Piektdiena, 27 Jūlijs 2018 14:55

Jēkabpilī, sākoties jaunajam mācību gadam, piešķir dažādus pabalstus ģimenēm ar bērniem

Informācijas avots: 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Sākoties jaunajam mācību gadam, ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pienākas dažādi pabalsti, ko piešķir Jēkabpils pilsētas dome.

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību un noteikumiem par materiālo atbalstu personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Jēkabpils pilsētā ir tiesības saņemt brīvpusdienas. 100% apmērā brīvpusdienas pienākas trūcīgiem vai maznodrošinātiem skolēniem līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Tāpat arī 100% apmērā brīvpusdienas tiek piešķirtas izglītojamajiemm līdz 19 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenes, kuri apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē.

Savukārt 50% apmērā brīvpusdienas tiek nodrošinātas trūcīgiem vai maznodrošinātiem izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās citu pašvaldību izglītības iestādēs, kā arī izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenes, kuri apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā esošajā citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē.

Brīvpusdienas piešķir līdz katra semestra mācību beigām un tās pieprasāmas katram semestrim atsevišķi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība piešķir pabalstu izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās. Pabalsts pienākas trūcīgiem un maznodrošinātiem Jēkabpils pilsētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru mācības tiek organizētas mājās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;.

Tāpat arī pabalsts pienākas Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības vai speciālās izglītības iestādes vai speciālās izglītības klases izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenes, kuri apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, un izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu, ja mācības tiek organizētas mājās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pabalstu piešķir pārtikas talonu veidā pārtikas produktu iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Jēkabpils Sociālajam dienestam noslēgts līgums, līdz mācību organizēšanas mājās noteiktā termiņa beigām, paredzot divus talonus mēnesī. Viena talona vērtība ir 5% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība piešķir arī pabalstu, uzsākot mācību gadu - izglītojamajam līdz 19 gadu vecumam no trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes, uzsākot mācību gadu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādes dienas nodaļā vai profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē. Pabalstu var pieprasīt no 1.jūlija līdz 30.novembrim. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā. Pabalsta apmērs 40 eiro par katru bērnu, kurš uzsāk mācību gadu. Daudzbērnu ģimenei pabalsts tiek izsniegts naudā, bet trūcīgai ģimenei - piešķirot talonus skolas piederumu iegādei. Taloni skolas piederumu iegādei izmantojami līdz kārtējā gada beigām tirdzniecības vietā, ar kuru Jēkabpils Sociālais dienests noslēdzis līgumu. Patlaban līgums vēl nav noslēgts, notiek tirgus izpēte.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība piešķir arī pabastu sabiedriskā transporta izdevumu samaksai izglītojamajiem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kuri mācās pamatizglītības iestādē un kuru dzīvesvieta neatrodas izglītības iestādes tuvumā. Pabalsta apmērs - 50% no skolēnu braukšanas kartes darba dienām vērtības, kura paredzēta izmantošanai mācību gada laikā Jēkabpils pilsētas sabiedriskajā transportā. Pabalsts pieprasāms trīs mēnešu laikā pēc skolēnu braukšanas kartes derīguma termiņa beigām, uzrādot iegādāto skolēnu braukšanas karti darba dienām.

Brīvpusdienas un pabalsti pieprasāmi, vēršoties ar iesniegumu Jēkabpils Sociālajā dienestā.

Lasīts 2144 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 30 Jūlijs 2018 14:28

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli