Piektdiena, 29 Septembris 2017 09:17

Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina iesniegt priekšlikumus jēkabpiliešu apbalvošanai

Informācijas avots:  R.Lenša
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina iedzīvotājus (atbilstoši nolikumam ierosinājumu paraksta ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas), iestādes un organizācijas iesniegt priekšlikumus jēkabpiliešu apbalvošanai Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienas svinīgajā pasākumā 18.novembrī.

Atbilstoši nolikumam iesniegumus ar ierosinājumiem apbalvošanai pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā var iesniegt visa kalendārā gada laikā. Tiks izskatīti iesniegumi, kuri saņemti līdz 16.oktobrim.

Apbalvojumu piešķiršanas komisija lems par goda nosaukuma „Jēkabpils Goda pilsonis” piešķiršanu, izvērtējot pieteikto kandidātu nopelnus. Atbilstoši nolikumam, apbalvojumu var piešķirt par sevišķiem nopelniem Jēkabpils pilsētas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Uz goda nosaukumu var izvirzīt jēkabpiliešus, kuri ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājuši Jēkabpilī, snieguši sevišķi nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā, tās izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas pilsētas izaugsmi kopumā un veicinājuši iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”, vai arī Jēkabpilī nodarbojušies ar labdarību.

Apbalvošanai ar pašvaldības Goda rakstu var ieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas vai personu grupas, kolektīvus. Apbalvojums tiek piešķirts par nopelniem un ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā. Savukārt Atzinības raksts tiek piešķirts fiziskām personām par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, aktīvu dalību olimpiādēs, sacensībās, pašvaldības rīkotos vai citos pasākumos.

Ar goda nosaukumu „Jēkabpils Goda pilsonis” un Goda rakstu apbalvotie saņem naudas balvas. Attiecīgi četri simti un simts eiro apmērā.

Kandidātu izvirzīšana apbalvojumiem, notiek aizpildot iesnieguma veidlapu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā. Veidlapa ir pieejama arī pašvaldības mājas lapā. Iesniegumā jānorāda:

o   apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, tālrunis un dzīves gaitas apraksts,

o   apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, darbības virziens, tās vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis,

o   apbalvošanai pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis,

o   vispusīgs nopelnu apraksts personas vai kolektīva apbalvošanai,

o   informācija par kandidāta iesniedzēju (iesniedzējiem).

Novērtēsim labi padarītu darbu!

Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sekretāre R.Lenša

Lasīts 788 reizes

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt