Piektdiena, 16 Februāris 2018 19:02

Jēkabpils reģionālās slimnīcas 20 mediķi atklātā vēstulē pašvaldībai lūdz skaidrot gaidāmās pārmaiņas

Informācijas avots: 
Vērtēt šo objektu
(2 balsis)

Portāls Radio1.lv sāņēma SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 20 mediķu parakstītu atklāto vēstuli, kurā tie aicina pašvaldību tikties ar mediķu kolektīvu un skaidrot gaidāmās pārmaiņas slimnīcā. Vēstule tapusi, pēc vietējos plašsaziņas līdzekļos izskanējušās infomācijas, kāpēc tiek mainīta slimnīcas valde. Par šiem jautājumiem rakstīja un ziņoja visi vietējie mediji, vēstules autori, uzdodot jautājumus pavaldībai, kā piemēru izvēlējušies publicētos rakstus laikrakstā “Brīvā Daugava”. Atklāto vēstuli parakstījuši 20 mediķi, pielikumā foto ar mediķu parakstiem.

Radio1.lv lūdza atklāto mediķu vēstuli komentēt Jēkabpils domes vadībai. Komentāru sniedza Jēkabpils mēra vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa.

Publicējam mediķu atklāto vēstuli un Līgas Kļaviņas komentāru.

Atklātā vēstule

Par pārmaiņām slimnīcā

Pamatojoties uz vietējos medijos, tajā skaitā laikrakstā “Brīvā Daugava” š.g. 8.un 9. februāra numurā, izskanējušo informāciju par to, ka jaunajai pilsētas vadībai ir vīzija par savu kapitālsabiedrību attīstību un tostarp arī slimnīcas attīstības stratēģiju, vēlamies arī mēs paust savu viedokli, jo saprotams, ka izstrādājot savu kapitālsabiedrību jaunās attīstbas vīzijas pilsētas vadībai nav laika tikties ar katru no kapitālsabiedrībām, kaut arī slimnīca, kā teicis domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis ir “viena no svarīgākajām un nozīmīgākajām Jēkabpils pašvaldības kapitālsabiedrībām – gan sociālo un veselības jautājumu risināšanas ziņā, gan, protams, arī tādēļ, ka tā ir lielākais darba devējs no visām pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām”, tāpēc komunikācijai izmantojam saraksti avīzē, kā arī esam pateicīgi, ka pēc slimnīcas arodbiedrības uzaicinājuma tomēr esat piekrituši tikties ar slimnīcas kolektīvu 21.februārī.

Iepazīstoties ar presē izskanējušo informāciju esam neizpratnē par vairākiem jautājumiem:

Ja 8.februāra numurā rakstīts, ka pilsētas domei ir vīzija vai redzējums par slimnīcas attīstību, tad nākošās dienas numurā, atsaucoties uz to pašu informācijas avotu, teikts, ka redzējums jāsniedz jaunajai valdei. Tad par ko runājam – par slimnīcas attīstības vīziju vai slimnīcas pārvaldības sistēmas maiņu? No tekstā tālāk minētā nav saprotama, kāda tad tiek plānota jaunā slimnīcas pārvaldība. Kāda būs nākošā valde – sastāvoša no 2 vai 3 valdes locekļiem? Vai šie valdes locekļi vienlaicīgi izpildīs arī kādu amatu slimnīcā, kā tas bija līdz šim, saņemot tikai vienu atalgojumu vai valde pildīs tikai valdes funkcijas un amatus pildīs kādas citas personas? Kādi būs šie amati un vai arī uz tiem tiks izsludināts konkurss? Vai tādā gadījumā paredzama ievērojama administratīvās daļas paplašināšanās, kāds tam paredzēts finansējums? Šobrīd esam saņēmuši algas par janvāra mēnesi, jāteic, ka tās nebūt neatbilst veselības ministres solītajam atalgojumam veselības aprūpē. Kur tad radīsies finansējums un cik liels tas būs jaunajiem administrācijas darbiniekiem, un vai par piemēru tam tiks ņemts R.Ragaiņa pozitīvi vērtētā Gaiļezera slimnīcas pieredze? Turpinot par avīzē sniegto domes priekšsēdētāja viedokli par nākamo valdes priekšsēdētāju: “bet slimnīcas valdes priekšsēdētājam jāpārredz viss spēles lauks kopumā”. Piekrītam šim viedoklim, taču ar spēles laukuma redzēšanu vēl ir par maz, jāsaprot, kas šajā laukumā notiek, kā savstarpēji darbojas visa veselības aprūpes sistēma, kuru sastāda pacients, ārstnieciskais personāls, administrācija, Nacionālās veselības dienests, Veselības ministrija, veselības inspekcija, slimību profilakses un kontroles centrs un vēl vesela virkne institūciju, kuras nemitīgi dod norādījumus, kuri dažkārt mainās ne tikai pa mēnešiem, bet pa dienām un pieprasa neskaitāmas atskaites un rādītājus par slimnīcas darbību. Tāpēc nesaprotams 8.februāra numurā teiktais: “Cilvēki ir strādājuši ilgu laiku un strādājuši pēc savas sistēmas, kas kādreiz varbūt (?) bija atbilstoša, bet tagad ir mainījušies nosacījumi medicīnā un pakalpojumu sniegšanas nosacījumi un tad, iespējams, ir grūti pārorientēties uz jaunu sistēmu.” Jēkabpils reģionālā slimnīca ir definēta kā 4.līmeņa reģionālā slimnīca, tās darbību reglamentē Ministru kabineta Noteikumi Nr. 1529 un savstarpēji noslēgtie līgumi ar Nacionālo veselības dienestu, kam pamatā ir Ministru kabineta noteikumi par ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu atbilstību. Viss augstāk minētais nosaka slimnīcas, kā valsts pasūtījuma izpildītājas darbības nosacījumus. Par kādu pašu ieviestu sistēmu iet runa? Tā nav privāta slimnīca, kurā iespējams izveidot savu noteiktu sistēmu. Arī šogad esam ieviesuši vairākus jaunus pakalpojuma veidus, bet arī tas notiek valstī noteiktā kārtībā. Runājot par pārorientēšanos varam teikt, ka esam gana fleksibili, nu kaut vai apskatot šī gada jautājumu ar dienas stacionāru. Janvārī stājās spēkā MK noteikumi Nr 1529, kuri noteica izmaiņas dienas stacionāra manipulācijās, kad bijām izanalizējuši esošo situāciju un pieņēmuši lēmumu kā darboties – ārsti bija saplānojuši 1.ceturkšņa darbu, saņēmām steidzamu infomāciju, ka atkal izmaiņas dienas stacionāra pakalpojumos, daļa manipulāciju, kuras tika izņemtas no saraksta ir atkal iekļautas sarakstā. Tā kā šogad dienas stacionāra pakalpojumus sniedzam 9 profilos, no kuriem 8 ir ķirurģiskia profila, atkal bija nepieciešama sniedzamo pakalpojumu veidu un apjoma korekcija. Vēl atsaucoties uz augstāk minēto par sistēmas maiņu, tad īsti par kādas sistēmas maiņu tiek domāts: palielināt administratīvo daļu vai varbūt mainīt slimīcas līmeni? Grūti iedomāties kā varētu paaugstināt šo līmeni, jo nākošais līmenis ir universitātes slimnīcas, taču iespēja pazemināt šo līmeni, veicot apzināti vai neapzināti dažādas izmaiņas slimnīcas darbībā, ir diezgan reāls pasākums. Paskatoties uz blakus pašvaldībām, ir iespaids, ka tās savas slimnīcas aizstāv, jo cik gadus runā, ka dažu slimnīcu tehniskais nodrošinājums īsti neatbilst valstī noteiktajiem standartiem, tomēr tās joprojām strādā, un tas nav noticis bez pašvaldības atbalsta.Tāpēc ļoti žēl, ka mūsu pašvaldība nevis cīnās par savas kapitālsabiedrības darbību, bet gluži otrādi, sniedz presē destruktīvus paziņojumus un zināmā mērā apvaino visu slimnīcas kolektīvu par sliktu darbu. 9.februāra avīzē publicēts Raivja Ragaiņa teiktais “ka neviens taču nav apmierināts ar to, kā ir slimnīcā”. Kas ir domāts ar šo “neviens”? Vai tie ir gandrīz 10 000 pacientu, kas ārstēti stacionārā vai 90 000 kas ārstējušies ambulatori, nerunājot par diagnostiskiem izmeklējumiem, kuri katrs savā profilā arī sniegti tūkstošos. Vai piemēram tas, ka pasaules bankas veiktajā novērtējumā 2017.gadā par Perinatālās palīdzības nodrošināšanu Latvijā, mūsu slimnīca ieguva visaugstāko novērtējumu, neliek Jums aizdomāties čik viss ir slikti”? Divus gadus pēc Dr. Ūdra iniciatīvas un ar domes un slimnīcas atbalstu notikusi labdarības akcija Dzīvo vesels, kuras laikā konsultēti un operēti daudz pacientu. Vai tas ir slikti?

Vai šis “neviens” ir ap 500 slimnīcā strādājošie darbinieki, kuri patiešām varētu būt neapmieerināti, jo valstī sludinātais – par šī gada lielajām mediķu algām vai labo e-veselības sistēmas darbību – realitātē neatbilst patiesībai?

Vai šis “neviens” ir veselības ministrijas pārstāvji, kuras ierēdņiem jau otrajā dienā pēc stāšanās darbā jau algu palielina par pusi no tikko noteiktā algas. Pret šādu sistēmu attiecībā uz medicīnas darbiniekiem arī mums nebūtu iebildumu.

Vai šis “neviens” ir mūsu pilsētas domes deputāti. Ja ir tāda neapmierinātība, tad kāpēc par to netiek informēta slimnīcas valde, kāpēc pilsētas vadība neierodas uz tikšanos ar lielāko darba kolektīvu, bet ierodas tikai tad, kad pēc pusgadu ilgušām dažādām baumām, kas sāk jau traucēt slimnīcas darbam, slimnīcas darbinieku arodbierība pati uzaicina uz tikšanos ar slimnīcas kolektīvu. Cik reižu pilsētas vadība ir tikusies ar slimnīcas valdi, kādi ir bijuši uzstādījumi darba uzlabošanai, kur tas ir ticis dokumentēts, kā ir notikusi šo uzstādījumu kontrole? Kā tad varēja nonākt tik tālu, ka “neviens” nav apmierināts, vai tad daļēji atbildība par notikušo nav jāuzņemas arī pilsētas vadībai?

Šobrīd ir nomelnots visa mūsu kolektīva līdzšinējais darbs. Varbūt tam ir pamatojums, tad neslēpiet to. Rodas iespaids, ka kāds(i) mērķtiecīgi vēlas nolemt Jēkabpils RS it kā dabīgai degradācijai. Tad jautājums: Kurš un kādā veidā atbildēs, ja tā notiks? Vai šādā negatīvā gaisotnē pasniegta informācija par mūsu slimnīcu veicinās jauno speciālistu piesaisti?

Atgriežoties pie konkursa, kā jau raksta sākumā minējām, nav skaidrs uz ko tiek izsludināts konkurss. Vai iespējams izsludināt konkursu uz divām vietām (kādām?) un “par trešo tad arī secināsim konkursa gaitā”? Tiek skaļi paziņots, ka līdzšinējā slimnīcas darbība ir nekur nederīga, vajadzīga jauna sistēma. Vai tas, ka dome šobrīd pat nezina uz cik vietām un kādām tiks izsludināts konkurss, un, ka vajadzības gadījumā lems vēl par citiem valdes locekliem ir jaunās sistēmas iezīmes? Pilsētas domei būtu lietderīgi zināt, ka slimnīcas statūtos ir noteikts, ka slimnīcas valde sastāv no trīs locekļiem, tātad konkurss ir jāizsludina uz trīs vietām. No avīzē rakstītā var secināt, ka pirmais valdes loceklis ieplānots “kā visa laukuma pārredzētājs, otrais būs”tā kā galvenais ārsts” un kas ir plānots šis trešais – labs, vajadzīgs vai cita veida cilvēks? Avīzē minēts: “pašlaik tiek izstrādāti profesionālie kritēriji valdes locekļu amata pienākumu pildīšanai, bet konkursa komisijā paredzēts piesaistīt Veselības ministrijas un nozares profesionālo asociāciju ekspertus”. Tas viss ir ļoti labi, taču nākotnē šai slimnīcā būs jāstrādā mums, un diez vai šie eksperti nesīs kādu morālu, nerunājot pat juridisku atbildību, neveiksmes gadījumā. Bet neveiksmju un kļūdu pietiek gan mums, gan arī ministrijai, tikai atšķirība ir tā, ka mums par kļūdām vienmēr jāatbild, vienmēr jārod vainīgais, ko sodīt, bet valsts mērogā, skatoties uz pēdējo laiku notikumiem, par kļūdām nav jāatbild nevienam. Protams, gribētos uzzināt, kādi būs šie cilvēki komisijā “kuriem uzticas visas valsts līmenī”.

Un nobeigumā absolūtu neizpratni izraisa priekšsēdētāja vietnieces Līgas Kļaviņas teiktais jautājumā par līdzšinējās valdes darbības beigšanu, ka “viņa rekomendētu R.Ragainim teikt, kā to dara minisrijās, ka mēs nevaram to ne apstiprināt, ne noliegt”. Tad rodas jautājums, kā strādā ministrijas, ja nav izpratnes par to, kas notiek un savukārt izbrīnu vairs nerada mūsu domes darbības stils. Varbūt sākt šo darbības un atbildības stilu piemērot arī attiecībā uz pacientiem: “Mēs nevaram ne apstiprināt, ne noliegt Jūsu saslimšanu vai diagnozi”. Jācer, ka pašvaldība akceptēs mūsu jauno darbības stilu, jo “vecā pašu izdomātā sistēma” taču ir novecojusi.

Sāksim strādāt ar jaunām metodēm.

Pielikumā SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” darbinieku arodbiedrības, nodaļu un kabinetu vadītāju paraksti.

Vēstuli parakstījuši:

1. Ķirurģijas nodaļa – Jānis Danevičs;
2. Traumataloģisjas nodaļa – Jurijs Krupenko
3. LOR-neiroloģijas nodaļa – Zita Daneviča;
4. Dzemdību-ginekoloģijas nodaļa – Andris Blimhens;
5. RAN vaītājs p.i. - Vera Grotkere;
6. PAC vadītāja - Inguna kalēja;
7. Bērnu nodaļas vadītāja – Aija Briška;
8. uzņemšanas nodaļas vadītājs – Imants Balodis;
9. 1 terpijas un tbc slimību nod.vadītāja – Sandra Zadināne;
10. Infekciju slimību nod.vadītāja - Ilga Upeniece;
11. laboratorijas vadītāja - Inguna Breikša;
12. 2 terapijas nod. vadītāja – Benita Aizpuriete
13. Uroloģijas nodaļas vadītāja – Baiba Bērziņa
14. Funkcionālās diagnostikas kab.vadītāja – Iraida Glušņonoka
15. Radioloģijas nod. vadītāja – Elita mazule
16. Fizikālās rehabilitācijas nod. vadītāja – Valentīna Skrodele
17. Dienas stacionāra ārsts – Līga Kalvāne;
18. Arodkomitejas pr-dētāja – Margarita Saveļjeva;
19. Asins sagatavošanas nodaļas vadītāja – Dace Teilāne;
20. Asin kabineta vadītājs – Alevtīna Grinberga.

Domes priekšsēdētāja vietnieces Līgas Kļaviņas komentārs

Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārstu atklātajai vēstulei

Publicējam pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces Līgas Kļaviņas komentāru uz pašvaldībā saņemto Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārstu atklāto vēstuli:

- Vispirms paldies Jēkabpils reģionālās slimnīcas dakteriem par viedokli un iesaistīšanos diskusijā par mums visiem svarīgu jautājumu – kādai būt un kā mainīties slimnīcai tuvākajā nākotnē. Ārstu parakstītajā vēstulē ir uzdoti daudzi nozīmīgi jautājumi un aktualizētas vairākas problēmas, ar ko būs jātiek galā gan pilsētas vadībai, gan konkursa kārtībā izvēlētajai jaunajai slimnīcas valdei. Varu teikt godīgi: man simpatizē arī atklātās vēstules asais tonis, jo jebkura reorganizācija un jebkuras nozīmīgas pārmaiņas neizbēgami rada arī dažkārt asas diskusijas. Un mēs noteikti no tām nevairīsimies.

Šobrīd nepievērsīšos katrā atklātajā vēstulē minētajam jautājumam: atbildes uz tiem lielākoties prasa nopietnāku analīzi un informācijas apkopošanu, par šiem jautājumiem runāsim 21. februārī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā plānotajā diskusijā, cenšoties maksimāli precīzi un atklāti gan prezentēt pilsētas vadības skatījumu uz slimnīcas nākotnes stratēģiju, gan atbildēt uz vēstulē aktualizētajām problēmām. Tieši tādēļ es aicinātu gan slimnīcas mediķus, gan darbiniekus apkopot savus jautājumus un argumentus, kurus tad arī atklāti izrunāsim tikšanās laikā nākamnedēļ. Un šajā sakarībā aicinu visus uz konstruktīvu dialogu, jo mēs visi taču saprotam, ka pārmaiņas slimnīcas darbā un vīzijā par slimnīcas nākotni ir nepieciešamas.

Domāju, ka mums visiem – gan slimnīcas mediķiem un personālam, gan pilsētas vadībai – mērķis ir viens: panākt, lai Jēkabpils reģionālā slimnīca strādātu labi un sniegtu maksimāli kvalitatīvus pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa

 

Saistīta ziņa: Atkāpusies SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valde

Lasīts 4078 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 20 Februāris 2018 15:59

Komentāri  

0 #15 Lavonda 2018-09-19 17:40
I've been surfing online more than 3 hours as of late, but I
never found any interesting article like yours. It's pretty worth
enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net
will likely be a lot more helpful than ever before.


Feel free to surf to my page ... free casino
bonus coupons: http://comment.21jingji.com/auth/logout?redirect=http%3A//weclub88.com/
Citēt
+3 #14 Lieceniece 2018-02-20 22:40
Jēkabpilī ir daudz labu ārstu, paldies viņiem! Taču dažām ārstēm vajadzētu padomāt par savu attieksmi pret pacientu, šeit domāju arī ārstu māsiņas. Kāpēc jājautā slimniekam: "Nu kas tad atkal, kāpēc atkal jau esi atnākusi?". Un pacientei asaras kā pupas birst, ka nevar parunāt. NU lūk! Zinu, ka ir ģimenes ārste, kura nebrauc pie slimnieka, kuram pāri 80 gadiem, uz mājām. Taču dakteris Hercbahs gan brauc - un maksa, kā par parastu pieņemšanu. Paldies viņam! Tad lūk - arī pensionāri cer uz atvieglotām vecumdienām - mums jāmirst nevis no slimībām , bet no vecuma! Citādi medicīna sevi neattaisno! Nav atrisināts arī jautājums, kā ģimenes ārstei nokļūt pie slimnieka, ja viņai nav mašīnas. (ne ārstei, ne pacientei. Šeit nav domāts saaukstēšanās gadījums). Domāju piemēru daudz, un tie nav visi........
Citēt
-1 #13 Adekvāts 2018-02-19 19:38
Cienītie, komentētāji.
Tā jau ir, ka visi dzird tikai sliktu, bet par labāk lietām mēs aizveram ausis ciet. Visi grib jaunus speciālistus, attiecīgi jautājums - vai Jūs zināt, ka viņi nāk uz Jēkabpils slimnīcu? Vai Jūs esat 100% pārliecināti, ka "vecie" ārsti nelaiž jaunos pie darba? Mēs mākam tikai nosodīt, bet, lai kādu paslavētu, principā nemākam. Ja domes ietekmē mainās vadība ir pilnīgi loģiski, ka cilvēkiem interesē, lai amatā būtu speciālists, kas pazīst medicīnas nozari. Vai personāls, kas parakstījies zem vēstules naudas zagļi? Nu ko Jūs runājat? Šoreiz ir cilvēcīgais - nākotne, kas būs un vai slimnīca ar jauno vadību spēs arī turpmāk veikt savu darbu, protams daudz kvalitatīvāk! Sava izdevība šoreiz ir domei, kas nepadomāja soli uz priekšu, ka cilvēki nebaidās runāt atklāti, lai saņemtu atbildes. Par medicīnas sistēmu ir tikai atbildīga valdība, ne konkrēti Jēkabpils slimnīca. Tāpēc dārgie komentētāji - aizdomājaties vēlreiz, kuram labums...
Citēt
+9 #12 Ingus 2018-02-17 23:51
Mazāk aicinātu uz savām privātpaksēm mīļie Jēkabpils dakteri! To vietā tiešām, strādātu Jēkabpiliešu labā,un nepūst savus pieņemšanas laikus. Ievērojiet Fipokrāta zvērestu-nevien a paraksta nebūtu. Kauns par Jums 20!
Citēt
+3 #11 LK 2018-02-17 21:17
Neviens normāls speciālists uz šo bedri neies, nav ko sapņot, ka tūlīt nomainīsies valde un stāvēs rindās izcilie ārsti un spečuki! jaunā valde sagrabinās visu naudu savās kabatās un viss!Vecie vismaz baidījās zagt...
Citēt
+14 #10 paciente 2018-02-17 20:13
Es gan nedomāju, ka nebūtu kas strādā. Dotajā momentā trīs jauni speciālisti sākuši strādāt poliklīnikā, bet diviem no viņiem vairāk par vienu dienu nedēļā nedot strādāt. Un par viņu darbu no pacientiem ir ļoti labas atsauksme. Lai vecie pensionāri dot vietu jaunajiem. Un, protams, lai dome nodrošina ar normāliem dzīvokļiem, nevis izdemolētiem. Es tikai par jaunajiem speciālistiem. Slimnīcas valdei un domē ir pie jāpiestrādā.
Citēt
+1 #9 Akak 2018-02-17 15:39
Ko jus klaigajat par jauniem specialistiem? Nevienam nav interese te nākt. Apvainojat esošos dakterus? Aizies viņi, nebūs neviena cita, kas ārstē. Sliktie gadījumi skaļi izskan, jā, bet tā ir visur. Un visvairāk Rīgā. Ārsts nav Dievs. Lielakie sudzibu rakstitaji ir alkoholiki un slinki, vecus tuviniekus kopt negriboši radinieki. Paskatiet uz savu lidzestibu savaa veseliibaa un tad apvainojiet ārstu un mediķi.
Citēt
+6 #8 Peteris 2018-02-17 15:27
Citēju Esssssss:
Tikai pacietību! Līga Kļaviņa īsajā atbildes komentārā skaidri norāda, ka mediķi ir sadzirdēti un atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem tie saņems 21.februārī klātienē. ja izrādīsies, ka tas nav taisnība, tad arī varēs cepties.

Nu nu nu..nevar uzreiz atbildēt?? Japarrunā ar Sreku atbildes???
Citēt
+4 #7 pensionāre 2018-02-17 14:47
Lasījuši 1265 lasītāji.Koment āri 6. Seciniet paši.kas te raksta komentārus. Jēkabpils slimnīca ir daudz kur presē un Bez tabu pieminēta sliktā nozīmē.Bet kad veic pārmaiņas,tad atkal slikti, Tad labāk lai paliek pa vecam? Ja neko nemainīs,tad arī nekas nemainīsies uz labu,Jādod vietas jaunajiem speciālistiem.
Citēt
+8 #6 paciente 2018-02-17 09:00
Citēju pacients:
[pārmaiņas nevienam nekad nav patikušas, ne valstī ne pašvaldībās,bet tās ir nepieciešamas,Jekabpils RS it īpaši,lai uzlabotu pacientu ārstēšanas kvalitāti,vai tad esam aizmirsuši cik reizes slimnīcas mediķi ir kritizēti raidījumā Bez Tabu, cik " profesionāl i"" strādā daži ārsti , ka lielākā daļa pacientu brauc ārstēties uz Rīgu. Nepieciešami profesionāļi valdē, kuri spēs ienest jaunas idejas , piesaistīt jaunus speciālistus un uzlabot visas slimnīcas darbu, jo tas nepieciešams pirmkārt pacientam. Lai izdodas !

Es pilnī piekrītu. Un pamatā parakstījušies tie, kas pārāk labi iekārtojušies. Baidās pazaudēt savas siltās vietiņas. Bez tam ir pāris dakteru cienījamos gados, kas aizņem štatu vietas, bet jēgas nav.Laiks jauniem dakteriem ar svaigām zināšanām vietu atdot. l
Citēt

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli