Ceturtdiena, 06 Jūlijs 2017 22:06

Kaspars Ģirģens: Par Jēkabpils mēra padomnieces amatu uzzināju no publikācijas masu medijos

Informācijas avots: 
Vērtēt šo objektu
(9 balsis)

Ar portālu Radio1.lv sazinājās Jēkabpils domes deputāts Kaspars Ģirģens (KPV LV), lai informētu par savu nostāju jautājumā par Kristīnes Ozolas (NA) pieņemšanu Jēkabpils domes priekšsēdētāja padomnieces amatā.

Kaspars Ģirģens sacīja, ka šis jautājums ar koalīciju, vismaz ar viņu, nav apspriests un viņam nav ne jausmas, kurš vai kuri bija šādas idejas iniciatori. Viņš šādu lēmumu neatbalstot. Tāpēc Kaspars Ģirģens ir uzrakstījis vēstuli Jēkabpils domes priekšsēdētājam Raivim Ragainim (LZP) un vēlas no viņa saņemt atbildi un skaidrojumu šādai rīcībai. Visticamāk par to saruna būšot nākamajā domes sēdē. Jēkabpils mēram adresēto vēstuli Kaspars Ģirģens atsūtīja arī portāla Radio1.lv redakcijai un ir to publicējis KPV LV Jēkabpils nodaļas mājaslapā sociālajā tīklā facebook.com. Publicējam Kaspara Ģirģena atsūtīto vēstuli.

Jēkabpils domes priekšsēdētājam
Raivim Ragainim

Partijas KPV LV, Jēkabpils nodaļas biedra
Jēkabpils domes deputāta
Kaspara Ģirģena

Jēkabpilī, 06.07.2017.

IESNIEGUMS
/Saskaņā ar LR „Iesniegumu likuma” 1., 5.pantiem, LR „Informācijas atklātības likuma” 2.pantu/

[1] Masu medijos nonākusi informācija, ka kopš 2017. gada 4. jūlija Jēkabpils domes priekšsēdētāja Raivja Ragaiņa (LZP) padomniece juridiskajos jautājumos ir deputāte Kristīne Ozola (NA).

Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Gogulis preses konferencē medijiem sacīja, ka amatalga noteikta 2000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Alga noteikta lielāka nekā bija iepriekšējiem mēra padomniekiem, kas pirms nodokļu nomaksas saņēma ap 1500 eiro. G.Gogulis publiski sniedzis informāciju, ka padomniecei nebūs konkrētas darba vietas Jēkabpils domē, viņa strādās attālināti, proti, no mājām vai sava biroja Bebru ielā 2-7, Jēkabpilī, kā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Masu medijos norādīts, ka galvenais padomnieka amata mērķis būs nodrošināt pašvaldības interešu pārstāvniecību un iestrādi pašvaldībai saistošo normatīvo aktu projektos vēl pirms to apstiprināšanas. Vadītāja padomnieka pienākumos ietilpšot :

- sniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram viedokli par valsts tiesību aktiem, kas saņemti no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, nozaru ministrijām, tām pakļautām iestādēm, vai izsludināti valsts sekretāru sanāksmē (www.mk.gov.lv)
- elektroniski sniegt viedokli izpilddirektoram par tiesību aktiem;
- piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam;
- nodrošināt informācijas pieejamību iesaistītajām un atbildīgajām struktūrvienībām, apzināt un analizēt pašvaldības un valsts lēmumu pieņemšanas procedūras un darba metodes savas kompetences ietvaros.
- dibināt sadarbības attiecības un aktīvi sadarboties ar citām pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm un citām institūcijām, uzturēt ciešus kontaktus ar dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvjiem nozares politikas jautājumu ietvaros;
- veikt darba pienākumus iestādes interesēs saskaņā ar vadības rīkojumiem un norādījumiem.

[2] Saskaņā ar pieejamiem datiem Jēkabpils domē šobrīd darba tiesiskajās attiecībās tiek nodarbināts 1 (viens) Juridiskās nodaļas vadītājs ar darba algu EUR 1453, 1 (viens) Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks ar darba algu EUR 1355, 5 (pieci) juristi ar darba algu EUR 1047 – 1056 katram, tātad kopā pašvaldība nodarbina 7 (septiņus) juristus.

[3] Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz LR „Iesniegumu likuma” 1., 5.pantiem, LR „Informācijas atklātības likuma” 2.pantu sniegt atbildi uz sekojošiem jautājumiem:

[3.1.] Kura amatpersona bija iniciators tiesisko attiecību nodibināšanai ar Kristīni Ozolu Jēkabpils domes priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos amata pienākumu izpildei, un amatu savienošanai ar deputāta pienākumu izpildi?

[3.2.] Kura amatpersona pieņēma lēmumu par tiesisko attiecību nodibināšanu ar Kristīni Ozolu Jēkabpils domes priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos amata pienākumu izpildei, un amatu savienošanai ar deputāta pienākumu izpildi? Kādi ekonomiskie un juridiskie apsvērumi pamato šāda lēmuma nepieciešamību?

[3.3.] Kāpēc netika rīkots konkurss uz Jēkabpils domes priekšsēdētāja padomnieka amatu juridiskajos jautājumos? Kādi ir juridiskie apsvērumi šāda konkursa nerīkošanai (neizsludināšanai)?

[3.4.] Kurus no uzskaitītajiem pienākumiem: sniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram viedokli par valsts tiesību aktiem, kas saņemti no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, nozaru ministrijām, tām pakļautām iestādēm, vai izsludināti valsts sekretāru sanāksmē (www.mk.gov.lv), elektroniski sniegt viedokli izpilddirektoram par tiesību aktiem, piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam, nodrošināt informācijas pieejamību iesaistītajām un atbildīgajām struktūrvienībām, apzināt un analizēt pašvaldības un valsts lēmumu pieņemšanas procedūras un darba metodes savas kompetences ietvaros, uz doto brīdi neveic Jēkabpils domes nodarbinātie 7 (septiņi) juristi.

Ja šādus pienākumus minētie Jēkabpils domes nodarbinātie darbinieki (juristi) neveic, tad sniegt atbildi, kāpēc neveic un kas ir atbildīgs par minēto darbinieku darba pienākumu neveikšanu? Ja šādus pienākumus jau veic nodarbinātie darbinieki (juristi), tad kāds ir juridiskais un ekonomiskais pamatojums darba pienākumu dublēšanai?

[3.5.] Kādas darbības tieši Jūs esat veikuši pirms Kristīnes Ozolas apstiprināšanas amatā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos, lai izvērtētu to, vai Jēkabpils domes ietvaros nedublēsies darbinieku darba pienākumi juridiskajos jautājumos? Pozitīvas atbildes gadījumā, precīzi norādiet dokumentus vai pierādījumus, kas apstiprina Jūsu atbildi, un kar ar tiem ir iespējams iepazīties.

[3.6.] Vai Jūs esat veicis Kristīnes Ozolas un līdzšinējā Jēkabpils domes Juridiskās nodaļas vadītāja kvalifikācijas un iepriekšējās darba pieredzes salīdzināšanu jurista amata pienākumu izpildei saistībā ar sekojošiem amata pienākumiem: sniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram viedokli par valsts tiesību aktiem, kas saņemti no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, nozaru ministrijām, tām pakļautām iestādēm, vai izsludināti valsts sekretāru sanāksmē (www.mk.gov.lv), elektroniski sniegt viedokli izpilddirektoram par tiesību aktiem, piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam, nodrošināt informācijas pieejamību iesaistītajām un atbildīgajām struktūrvienībām, apzināt un analizēt pašvaldības un valsts lēmumu pieņemšanas procedūras un darba metodes savas kompetences ietvaros?
Lūdzu, pamatojiet kurai no minētām personām ir augstāka kvalifikācija un darba pieredze?

[3.7.] Sniedziet precīzu atbildi par Kristīnes Ozolas iepriekšējo pieredzi saistībā ar pašvaldībai saistošo normatīvo aktu projektu izstrādi?

[3.8.] Kāda ir Kristīnes Ozolas iepriekšējā darba pieredze saistībā ar sekojošiem amata pienākumiem: (sniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram viedokli par valsts tiesību aktiem, kas saņemti no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, nozaru ministrijām, tām pakļautām iestādēm, vai izsludināti valsts sekretāru sanāksmē (www.mk.gov.lv), elektroniski sniegt viedokli izpilddirektoram par tiesību aktiem, piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam, nodrošināt informācijas pieejamību iesaistītajām un atbildīgajām struktūrvienībām, apzināt un analizēt pašvaldības un valsts lēmumu pieņemšanas procedūras un darba metodes savas kompetences ietvaros?

Lūdzu, precīzi norādiet Kristīnes Ozolas iepriekšējo darba pieredzi saistībā ar uzticētajiem pienākumiem, piemērotību minētajam amatam, atbildi pamatojot ar ziņām no minētās personas, CV (Curriculum Vitae).

[3.9.] Kādi pirms Kristīnes Ozolas apstiprināšanas Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos, Jēkabpils domes priekšsēdētājam un Jēkabpils domes izpilddirektoram bija šķēršļi ar juridiskas dabas jautājumiem pēc padoma vai atzinuma griezties pie līdzšinējā Jēkabpils domes Juridiskās nodaļas vadītāja, vietnieka vai juristiem?

[3.10.] Vai pirms Kristīnes Ozolas apstiprināšanas amatā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos, Jēkabpils domes priekšsēdētājs ir veicis pārbaudi par Jēkabpils domes nodarbināto juristu noslodzi un iespējām izpildīt tieši tādus pašus uzdevumus, kādus uzticēts izpildīt Kristīnei Ozolai kā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomniekam juridiskajos jautājumos? Ja šāda pārbaude ir veikta, precīzi miniet dokumentos, un kur ir iespējams iepazīties ar šādiem pārbaudes rezultātiem?

[3.11.] Kuri no Jēkabpils domes nodarbinātajiem juristiem nav spējīgi izpildīt tieši tos pašus amata pienākumus, kurus uzticēts veikt Kristīnei Ozolai kā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomniekam juridiskajos jautājumos?

[3.12.] Vai tika izvērtēta un piedāvāta iespēja, ka Kristīne Ozola kā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks juridiskajos jautājumos šādas konsultācijas varētu sniegt bez maksas, vienlaikus savienojot amatu kā Jēkabpils pilsētas domes deputāte? Ja tika piedāvāta šāda iespēja, kura puse vai persona nepiekrita bezmaksas konsultāciju sniegšanai?

[3.13.] Pēc kādiem kritērijiem tika noteikta atlīdzība EUR 2000 mēnesī pirms nodokļu nomaksas?

Izskaidrojiet, kāds ir pamatojums atlīdzības atšķirībai ar Jēkabpils domes Juridiskās nodaļas vadītāju, kuram noteikta atlīdzība EUR 1453 mēnesī pirms nodokļu nomaksas?

Vai šādā gadījumā algas (atlīdzības) atšķirība saistās ar faktu, ka Kristīne Ozola kā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks juridiskajos jautājumos veiks lielāku darba apjomu nekā ikdienā Jēkabpils domes Juridiskās nodaļas vadītājs un tā pakļautībā esošie juristi?

[3.14.] Vai atalgojums EUR 2000 mēnesī pirms nodokļu nomaksas ir samērīgs ar to, ka padomniece ikdienā neatradīsies Jēkabpils domē, bet strādās attālināti, proti, no mājām vai sava biroja Bebru ielā 2-7, Jēkabpilī?

[3.15.] Vai pirms atalgojuma noteikšanas Jēkabpils domes priekšsēdētājs ir rēķinājis padomnieka noslodzi? Kāda būs padomnieka noslodze salīdzinājumā ar Jēkabpils domes juridiskā departamenta vadītāja noslodzi? Kādā veidā tiks kontrolēts tas, ka maksājamā atlīdzība ir samērīga ar izpildīto darba apjomu?

[3.16] Kādā veidā Jūs nodrošināsiet dokumentu aprites drošību, to nepieejamību trešajām personām, ja persona, kura strādās arī ar pašvaldības iekšējiem dokumentiem faktiski darba pienākumus veiks attālināti no mājām?

[3.17.] Vai Jūs tomēr nesaskatiet interešu konfliktu un tā iespējamību, kas izpaužas amatu savienošanā, proti: deputāta amata savienošana un lēmumu pieņemšana, ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieka amata savienošanu juridiskajos jautājumos, tai skaitā ikdienas maksas juridisko pakalpojumu sniegšanu individuālā praksē (birojā)? Kādā veidā Jēkabpils domes priekšsēdētājs varēs kontrolēt un izslēgt interešu konflikta esamību?

[3.18.] Vai tomēr pie tā, ka Jēkabpils dome nodarbina 7 (septiņus) juristus, šāda papildus amata Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieka amata juridiskajos jautājumos izveidošana un tik ievērojamas ikmēneša atlīdzības maksāšana nav uzskatāma par publiskas personas finanšu līdzekļu izšķērdēšanu likuma '"Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma" 3. Panta izpratnē?

Ar cieņu,
(KPV LV) partijas, Jēkabpils nodaļas biedrs,
Jēkabpils domes deputāts
Kaspars Ģirģens

Lasīts 6409 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 11 Jūlijs 2017 13:30

Komentāri  

+3 #33 Turu 2017-07-10 09:50
Un kas tālāk?? Pabļaustijas un tas ir arī viss :lol:
Citēt
+1 #32 Pilsonis 2017-07-07 18:23
Teicu taču, ka tas jūsu girgens neko nerubi :)))
Ragainis jau pateica vinam lai pakluse un nelien lielo puiku speles
Citēt
+22 #31 Juris 2017-07-07 13:06
Nekā personīga ne pret Ozolu , ne Ragaini. Tikai situācija ir nesmuka un neviennozīmīga. Pirmkārt jau nesmuki izskatās - labi atalgots amats apmaiņā pret atbalstu. Otrkārt septiņi domes juristi netiek galā ar darbu, ko tagad attālināti padarīs viena Ozola? "Daugaviņā" tas pienākumu uzskaitījums tāds nevājš. Bet varbūt tiešām Ozola varētu aizvietot kādus četrus, piecus domes juristus. Kāpēc ne? Par Girgenu arī neko nezinu, bet viņš uzdod pareizos jautājumus. Un malacis, ka atklāti. Pēc pieredzes zinu, ka ar masu informācijas līdzekļu atbalstu (konkrēti Radio1) domes amatpersonu spēja pakustināt pēcpuses pieaug sprādzienveidīg i.
Citēt
0 #30 vaine 2017-07-07 11:17
Citēju Guest:
Man mulkei pat skaidrs- KOALICIJA VEIDOJAS UZ SOLIJUMIEM!!! Pareiz? Girgin? Acimredzot Ozola savu PAR Ragaini atdeva diezgan daargi....nu, un mers pilda solijumu- darbs Ar labu algu!!!!


Domajat Leonids savus PAR buutu leetaaak pircis?!?:))
120 tukst par vienu PAR soliija....

TADA TAA POLITIKA IR UN BUUS! Tik tads jampampins te savu afff..... lomu grib speeleet! Velreiz- klauna degunu neaizmirsti:)))

HAHAHAHAHAHA!!! 120 tukstoši, kurš tad bijas tas losis, kurš par tādu naudu nepiekrita :D :D Jums pašai smiekls nenāk?? Nosapņojāt šo ciparu?? Tādas summas pat slepenais mērs nepiedāvāja...
Citēt
+2 #29 Guest 2017-07-07 11:03
Cienītā, Jūs mākiet skaisti rakstīt komentārus, bet ja jau esat tik ļoti labi informēta, vai esat sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu KNAB par kukuļa piedāvāšanu?


Kapec?! Vai ta iedeva?! Ja butu, tad....


Paldies! Es no sirds centos:)))
Ja, esmu darba mekleejos:)))))
Citēt
+1 #28 jekabpilietis 2017-07-07 10:51
Citēju Ana:
Servantes! Ka to saproti-atrisinat privati? Tu domā, ko runā? Ta ir pasvaldība, ierēdni, kas uzdzīvos uzmaniem nodokļiem. Un Girgens uzdeva tiesi tos jautājumus, kuri man un, domāju, arī citiem radās pēc ziņas izlasīšanas par Ozolu un viņas 2000. Ta ir mūsu nauda, ko viņi iedala un sadala. Bet tiem, kas domē strāda, ka tev, acīmredzot, nevienam nav saprašanas, ka tiek nopelnīta alga.

Es tev atbildesu. Servantess drosi vien ir kads pozicijas deputatnins vai ar viniem saistits, kuram Girgena izgajiens nepatik. Servantess bija domajis parunat privati, pirtina, pie alutina, paspaidot meicas atrisinat visus jautajumus pa pacanski:) vai ne?:)))
Citēt
+2 #27 jekabpilietis 2017-07-07 10:48
Citēju Jhony:
Dēļ tādiem kā tu, mēs tā arī paliksim dzīvot nabadzīgā valstī. Tādiem, kas uzķeras uz politisko blēžu lētiem trikiem un tukšiem vārdiem. Nu jau drīz 30 gadi būs, ka mēs (kā tauta) tā arī neko neesam iemacījušies, politiski neizglitoti un pavirši.

Citēju Skats no malas:
Klau strategi Servantess. Del tadiem, ka tu mes dzivojam nabadziga valsti... Atzisti par meru ticis cilveks bez talredzigas domasanas, un sak izskatities, ks vinam tiesam steidzami vajadzigs padomnieks, bet saubos vai ta butu bebru ielas kantora a la juriste

Toties Ozola pateicoties tev vares par 4 gadiem beidzot nopirkt labu mājiņu Jēkabpilī par 120 000 eur
Citēt
+4 #26 Ana 2017-07-07 10:47
Servantes! Ka to saproti-atrisin at privati? Tu domā, ko runā? Ta ir pasvaldība, ierēdni, kas uzdzīvos uzmaniem nodokļiem. Un Girgens uzdeva tiesi tos jautājumus, kuri man un, domāju, arī citiem radās pēc ziņas izlasīšanas par Ozolu un viņas 2000. Ta ir mūsu nauda, ko viņi iedala un sadala. Bet tiem, kas domē strāda, ka tev, acīmredzot, nevienam nav saprašanas, ka tiek nopelnīta alga.
Citēt
+1 #25 Hi 2017-07-07 10:37
Citēju Jhony:
Dēļ tādiem kā tu, mēs tā arī paliksim dzīvot nabadzīgā valstī. Tādiem, kas uzķeras uz politisko blēžu lētiem trikiem un tukšiem vārdiem. Nu jau drīz 30 gadi būs, ka mēs (kā tauta) tā arī neko neesam iemacījušies, politiski neizglitoti un pavirši.

[quote name="Skats no malas"]Klau strategi Servantess. Del tadiem, ka tu mes dzivojam nabadziga valsti... Atzisti par meru ticis cilveks bez talredzigas domasanas, un sak izskatities, ks vinam tiesam steidzami vajadzigs padomnieks, bet saubos vai ta butu bebru ielas kantora a la juriste]


Sasmidinaji mani mazpisanijas strategi :)) tu spried it ka runatu par kremli, balto namu :)) tu pajoli nedzivo monako. Tava pilseta ir nabadziga, kura velk no kreditiem ... Kada koalicija... Tavs prieksedetajs ar so lemumu parada, ka vinam nav nekadas strategiskas domasanas. Kam vajadziga koalicija nabadziga pilseta kuru vada cilveks ar apsaubamu intelektu... Ko vins var dot pilsetai...
Citēt
0 #24 Jhony 2017-07-07 10:26
Dēļ tādiem kā tu, mēs tā arī paliksim dzīvot nabadzīgā valstī. Tādiem, kas uzķeras uz politisko blēžu lētiem trikiem un tukšiem vārdiem. Nu jau drīz 30 gadi būs, ka mēs (kā tauta) tā arī neko neesam iemacījušies, politiski neizglitoti un pavirši.

Citēju Skats no malas:
Klau strategi Servantess. Del tadiem, ka tu mes dzivojam nabadziga valsti... Atzisti par meru ticis cilveks bez talredzigas domasanas, un sak izskatities, ks vinam tiesam steidzami vajadzigs padomnieks, bet saubos vai ta butu bebru ielas kantora a la juriste
Citēt

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt