Ceturtdiena, 01 Februāris 2018 11:50

Uz mediju jautājumiem atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Informācijas avots: 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Jau tradicionāli divas reizes mēnesī notiek Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadības un vietējo mediju preses konferences, kurās pašvaldība atbild uz žurnālistu uzdotajiem jautājumiem. Janvārī, domes vadības aizņemtības dēļ, preses konferences vairākkārt tika atliktas un nenotika, taču žurnālisti saņēma solījumu, ka uz jautājumiem atbildes sagatavos un rakstiski iesniegs Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis. Publicējam saņemtās atbildes.

Atpūtas pasākumi nostiprina neformālās saites

Iepriekš Jēkabpils mērs Raivis Ragainis sacīja, ka, iespējams, Jēkabpils domē gada nogalē rīkos kolektīvu saliedējošu pasākumu. Radio1.lv rīcībā ir informācija, ka notikuši trīs pasākumi – Jēkabpils Mežaparkā, Pilsētsaimniecības departamenta balle un Balle domes darbiniekiem janvāra sākumā Tautas namā. Domes vadībai jautājām: kurš no šiem pasākumiem bija kolektīvu saliedējošais un, cik izmaksāja to rīkošana?

“Visas organizācijas, iestādes, uzņēmumi cenšas organizēt pasākumus, kur darbinieki savstarpēji var neformāli komunicēt, atejot no ierastajiem darbā uzliktajiem šabloniem un nostiprinot neformālās saites, kas ikdienā ļauj efektīvāk veikt pienākumus. Līdzīgu personālā vadības politiku īsteno Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs, vadībai cenšoties ar darbiniekiem komunicēt neformālā gaisotnē, kas šoreiz notika Mežaparkā un Tautas namā. Pilsētsaimniecības departamenta pasākums tika organizēts, kā iekšējs struktūrvienības pasākums un nebija paredzēts visas iestādes darbiniekiem. Pasākumi tika finansēti no darbinieku iemaksām,” skaidro Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.

Naudas balvas izmaksātas 724 pašvaldības darbiniekiem

Radio1.lv jau informēja, ka pērn, sagaidot valsts svētkus, Jēkabpils dome pašvaldības darbiniekiem izmaksāja naudas balvas. Tā kā pagājušā gada nogalē slimoja darbiniece, kura var informēt par izmaksāto naudas balvu apjomu, atbilde tika sniegta janvārī.

“Atkārtoti varam apliecināt, ka prēmijas Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbiniekiem netika izmaksātas. Latvijas proklamēšanas gadadienā no pašvaldības budžeta finansētajiem iestāžu darbiniekiem, tika izmaksāta naudas balva. Naudas balvas apmērs tika noteikts 145 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ne visi darbinieki saņēma naudas balvu. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums nosaka, ka pirms izmaksas jāveic darbinieka darba izvērtēšana. Visā pašvaldībā naudas balvu saņēma 724 darbinieki. Aprēķinot naudas balvu papildus tika ņemts vērā gada laikā nostrādātais laiks, slodze, kā arī vai darbinieks nebija disciplināri sodīts,” informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.

 

Tātad ja 724 darbinieki, katrs prēmijā saņēma 145 eiro pirms nodokļu nomaksas, tad kopumā pirms nodokļu nomaksas no pašvaldības budžeta naudas balvām tika iztērēti 104 980 eiro.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūru izvērtēs februārī

Radio1.lv interesējās vai gaidāmas izmaiņas Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrā un vai ir paredzēta kadru samazināšana?

“Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2017.gadā noslēdza līgumu par pašvaldības struktūras izpēti. Darbs tika paveikts un rezultātā iesniegti priekšlikumi, ko izskatīs domes deputāti. Attiecīgās pārmaiņas varēs notikt pēc tam, kad par tām nobalsos dome. Vienlaicīgi, jāatzīmē, ka Latvijā nav struktūras un darba organizācijas ziņā vienādu pašvaldību, lai gan likumā Par pašvaldībām visām pašvaldībām, protams, izņemot Rīgu, ir identiskas funkcijas. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūru tiek plānots nodot izskatīšanai domē 2018.gada februārī,” saka Jēkabpils pilšētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.

 

Iedzīvotāji: Iztērēti miljoni, bet smaka kā parastā izgāztuvē

Vairāki cilvēki jautā, kāpēc braucot pa šoseju garām sadzīves atkritumu poligonam “Dziļā vāda” jūtama spēcīga nepatīkama smaka, kā parastā izgāztuvē, ja jau tā izveidē ieguldīti miljoni un poligons veidots atbilstoši mūsdienu prasībām, kuras vairāk vai mazāk izslēdz nepatīkamas smakas izplatīšanos apkārtējā vidē?

“Sadzīves atkritumu savākšanas un noglabāšanas vietās no mazākas vai lielākas smakas izvairīties nav iespējams, jo no atkritumu rašanās posma notiek to sadalīšanās, kas nenovēršami rada smaku. Konkrētajā gadījumā, poligonā “Dziļā vāda” smakas, kas jūtamas apkārtnē rodas brīdī, kad no šūnas lietusūdens savākšanas sistēmas infiltrants (no atkritumu noglabāšanas šūnas savākts ūdens) pirms tā attīrīšanas tiek pārsūknēts uz uzkrāšanas baseinu. Kamēr infiltrants atrodas baseinā no tā izdalās smaka. Tas notiek periodiski, reizi nedēļā. Smakas izplatību pastiprina vēja virziens un stiprums, kā arī atmosfēras spiediens. Šāda situācija esot visos atkritumu noglabāšanas poligonos,” skaidro Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nav saņēmusi veselības ministrijas piedāvājumu

Veselības ministre Anda Čakša, īsi pirms došanās dekretā, paziņoja, ka valsts kļūšana par reģionālo slimnīcu līdzīpašnieku palīdzētu veidot vienotu slimnīcu tīklu. Vai ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību no Veselības ministrijas puses ir runāts par šādu iespēju?

“Veselības ministrijas piedāvājumu Jēkabpils pilsētas pašvaldība nav saņēmusi. Tāpat SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” nav iesaistījusies šāda rakstura pārrunās. Lai varētu saprast kā mainītos SIA Jēkabpils reģionālās slimnīcas pārvaldīšana, nepieciešams saprast, kā Veselības ministrija pārvalda savas kapitālsabiedrības. Vienlaicīgi, jāatzīmē, ka primāri Jēkabpils pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt slimnīcas saglabāšanu Jēkabpilī ar ne mazāku medicīnisko pakalpojumu sniegšanu kā tas ir pašreiz. Ja Veselības ministrija nāks klajā ar konkrētu līdzdalības priekšlikumu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, pašvaldība informēs iedzīvotājus un veiks rūpīgu piedāvājuma analīzi,” atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.

 

Redzējums par SIA “Jēkabpils slimnīca” tālāko attīstību vēl nav saņemts

Pirms jaunā gada Jēkabpils mērs Raivis Ragainis sarunā ar medijiem sacīja, ka SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājam Ivaram Zvīdrim uzdots iesniegt Jēkabpils slimnīcas tālākās attīstības redzējums, vai tas ir saņemts? Tāpat arī mērs sarunā ar žurnālistiem neoficiāli atklāja, ja šis redzējums neatbildīs prasībām, iespējams, tiks rosināts jautājums par slimnīcas vadības maiņu, kādi I rezultāti?

“Slimnīcas attīstības redzējums vēl nav iesniegts. Kad tiks saņemts redzējums par SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” tālāko attīstību, tiks lemts par tālāko darbību,” skaidro Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.

 

Jēkabpils Sociālā dienesta vadības maiņa nav aktuāla

Sociālā dienesta vadītājs Juris Tužikovs atrodas ilgstošā prombūtnē, pēc kuras darbā, visticimāk, neatgriezīsies, dosies pensijā. Vai ir domāts par jaunu Sociālā dienesta vadītāju? Vai tiks izsludināts konkurss uz šo amatu?

“Pašlaik Sociālā dienesta vadītājs atrodas prombūtnē un viņa pienākumus veic Larisa Laizāne. Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu uz iestāžu vadītāju vakantām amata vietām ir izsludināms konkurss. Pēc tam, atbilstoši likumam “Par pašvaldību” iestāžu vadītājus apstiprina dome. Ar Juri Tužikovu darba tiesiskās attiecības nav izbeigtas un Sociālā dienesta vadītāja amats nav vakants. Jāatzīmē, ka neskatoties uz prombūtni, Juris Tužikovs iespēju robežās līdzdarbojas atsevišķu uzdevumu veikšanā, kā piemēram, viņa iesāktā pārrobežu projekta dokumentācijas sagatavošanā. Diskusiju par kandidatūru varētu uzsākt, kad amats kļūs vakants,” saka Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.

 

Zināms, kādi SIA “Jēkabpils autobusu parks” reisi tiks samazināti

Zemgales plānošanas reģions ir paziņojis, ka daudzviet tiks samazināti reģionālie reisi. Vai par šiem jautājumiem ir runāts arī ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, vai ir zināms, cik reisu tiks samazināti SIA “Jēkabpils autobusu parks” izpildītajos maršrutos un, kā iespējamais reisu samazinājums var ietekmēt Jēkabpils autobusu parka darbu? Vai tiek izskatīts jautājums par iespējamo autobusu parka vadības maiņu?

Atbild Jēkabpils autobusu parks:”Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2017.gadā izvirzīto uzstādījumu, Sabiedriskā transporta padomei tika uzdots apstiprināt plānoto reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apjomu (kilometros) 2018.gadam un turpmākajiem gadiem.

Lai realizētu šo uzdevumu, VSIA Autotransporta direkcija, sadarbībā ar plānošanas reģioniem, ir jāsagatavo Sabiedriskā transporta padomei priekšlikumi maršruta tīkla samazināšanai vidēji par 1 (vienu) miljonu kilometru katrā plānošanas reģionā.

Līdz ar to tika atsūtīts plānoto, slēdzamo maršrutu kustības saraksts Zemgales plānošanas reģionā, kas skar maršrutus bijušā Jēkabpils rajona ietvaros.

Veicot pasažieru plūsmas analīzi, SIA Jēkabpils autobusu parks izteica savu viedokli Jēkabpils novada pašvaldībai, kuru plānotās izmaiņas skars visbūtiskāk:

  • ņemot vērā, ka maršruts nr.7008 Jēkabpils – Bebrene ir saistītais maršruts maršrutam Bebrene – Rīga, kas dod iespēju pasažieriem no lauku apvidus tikt uz galvaspilsētu, turklāt tas ir pēdējais maršruts, ar kuru studenti var atbraukt uz/no Bebrenes profesionālo tehnikumu, tika panākts, ka par maršruta izvērtēšana tiek atlikta līdz vasaras mēnešiem, kad beidzas mācību gads;

  • maršrutam nr. 6967 Jēkabpils – Dunava tiks slēgti divi reisi sestdienās, kurus praktiski iedzīvotāji neizmanto (vidējais pasažieru skaits reisā 1-3 cilvēki);

  • attiecīgi maršrutiem nr.7727 Jēkabpils – Madona un nr.7852 Jēkabpils – Daugavpils, kuros tika paredzēts slēgt katrā pa diviem reisiem, izmaiņas ir atliktas, jo pēc pasažieru plūsmas tika secināts, ka šajos reisos vidēji pārvietojas 7-10 iedzīvotāji, kas ir pieņemama pasažieru plūsma, lai reisus saglabātu.”

“SIA “Jēkabpils autobusu parks” valde papildus ikdienas darba nodrošināšanai aktīvi darbojas pie reģionālo pārvadājumu maršrutu saglabāšanas, pilsētas pārvadājumu pakalpojumu attīstības un Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta realizācijas. Ņemot vērā iepriekš minēto, valdes maiņa SIA “Jēkabpils autobusu parks” un citās kapitālsabiedrībās nav dienas kārtībā,” norāda Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.

 

Ir izstrādāts ekspozīcijas „Mēs lepojamies” dizaina projekts

Vairāki jēkabpilieši ir interesējušies par to, vai Jēkabpils pašvaldība, kultūras darbinieki u.c. beidzot neplāno kaut kā popularizēt to, ka Jēkabpilī ir dzīvojusi un skolā gājusi tautā iemīļotā dzejniece Ārija Elksne. Viņuprāt, tas veicinātu Jēkabpils atpazīstamību. Tāpat vaicā, vai šogad, kad tiek svinēta latvijas simtgade, daudzo pasākumu klāstā nevar rast vietu arī Ā. Elksnei veltītam pasākuma, jo viņai 2018. gadā paliek 90 gadi.

“2015. gadā Jēkabpils vēstures muzejā sadarbībā ar SIA „BrandEleven” ir izstrādāts ekspozīcijas „Mēs lepojamies” dizaina projekts, piesaistot VKKF finansiālos līdzekļus.

 Ekspozīcija „Mēs lepojamies” ir veltīta Jēkabpils ievērojamiem cilvēkiem. Viena no ekspozīcijas daļām – tornis (telpā atrodas izvirzījums uz Rīgas ielas pusi – tornītis) ir atvēlēts – Ārijas Elksnes dzejai, kas ierunāta Latvijā populāra jēkabpilieša aktiera lasījumā, kas mijas ar komponistes Ilzes Arnes komponēto mūziku. Torņa telpa ir relatīvi noslēgta ar atšķirīgu, izteiktu romantisku atmosfēru, ko pastiprinās liliju ziedi un to smarža. Ekspozīcijas daļu paredzēts baudīt individuāli, vairāk audiāli un ar olfaktoru (ožu) nekā vizuāli. Uz torņa logu palodzēm būs pieejama Ā. Elksnes dzejas grāmatas.

 Jēkabpils Vēstures muzejs vāc, apkopo un veido ekspozīcijas par Jēkabpils atpazīstamiem un ievērojamiem cilvēkiem. 2018.gada martā tiks atklāta izstādē "100 iemesli lepoties ar Jēkabpili". Šajā izstādē būs arī sadaļa veltīta Ārijai Elksnei. Eiropas savienības līdzfinansētā projekta ietvaros tiks veidota ekspozīcija, kurā Ārijas Elksnes personībai un dzejai būs ierādīta īpaša vieta. Plānots izveidot "skaņu dušu" zem kuras paejot varēs klausīties Ā.Elksnes dzeju.

Tāpat Jēkabpils Vēstures muzejs apkopo un aktualizē informāciju par pilsētā izvietotām piemiņas zīmēm,” atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

 

Mitro uzkopšanu vairumā gadījumu uztic veikt SIA “JK Namu pārvalde”

 No šī gada Jēkabpilī, SIA “JK namu pārvalde” apsaimniekotajos daudzdzīvokļu namos tiek veikta mitrā kāpņu telpu uzkopšana. Uzņēmumam lūdzām komentēt, kā tas notiek un, kas šos darbus veic?

SIA “JK Namu pārvalde” informē, ka slapjā uzkopšana tika piedāvāta visām apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu mājām. Ministru kabineta noteikumi noteic, ka slapjai uzkopšanai ēkas koplietošanas telpās jābūt reizi nedēļā. Situācijas ir dažādas - citi daudzdzīvojamo ēku īpašnieki ir izveidojuši grafiku un to veic paši, citi to ir uzticējuši veikt SIA “JK Namu pārvalde”. Lielākā daļa ēku īpašnieku tomēr ir izvēlējušies slapjo uzkopšanu uzticēt SIA “JK Namu pārvalde”.

 Cena par šo pakalpojumu veidojas no dažādiem faktoriem, piemēram, ēkas platības un ūdens ņemšanas vietas. Vidēji šī maksa ir 3 eiro no dzīvokļa mēnesī, jo maksa tiek dalīta proporcionāli kopīpašuma daļai. Kā secina SIA “JK Namu pārvalde” pārstāvji, jo lielāka ēka, jo lētāks šis pakalpojums. Jāpiebilst, ka augstākminētās summas ietvaros SIA “JK Namu pārvalde” reizi gadā veic arī logu mazgāšanu koplietošanas telpās.

Šobrīd SIA “JK Namu pārvalde” ievieš izdevumu tāmes digitalizāciju. Pēc diviem mēnešiem būs iespēja ēkas izdevumu tāmes situāciju aplūkot jebkurā mirklī, nevis gaidīt, kad šie dati tiek apkopoti.

Foto: jekabpils.lv

 

Lasīts 5611 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 05 Februāris 2018 14:26

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli