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli