Ceturtdiena, 14 Decembris 2017 14:13

Jēkabpils slimnīca plāno īstenot projektu stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanā

Informācijas avots: 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Jēkabpils domes sēdē šodien tika apstiprināts lēmumu projekts par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” iesniegtā projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Jēkabpils reģionālās slimnīcas apkalpes teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot Jēkabpils reģionālās slimnīcas kā daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības veselības aprūpes iestādes infrastruktūras sakārtošanu, racionālu veselības aprūpes resursu izvietojumu, vides pieejamību.

Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēta slimnīcas ambulatorās daļas pārbūve 2273m2 platībā - iekšējās renovācijas darbi - iekšējo komunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, elektroapgāde) nomaiņa, mēbeļu un iekārtu piegāde, 2 veco liftu nomaiņa, teritorijas labiekārtošanas darbi.

Jēkabpils reģionālās slimnīcas piecu stāvu ēkas pirmā stāva pārbūve 2045m2 platībā - iekšējās renovācijas darbi - iekšējo komunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, elektroapgāde) nomaiņa. Uzņemšanas nodaļas, neatliekamās palīdzības transporta mezgla un brauktuves rampu, gājēju pandusa, ieejas mezgla ārtelpu piebūve. Piecstāvu korpusa trīs veco liftu nomaiņa. Teritorijas labiekārtošanas darbi ar transporta un gājēju celiņu izbūvi.

Jaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža (2 Ultrasonogrāfi - stacionāra diagnostikas nodaļai, 1 datortomogrāfs -stacionāra diagnostikas nodaļai, 3 rentgena iekārtas -2 stacionāra diagnostikas nodaļai, 1 ambulatorajai daļai, 2 jaunās paaudzes mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas- Austrumlatvijas perinatālā aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai). Plānotais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši – no 2018.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim.

Projekta indikatīvās kopējās izmaksas - 6409808.00 euro. Projekta attiecināmās izmaksas – 5009910 euro, t.sk.: ERAF (85%) - 4258423.50 euro; valsts budžets (9%) - 450891.90 euro; privātais finansējums (6%) - 300594.60 euro. Plānotās attiecināmās izmaksas - tehnoloģiju, aprīkojuma un iekārtu iegādei 1845091.00 euro, būvdarbiem (ieskaitot projektēšanu, autoruzraudzību, būvuzraudzību un tehniskā projekta neatkarīgo ekspertīzi) – 3164819.00 euro.

Projekta indikatīvās kopējās neattiecināmās izmaksas - 1399898.00 euro. Plānotās neattiecināmās izmaksas veido - aprīkojuma un iekārtu iegāde uzņemšanas nodaļai 492470.00 euro, būvdarbiem - 239 m2 platībā Ambulatorajā daļā 131450.00 euro, Ambulatorās daļas teritorijas labiekārtošanas darbiem 81228.00 euro, stacionāra uzņemšanas nodaļas teritorijas labiekārtošanai 1985 m2 platībā - ceļi, gājēju ietves, vides pieejamība 694750,00 euro.

Jēkabpils dome nolēma atbalstīt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” iesniegtā projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” īstenošanu.

Jēkabpils dome apstiprināja projekta indikatīvo finansēšanas plānu:

Finansējuma avots Kopā
Summa % no attiecināmajām izmaksām
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 258 423,50 85,00%
Attiecināmais valsts budžeta finansējums 450 891,90 9,00%
Citas attiecināmās publiskās izmaksas 0,00 0,00%
Kopējās attiecināmās publiskās izmaksas 4 709 315,40 94,00%
Kopējās attiecināmās privātās izmaksas 300 594,60 6,00%
Kopējās attiecināmās izmaksas 5 009 910,00 100,00%
Citas neattiecināmās publiskās izmaksas (pašvaldības) 1 315 904,00 94%
Citas neattiecināmās privātās izmaksas 83 994, 00 6%
Kopējās neattiecināmās izmaksas 1399898,00 100%
Kopējās izmaksas 5 009 910,00 100,00%
Projekta neattiecināmās izmaksas 1399898,00 x
Pavisam kopā 6409808,00  

Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība nodrošinās projektā paredzētās neattiecināmās publiskās izmaksas – 1 315 904,00 euro apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai sniedzot pašvaldības galvojumu. Lēmuma 2.punktā minēto finansējumu paredzēt kā ieguldījumu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Jēkabpils pilsētas domes prieksšēdētāja vietniecei sociālos jautājumos Līgai Kļaviņai.

Jēkabpils domes lēmums zaudē spēku, ja projekts netiek apstiprināts.

Lasīts 1599 reizes Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 14 Decembris 2017 14:25

Komentāri  

0 #1 A 2017-12-19 16:01
Diezin vai tas līdzēs, lai personāls cienīgi izturētos pret pacientiem!Jēka bpilij līdz tam vēl tāls ceļš ejams.
Citēt

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli