Ceturtdiena, 10 Maijs 2018 09:04

Vai Jēkabpils slimnīcas mediķi tiks sadzirdēti?

Informācijas avots: 
Vērtēt šo objektu
(7 balsis)

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” liela daļa mediķu ir neapmierināti ar kārtību kādā tika iecelta jaunā slimnīcas valde, neievērojot visus konkursa nolikuma nosacījumus. Vislielākos protestus raisa fakts, ka slimnīcas valdē, saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, iecelti cilvēki, kuriem nav prasītās triju gadu darba pieredzes vadošā amatā. Tāpat arī lielu neapmierinātību raisījis fakts, ko konkursa komisijā nebija neviena slimnīcas pārstāvja un pirms apstiprināt valdi, nav uzklausīts mediķu viedoklis. Lai vērstu pašvaldības uzmanību, mediķi pirms svētku brīvdienām nosūtīja protesta vēstuli katram domes deputātam, kurā skaidroja savu nostāju.

Margarita Saveļjeva (Arodkomitejas priekšsēdētāja): Arodbiedrība atbalsta protesta vēstulē pausto mediķu viedokli

“SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” mediķi ir neapmierināti un ir nosūtījuši protesta vēstuli katram Jēkabpils domes deputātam, cerībā, ka tiks sadzirdēti. Tāpat arī par slimnīcas valdes iecelšanas procesu un konkursa nolikuma neievērošanu informācija ir aizsūtīta arī uz pašvaldību lietu ministriju (VARAM), kā arī KNAB un prokuratūru. Lielākā daļa mediķu ir kareivīgi noskaņoti, nepieļaut situāciju, kāda ir izveidojusies un panākt šīs valdes atsaukšanu un jauna konkursa rīkošanu. Arī slimnīcas arodbiedrība atbalsta protesta vēstulē pausto mediķu viedokli.”

PROTESTA VĒSTULE

“Jēkabpils reģionālās slimnīcas kolektīvs griežas pie katra esošās domes šī sasaukuma deputāta ar lūgumu rast skaidrojumu par slimnīcas jaunās valdes konkursu.

Jēkabpils pilsētas dome ar 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.59 apstiprinājusi nolikumu “Nolikums par kārtību, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās”. Saskaņā ar minētā Nolikuma 7.punktu Valdes locekļu kandidātu nominēšanai nosaka vismaz šādus pamatkritērijus: atbilstoša izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetences kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļu uzdevumus kapitālsabiedrībā; darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā.

Papildus pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, izsludinot konkursu, papildus var noteikt arī citus kritērijus, kas attiecībā uz šo konkursu arī izdarīts. Atbilstoši 2018.gada 28.februāra Paziņojuma par konkursa izsludināšanu 1.6.apakšpunktu, minētajam pretendentam ir vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, vēlams valsts, pašvaldību vai privātās kapitālsabiedrības vadībā vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā.

No publiski pieejamās informācijas secināms, ka noslēdzoties minētajam konkursam vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu rekomendēt pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvim iecelt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdē sekojošus pretendentus – valdes priekšsēdētāja amatā Gvido Liepiņu, valdes locekļa (galvenais ārsts) amatā Andreju Miļčevski un valdes locekles amatā Innu Budovsku. No minētajiem pretendentiem izvirzītajiem kritērijiem atbilst tikai viens – Gvido Liepiņš. Saskaņā ar publiski pieejamu informāciju, Inna Budovska līdz šim strādājusi par klīnisko pētījumu piegādes speciālistu uzņēmumā AS “Recipe Plus”, rodas pamatotas šaubas vai šai valdes loceklei ir darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā, turklāt ir acīmredzams, ka viņas darba pieredze neatbilst konkursa ietvaros izvirzītajām prasībām.

Lai gan konkursa ietvaros netiek precizēts lietotā jēdziena “vadošā amatā” saturs, secināms, ka tas ir amats, kas saistīts ar valsts, pašvaldību vai privātās kapitālsabiedrības vadību vai iestādes stratēģisko un/vai operatīvo vadību. Diezgan apšaubāms būtu pieņēmums, ka nodaļas vadītāja kompetencē ietilpst stratēģiskās un operatīvās vadības nodrošināšana iestādes līmenī. Neraugoties uz to, minētajam ārstam attiecīgās kompetences ietvaros uzticēta stratēģiskās un operatīvās vadības nodrošināšana iestādē, kurā nodarbināti vairāk nekā pieci simti darbinieku.

Kapitālsabiedrības kapitāldaļu turētājs norādījis, ka pilsētas vadība jau vairākkārt uzsvērusi, ka Jēkabpils reģionālā slimnīca ir viena no nozīmīgākajām pilsētas kapitālsabiedrībām un tieši tāpēc kā vadošais eksperts tika piesaistīts Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Jevgēnijs Kalējs. Arī J. Kalējs publiski paudis viedokli, ka Jēkabpils slimnīcai valdē nepieciešami cilvēki ar pieredzi vadošā amatā, to paredzēja arī konkursa nolikums, izvirzot kā vienu no prasībām valdes locekļiem - vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā. Kalējs sacīja, ka no visiem jaunās slimnīcas valdes locekļiem tikai vienam – Gvido Liepiņam ir prasītā pieredze vadošā amatā, pārējiem valdes locekļiem – Andrejam Miļčevskim un Innai Budovskai tādas neesot. Apkopojot minēto secināms, ka potenciālo valdes locekļu vērtēšana tomēr nav notikusi ar vislielāko nopietnību. Iespējams, valdes locekļu vērtēšanā ņemti kādi citi, ārpus konkursa nolikuma atrodami kritēriji.

Valdes un padomes locekļa nominēšanas procesam jāatbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, jānodrošina atklātu, godīgu un profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi, kas veicina profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi.

Ņemot vērā minēto, aicinām atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 22.punktam lemt par Domes priekšsēdētāja rīkojuma atcelšanu daļā par Andreja Miļčevska un Innas Budovskas iecelšanu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļu amatā.”

Portāls Radio1.lv lūdza arī vairāku mediķu komentārus, saistībā ar vēstulē pausto.

Zita Daneviča: Esam gatavi ar Jēkabpils domi tiesāties

“Mūs, Jēkabpils slimnīcas mediķus, un es varu droši runāt lielākās daļas mediķu vārdā, neapmierina, ka ieceļot valdi netika ievērots konkursa nolikums, proti, prasība par vismaz triju gadu pieredzi vadošā amatā. Diviem valdes locekļiem Andrejam Miļčevskim un Innai Budovskai tādas nav. Meitene tikai tagad beidz studijas. Savukārt Andrejs Miļčevskis galvenokārt ir strādājis dažādās slimnīcās par dežūrārstu, ne pamatdarbā, dežūrārsts atbrauc, nostrādā maiņu un aizbrauc un nezina, nepazīst slimnīcas, nodaļas ikdienas dzīvi un problēmas. Turklāt mediķu aprindās nav noslēpums, ka viņam ir bijušas reputācijas problēmas, kā arī problēmas ar darba disciplīnu.Tieši darba disciplīnas pārkāpumu dēļ viņam savulaik nācās aiziet no Jēkabpils slimnīcas, bet izraisītas avārijas dēļ viņu atlaida no Rēzeknes slimnīcas. Esmu sazinājusies ar viņa iepriekšējo darba vietu kolēģiem un atsauksmes nav labas. Jēkabpils slimnīcai ir svarīgi saglabāt savu kategoriju un tās vadībā jābūt cilvēkiem ar pieredzi vadošā amatā, augstu atbildības sajūtu un labu reputāciju. Tas, kas notiek patlaban, nav pieņemami, ir traucēts darbs slimnīcā, jo visi runā par to, kas noticis, kāda valde iecelta, kas tagad būs, visās malās notiek šī jautājuma apspriešana. Ja pašvaldība mūs nesadzirdēs – mēs esam gatavi tiesāties. Protams, tas prasīs laiku, jo tiesu darbi nenotiek ātri, taču mums ir lielas izredzes uzvarēt, šajā jautājumā jau esam konsultējušies ar juristu.”

Benita Aizporiete: Jēkabpils slimnīcas valde nav prakses vieta

“SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valde iecelta, neņemot vērā konkursa nolikuma prasību par vismaz triju gadu pieredzi vadošā amatā. Uz to ir norādījis arī Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs. Runājot par valdi, es nevaru apvainot nevienu cilvēku par alkohola lietošanu darba laikā, ja tas nav pierādīts un tomēr… Tāpat arī, ja lielu slimnīcu vada augstskolu nepabeidzis students, tad ir jāteic, ka slimnīcas valde nav prakses vieta. Vispirms ir jāiegūst izglītība, pieredze un tad jāieņem amats. Kā varēja konkursā uzvarēt, ja neatbilst konkursa nolikumam? Jēkabpils slimnīcā ir daudz jaunu kompetentu ārstu, kas varēja tikt iecelti slimnīcas valdē, nepieteicās konkursā, jo nebija šīs pieredzes vadošā amatā. Kā var notikt konkurss un tikt iecelta valde, neievērojot konkursa nolikumu. Ja tiek prasīta pieredze vadošā amatā, tad tādai ir jābūt. Mūsu valstī likumi ir jāievēro.”

Baiba Bērziņa: Ir acīmredzami pārkāpts likums

“Ieceļot slimnīcas valdi, ir acīmredzami pārkāpts likums, neievērojot konkursa nosacījumus. Konkursa nolikuma prasībām atbilst valdes priekšsēdētājs, taču valdes locekļiem nav prasītās pieredzes vadošā amatā, uz to ir norādījis arī Jevgēņijs Kalējs. Nav pieņemami, ka pie pretendentu izvērtēšanas klāt nebija konkursa komisijas vadītājs, Jēkabpils mērs Raivis Ragainis. To es zinu no pirmavota, no cilvēka, kas startēja konkursā, ka izvērtēšanā Ragainis nepiedalījās. Galvenajam ārstam nav darba pieredzes atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, valdes locekle vēl tikai mācās. Turklāt kā izrādās viņai ir vēl divu nedēļu darba attiecības ar iepriekšējo darba devēju. Kā var skaitīties darbā un būt valdes locekle no 2.maija Jēkabpils slimnīcā un tajā pašā laikā vēl līdz pusmaijam reāli turpināt darba attiecības iepriekšējā darba vietā? Esošo situāciju vērtēju negatīvi.”

Vai mediķi tiks sadzirdēti un kā Jēkabpils domes deputāti vērtē vēstulē pausto protestu, jautājām Jēkabpils mēram un vairākiem deputātiem.

Raivis Ragainis(LZP): Ir jāļauj valdei strādāt

“Es nekomentēšu mediķu protesta vēstuli, jo nav pat zināms no kā tā ir un, kas to rakstījis un vai vispār tā ir no mediķiem. Tās ir divas kaut kādas lapeles, kurām nav ne virsraksta, ne paraksta, ne adresāta. Uz anonīmiem tekstiem pašvaldībai nav jāsniedz atbilde. Vienmēr būs kāds neapmierinātais, visiem labs nekad nebūsi. Konkursa komisija rūpīgi izvērtēja katra kandidāta atbilstību un izvēlējās labākos no pretendentiem. Es piedalījos visu kandidātu atlasē, piedalījos attālināti caur Skype, klausoties kandidātu atbildes un prezentācijas. Slimnīcas valdei ir izvēlēti labākie no konkursa pretendentiem un ir jāļauj cilvēkiem strādāt. Viņu CV ir atbilstoši ieņemamajam amatam un par to varat pārliecināties, uzdodot jautājumu par atbilstību amatam domes personāldaļas vadītājai Jolantai Liepiņai. Likumdošana neparedz valdei noteikt triju mēnešu pārbaudes laiku kā tas ir darba ņēmējam, stājoties darba attiecībās. Valde tiek iecelta vai atsaukta. Ja viņi netiks galā, valdi mainīsim.”

Redakcijas piezīme: Portālam radio1.lv kļuvis zināms, ka 9.maijā Jēkabpils mēram Raivim Ragainim iesniegta atkārtoti protesta vēstule ar daudzu mediķu parakstiem.

Tā kā Jēkabpils mērs aicināja redakciju sazināties ar pašvaldības personāldaļas vadītāju Jolantu Liepiņu, tad to arī darījām.

Jolanta Liepiņa: Slimnīcas valdes locekļiem ir stratēģiskā pieredze

“Tie konkursa pretendenti, kas tika virzīti, ir paši piemērotākie slimnīcas valdes locekļu amatiem. Ieceļot valdi, konkursa komisija vērtēja vairākus faktorus, gan konkursantu iesniegtos dokumentus un viņu operatīvo pieredzi, atbilstību konkursa nolikumam, gan klātienes intervijas, kurās viņi atbildēja uz jautājumiem, pauda savu redzējumu par slimnīcas attīstību. No atbildēm mēs vērtējām, vai ir stratēģiskā domāšana, kas nepieciešama vadītājam. Visiem slimnīcas jaunās valdes locekļiem ir nepieciešamā stratēģiskā domāšana un nepieciešamās kompetences, lai ieņemtu amatu.”

Andris Rutko(Saskaņa): Viņu prezentācijas bija vispārliecinošākās

“Ar mediķu protesta vēstuli neesmu iepazinies. Taču varu teikt, ka slimnīcas valdē iecelti labākie no visiem pretendentiem. Piedaloties konkursa komisijas darbā un uzklausot visus pretendentus, tiem, kas iecelti slimnīcas valdē, prezentācijas bija vispārliecinošākās. Dzīvosim - redzēsim, uzskatu, ka ir jādod iespēja jaunajai valdei sevi pierādīt.”

Jēkabpils domes vadības un deputātu viedokļi ir atšķirīgi, nav vienprātības jautājumā par slimnīcas valdi. Uzklausījām arī citu deputātu viedokļus.

Aigars Nitišs(LZP): Mediķu protestu bez ievērības nevar atstāt

“Ar mediķu protesta vēstuli neesmu iepazinies, jo lielāko daļu informācijas saņemu elektroniski un deputāta kastītē Vienas pieturas aģentūrā ielūkojos reti. Es uzticos Jēkabpils domes vadībai un konkursa komisijai slimnīcas valdes locekļu izvēlē. Tomēr uzskatu, ka mediķu protestu nevar atstāt bez ievērības un pašvaldībai jāsniedz viņiem atbildi, kas, visticamāk, tiks arī darīts.”

Kristīne Ozola("Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK): No neoficiālas informācijas zināms, ka pretendentu vidū bija daudz kompetentāki cilvēki

“Atbildot uz uzdoto jautājumu, gribētu atzīmēt, ka Jēkabpils pilsētas domes deputāti netika iepazīstināti ar konkursam iesūtītajiem pretendentu dokumentiem, tāpēc nevaru vērtēt pretendentu vērtēšanas komisijas izvirzītu speciālistu atbilstību konkursa nolikumam. Tomēr no neoficiālas informācijas man ir zināms, ka pretendentu vidū bija daudz kompetentāki cilvēki, kam ir izpratne un zināšanas par medicīnas iestādes darbības principiem un kas spētu efektīvi risināt tādus jautājumus, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas plānošanu un īstenošanu, administratīvo un finanšu vadību. Pretendentu atlases komisijai vajadzēja īpašu uzmanību veltīt iesniegtajiem redzējumiem par slimnīcas attīstību. Domāju, ka tie netika vērtēti, bet, iespējams, tika ņemti vērā pretendentu personīgie sakari un saistība ar politiskām partijām. Tāpat kā daudzi jēkabpilieši un arī slimnīcas personāls, arī es esmu nepatīkami pārsteigta par iecelto valdes locekļu kompetenci un uzskatu, ka domes priekšsēdētājam tuvākajā laikā būtu jāizvērtē iecelto valdes locekļu spējas īstenot reformas slimnīcā un, iespējams, būtu jārisina jautājums par citu valdes locekļu iecelšanu.”

Kaspars Ģirģens (KPV LV): Netiek dota iespēja iepazīties ar slimnīcas valdes locekļu CV

“Es piedalījos sanāksmē, kad SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca" kolektīvs pirmo reizi tikās ar jauno valdi. Jāteic, ka valdes priekšsēdētājs Gvido Liepiņš ar savu uzrunu atstāja vislabāko iespaidu. Taču to es nevaru teikt par valdes locekļiem – galveno ārstu Andreju Miļčevski un Innu Budovsku. Man radās pamatotas bažas par viņu profesionalitāti un pieredzi. Pagaidām Jēkabpils domes vadība liedz iespēju man kā deputātam iepazīties ar Jēkabpils slimnīcas jaunās valdes locekļu iesniegtajiem dokumentiem un CV, līdz ar to man nav iespējas pārliecināties par viņu profesionalitāti un pieredzi. Kolīdz šāda iespēja radīsies, varēšu izteikt pilnīgāku viedokli par jaunās valdes atbilstību un profesionalitāti.”

Leonīds Salcevičs(JRP): Viss atkarīgs no politiskās gribas

“Ja tic visam rakstītajam par SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” jauno valdi, un nav pamata neticēt, tad divi no valdes locekļiem neatbilst konkursā izvirzītajām prasībām. Tas nozīmē, ka izvēloties šos cilvēkus, konkursa komisija ir rīkojusies nepareizi. Nolikums ir jāievēro. Arī Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs norādījis, ka divi no valdes locekļiem neatbilst konkursa nolikuma prasībām, jo viņiem nav pieredzes vadošajā darbā. Taču kapitāldaļu turētajam, šajā gadījumā Jēkabpils domei ir ekskluzīvas tiesības iecelt slimnīcas valdi, nerīkojot konkursu. Šoreiz Jēkabpils domes jaunā vadība spēlēja demokrātiju un rīkoja konkursu, un tādā gadījumā tai bija jāievēro konkursa prasības, nolikums. Tas nav darīts. Pašvaldības politiskajai vadībai vajadzētu respektēt mediķu protestu un rīkot jaunu konkursu. Uzskatu, ka šis jautājums pats par sevi nepazudīs no dienas kārtības, tiks saasināts un to nāksies risināt. Vai to domes vadība darīs, nezinu, viss atkarīgs no politiskās gribas. 10.maija domes sēdes informatīvajā daļā es aktualizēšu šo jautājumu.”

Nikolajs Anuškevičs(Latgales partija): Slimnīcas valdes locekļi ir politiskie ielikteņi

“Neesmu iepazinies ar mediķu protesta vēstuli, bet noteikti to izdarīšu. Taču man šajā jautājumā ir savs viedoklis. Visi trīs valdes locekļi ir politiskie ielikteņi – valdes priekšsēdētājs no LZS, bet valdes locekļi no "Saskaņa". Uzskatu, ka ir jārīko jauns konkurss uz slimnīcas valdes locekļu amatiem ar neatkarīgu konkursa komisiju. Nevar slimnīcas valdi izvēlēties kuluāros, slimnīca jeb veselības aprūpe ir ļoti jūtīgs jautājums, kas skar visu sabiedrību un attieksmei pret šo jomu jābūt nopietnai un godīgai. Nav pieņemami, ka valdes loceklei, kas veiks sabiedrisko attiecību funkciju, alga ir noteikta vairāk nekā 3000 eiro, tik lielas algas šīs jomas speciālistiem nav nekur citur Latvijā. Ir jārīko no jauna konkurss uz slimnīcas valdes locekļu amatiem. 10.maija domes sēdē, informatīvajā daļā, man būs vairāki jautājumi saistībā ar Jēkabpils slimnīcas jaunās valdes iecelšanu.”

Aivars Kraps(GKL): Neesmu iepazinies ar mediķu protesta vēstuli

“Neesmu iepazinies ar mediķu protesta vēstuli. Domē esmu tikai dienās, kad notiek sēdes. Ceturtdien, 10.maijā būšu domē, tad arī iepazīšos. Pagaidām man nav viedokļa šajā jautājumā.”

Mārtiņš Svilis(LRA): Es izvēlējos šajā lietā neiesaistīties

“Par slimnīcas valdi un konkursu man maz informācijas, es izvēlējos šajā lietā neiesaistīties. Es saprotu, ka labi visiem nebūs nekad, bet es uzticos domes vadībai. Ceru, ka jaunā slimnīcas vadība spēs sasniegt izvirzītos mērķus. Es mēģinu virzīt ideju, bērnu un jauniešu centra pārcelšanai uz Tiesu nama vecajām telpām, kad tās tiks atbrīvotas. Man liekas, ka daudziem vecākiem nav iespējas izvadāt bērnus darba laikā, un vēl ir citi iemesli gan drošības, gan pieejamības ziņā. Blakus, iespējams, izdosies ieskicēt "pumptrack" un tad tā būtu lieliska vieta bērniem un jauniešiem.”

Ņemot vērā Jēkabpils slimnīcas lielākās daļas mediķu protestu, kā arī atšķirīgos deputātu viedokļus, SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” jaunās valdes priekšsēdētājam Gvido Liepiņam jautājām, kā viņš strādās tik pretrunīgā situācijā.

Gvido Liepiņš: Ar šo komandu esmu gatavs sasniegt iecerētos mērķus

“Vēl pirms pāris nedēļām es nepazinu nevienu no saviem kolēģiem ar ko kopā esam iecelti slimnīcas valdē. Mans pirmais iespaids par jaunajiem kolēģiem ir ļoti pozitīvs. Es pieņemu komandu, kāda tā ir un esam gatavi kopā īstenot izvirzītos mērķus un šobrīd nav šaubu, ka tas arī izdosies. Arī es esmu dzirdējis dažādus stāstus, ka tiks nodaļas slēgtas, ka vēl kaut kas mainīsies… Taču tā tas nav. Jau pirmajā dienā tiekoties ar slimnīcas kolektīvu es sacīju, ka neesam nākuši, lai kaut ko sagrautu, bet gan, lai attīstītu, nekādas radikālas straujas pārmaiņas mums nav padomā. Slimnīcā ir liels kolektīvs un veselības aprūpe ir ļoti jūtīga joma, katram solim jābūt apdomātam. Tas, ko es jūtu ir liels informācijas vakuums kolektīvā, kas ir labvēlīga augsne dažādām baumām. Informācijas trūkums par to, kas notiek ir laba augsne, kur šīm bailēm vairoties. Ar jauno valdi meklējam, kādi varētu būt efektīvākie veidi, kā mazināt informācijas trūkumu iekšējā komunikācijā. Esam tikušies ar virsmāsām un runājuši par šo jautājumu. Esam secinājuši, ka iekšējā komunikācija ir jautājums pie kura ir nopietni jāstrādā. Ir jāsaprot, kas kolektīvā cilvēkus uztrauc, kādi jautājumi aktualizējami. Ir jāizveido elastīga komunikācija ar maksimāli lielāko kolektīva daļu, lai ir informācijas aprite no pirmavota. Esmu apņēmības pilns strādāt, likt lietā savu vadītāja pieredzi, izvirzīt mērķus, noteikt termiņus un tos izpildīt. Atbildot uz jautājumu, ka vienai no valdes locekļiem, kas sāka darbu slimnīcā vēl ir paralēli divu nedēļu darba attiecības iepriekšējā vietā, varu teikt, ka vēl pirms četrām nedēļām mēs nezinājām, ka būsim uzvarējuši konkursā un loģiski mums vēl saglabājās iepriekšējās darba attiecības. Man izdevās pārtraukt darba attiecības ar iepriekšējo darba devēju, neatstrādājot likumā prasītās divas nedēļas, kolēģei tās ir jāatstrādā. Gribu piebilst, ka valdes locekļa pienākumu veikšana ir mazliet atšķirīga no parasta darba ņēmēja pienākumu veikšanas, valdē pienākums īslaicīgi var veikt arī attālināti. Taču tajā pašā laikā pirmās darba dienas kolēģe bija slimnīcā un strādāja. Tāpat arī esot vēl darbā Rīgā, viņa izbrīvēs laiku, lai 10.maijā piedalītos Stradiņu slimnīcā pasākumā, kur norisinās sarunas par rezidentu piesaisti slimnīcām. Pagaidām vēl līdz galam neesam noformulējuši katrs savus pienākumus un savu atbildības jomu. Esam tikušies ar iepriekšējās valdes locekļiem, dakteriem Ivaru Zvīdri un Rutu Miķelsoni, Guntu Dābolu pārrunājuši veicamos pienākumus. Ja tiek runāts, ka ir pārāk augsts atalgojums slimnīcas valdes sabiedrisko attiecību speciālistam, tad es gribu teikt, ka Innas Budovsks pārziņā nebūs tikai sabiedrisko attiecību joma, viens no darbības virzieniem, kur viņa strādās būs kvalitatīva klientu apkalpošanas standarta izveide slimnīcā, lai uzlabotu klientu apkalpošanu poliklīnikas reģistratūrā, slimnīcas uzņemšanas nodaļā, slimnīcā. Gan reģistratūrā, gan uzņemšanā klientiem ir pirmais kontakts ar slimnīcas kolektīvu un tam jābūt pozitīvam. Tāpat arī viņas atbildības joma būs slimnīcas mājaslapas uzlabošana, e-pieraksta ieviešana. Šajā jautājumā jau ir notikušas pirmās konsultācijas ar IT speciālistu. Viņas pārziņā būs arī iekšējās informācijas aprite, rīkojot tikšanās nodaļās, veidojot kontaktus, informējot par notiekošo slimnīcā, kliedējot bažas un baumas. Maija nogalē spēkā stāsies datu aizsardzības regula, Innas pārziņā ir noskaidrot vai šajā jomā Jēkabpils slimnīcā ir ievērotas visas prasības. Tie ir tikai daži no jautājumiem pie kuriem strādās mana kolēģe. Es esmu prasīgs un nevaru pat iedomāties situāciju, ka netiktu ievērota darba disciplīna. Tas ir Nr.1, ko prasu sev un prasīšu kolēģiem. Kā jau minēju, mani apmierina komanda, iespaids par kolēģiem ir pozitīvs, esmu gatavs strādāt un īstenot iecerētos mērķus. Esmu pārliecināts, ka ar šo komandu tas arī izdosies.”

Foto: jekabpils.lv

Saistītas ziņas:

Šodien Jēkabpils domes vadība un jaunieceltā SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” valde tiekas ar Jēkabpils slimnīcas kolektīvu

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdē strādās – Gvido Liepiņš, Inna Budovska un Andrejs Miļčevskis

Lasīts 3846 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 14 Maijs 2018 10:02

Komentāri  

0 #26 Hope 2018-09-22 06:36
When you choose a color, rrt'll show the red, green, and blue values.
Choose right web design Company providing easy packages by meeting quality specifications.

The ability to back-up uploads is really important.


My homepage :: seo name: http://sayfiereport.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=austudio.global%2Fservices%2Fproduct%2F3-web-maintenance-service
Citēt
0 #25 Tamela 2018-09-21 07:02
It works with particular websites like Flikr in which means you can plot
your photo sessions on the map. Being aware is interesting to your reads could
keep you offering them more of the same.

Here is my web blog web hosting azure: http://www.dmaltg.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=id.myopenlink.net%2Fdescribe%2F%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2FAustudio.global%2F
Citēt
0 #24 viesis 2018-06-01 14:11
Citēju Dakteris:
Tāpēc Kuldīgas slimnīcā jau pusgadu joprojām nav valdes. Vai tā ir labāk?


Valde ir jau kopš šī gada janvāra - gan ne pilnā sastāvā. Valdes loceklis ir slimnīcas kontrolārsts - Āris Pētersons.
Acīm redzot iestāde veiksmīgi spēj strādāt to īslaicīgi vadot vienam valdes loceklis un tikmēr meklējot tiešām piemērotu profesionāli darbam valdē! Tā noteikti ir labāk! Vismaz slimnīcas jau tā bēdīgajam budžetam noteikti.

Jautājuma cena ir EUR 8935,20, kas katru mēnesi tiek "nogriezts" slimnīcas budžetam, lai valdes locekļi varētu gūt "praksi" ieņemamajos amatos, jo bez pieredzes "vadīšana" nesanāk.. Gada griezumā, tie iespējams būs vismaz EUR 107222,4 zaudējumi.

kas par kosmiskiem cipariem!!? labak tā nekā neko nedaroša pārvalde!
Citēt
0 #23 Dakteris 2018-05-18 13:15
Tāpēc Kuldīgas slimnīcā jau pusgadu joprojām nav valdes. Vai tā ir labāk?

Valde ir jau kopš šī gada janvāra - gan ne pilnā sastāvā. Valdes loceklis ir slimnīcas kontrolārsts - Āris Pētersons.
Acīm redzot iestāde veiksmīgi spēj strādāt to īslaicīgi vadot vienam valdes loceklis un tikmēr meklējot tiešām piemērotu profesionāli darbam valdē! Tā noteikti ir labāk! Vismaz slimnīcas jau tā bēdīgajam budžetam noteikti.

Jautājuma cena ir EUR 8935,20, kas katru mēnesi tiek "nogriezts" slimnīcas budžetam, lai valdes locekļi varētu gūt "praksi" ieņemamajos amatos, jo bez pieredzes "vadīšana" nesanāk.. Gada griezumā, tie iespējams būs vismaz EUR 107222,4 zaudējumi.
Citēt
0 #22 Dakteris 2018-05-18 09:37
Citēju zinošā:
Citēju Dakteris:
Ātri gan noplaka ažiotāža. Kuldīgā potenciālo valdi vispirms pie kolektīva veda, un kad izbrāķēja sludināja jaunu konkursu (http://kuldiga.lv/lv/aktualitates/3235-kuldigas-slimnicas-vadibu-mekles-atkartota-konkursa). Bet tam laikam nekad nenotikt mūsu "mērnieku laikos".

Tāpēc Kuldīgas slimnīcā jau pusgadu joprojām nav valdes. Vai tā ir labāk?


Valde ir jau kopš šī gada janvāra - gan ne pilnā sastāvā. Valdes loceklis ir slimnīcas kontrolārsts - Āris Pētersons.
Acīm redzot iestāde veiksmīgi spēj strādāt to īslaicīgi vadot vienam valdes loceklis un tikmēr meklējot tiešām piemērotu profesionāli darbam valdē! Tā noteikti ir labāk! Vismaz slimnīcas jau tā bēdīgajam budžetam noteikti.
Citēt
-4 #21 zinošā 2018-05-18 08:35
Citēju Dakteris:
Ātri gan noplaka ažiotāža. Kuldīgā potenciālo valdi vispirms pie kolektīva veda, un kad izbrāķēja sludināja jaunu konkursu (http://kuldiga.lv/lv/aktualitates/3235-kuldigas-slimnicas-vadibu-mekles-atkartota-konkursa). Bet tam laikam nekad nenotikt mūsu "mērnieku laikos".

Tāpēc Kuldīgas slimnīcā jau pusgadu joprojām nav valdes. Vai tā ir labāk?
Citēt
0 #20 Ess, 2018-05-14 18:57
Citēju paciente:
Citēju pacients:
Baiba Bērziņa lai dara savu darbu un tad kritizē citus.Ļoti pavirša,augstprātīga un nekompetenta daktere.

Nav tiesa, par dr. B.Bērziņu varu teikt tikkai to labāko, viņa ar savu stingrību ir izglābusi man dzīvību un no Rīgas ārstiem esmu dzirdējusi par viņu tikkai tos labākos vārdus!MUĻĶĪBAS
Citēt
+2 #19 Ess, 2018-05-14 18:56
Liepiņ, kādus mērķus tu vari sasniegt, ja tu Miķelsonei prasi vai viņa tev palīdzēs turpmākajā darbā?
Citēt
+2 #18 Dakteris 2018-05-14 15:13
Ātri gan noplaka ažiotāža. Kuldīgā potenciālo valdi vispirms pie kolektīva veda, un kad izbrāķēja sludināja jaunu konkursu (http://kuldiga.lv/lv/aktualitates/3235-kuldigas-slimnicas-vadibu-mekles-atkartota-konkursa). Bet tam laikam nekad nenotikt mūsu "mērnieku laikos".
Citēt
+3 #17 Zinātājs 2018-05-12 01:50
Citēju Esssssssss:
Tikai nevajag!? Tieši Zita Daneviča ir profesionālākā neiroloģe Jēkabpilī. Par to arī liecina garās rindas pie viņas, laikā kad pie otra neirologa rindu nav. Katrs grib tikt pie labākā ārsta un Zita tieši tāda ir. Paldies daktere Danecviča par drosmi paust atklāti viedokli un aizstāvēt Jēkabpils slimnīcu!!!


Paziņa bija nonākusi Jēkabpils slimnīcā. Nogulēja, bet nekāda jēga, labāk nepalika. Iznākot no slimnīcas ar Danēvičas noteikto diagnozi taisnā ceļā devās uz Rīgu un, ak vai, kāds pārsteigums - diagnoze noteikta galīgi nepareiza. Ieteica nekādā gadījumā neiegādāties izrakstītās zāles un nelietot tās, lai nesabeigtu kuņģi. Beigās izrādās zāles vispār nav nepieciešamas. Tāds, lūk, stāsts iz dzīves par konkrēto ārsti. No manas puses nekā personīga, tikai fakti iz dzīves.
Citēt

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli