Pirmdiena, 05 Februāris 2018 16:51

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2018.gada 5.februārī

Informācijas avots: 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

No piektdienas līdz svētdienai Rīgā, Ķīpsalā norisinajās tūrisma izstāde-gadatirgus “Balttour 2018”, kas šogad atzīmēja 25 gadu jubileju. Izstādes dalībnieki katru ceļotāju un atpūtnieku aicināja apceļot Latviju un atklāt pasauli. Izstādē Sēliju pārstāvēja arī Jēkabpils novads. Šajās trīs dienās izstādē bija sastopami pārstāvji gan no Sēlijas prasmju muzeja un Raiņa muzeja “Tadenava”, gan biedrības “Ūdenszīmes” un amatniecības centra “Rūme”. Tāpat arī pieejama informācija par Jēkabpils novada Rubenes pagastā, kādreizējo Kaldabruņas skoliņu, kur saimnieko biedrība “Ūdenszīmes”. Šeit tūristi atradīs Pļavas muzeju. Zemgalē tūrisma attīstības jomā ir vēl arī citi jaunumi. Tajā skaitā lauku māja “Ceļinieki” Viesītes novadā un “Odzienas krogus māja” Pļaviņu novadā. Pēc senām receptēm gatavota grauzdētu cigoriņu, burkānu, miežu, rudzu un ozolzīļu kafija top Viesītes novada Elkšņu pagasta uzņēmējas Jolantas Kovnackas tūristu iecienītā uzņēmumā. Daļu no produkcijas, arī jaunāko šķirni “Viesīte”, kas radīta par godu Sēlijas mazpilsētas 90 gadu jubilejai, saimniece piedāvāja nogaršot arī izstādes apmeklētājiem.

Turpinām ziņas

Pļaviņu novada pašvaldības 2018.gada plānotie izdevumi ir 5 miljoni 334 tūkstoši 978 eiro, kas ir par 166 tūkstoši 278 eiro vairāk par ieņēmumiem, kas paredzēti - 5 miljoni 168 tukstoši 700 eiro apmērā. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēts Vietalvas pagasta pārvaldes ēkas telpu remonts un sagatavošana Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkas pārcelšanai, Pļaviņu bērnu bibliotēkas telpu kosmētiskais remonts, novadakultūras centra kāpņu telpas un aktiertelpas remonts. Pašvaldības līdzekļi ieplānoti arī Pļaviņu Mākslas skolas pirmā stāva koridora un kāpņu telpu remontam. Savukārt par aizņēmu līdzekļiem pašvaldība vēlas nomainīt žogu un nobruģēt stāvlaukumu pirmsskolas izglītības iestādē "Jumītis", izremontēt vairākus stāvus Pļaviņu novada ģimnāzijā, atjaunot parketu Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiālē. Tāpat paredzēta apkures sistēmas pārbūve Sociālā dienesta ēkā, ielu apgaismojuma pārbūve, datoru iegāde izglītības iestādēm. Aizņēmumi tiks ņemti arī Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai. Savukārt speciālā budžeta līdzekļi tiks izlietoti ceļu uzturēšanai, bīstamu koku zāģēšanai, šķiroto atkritumu izvešanai.

Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti 9 miljoni 133 tūkstoši 535 eiro, bet izdevumi – 9 miljoni 916 tūkstoši 55 eiro apmērā. Starpību starp budžeta ieņēmumiem un izdevumiem plānots segt no līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, kas bija 782 tūkstoši 520 eiro. Pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu - 4 miljoni 835 tūkstoši 160 eiro veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis un dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - 1 miljons 605 tūkstoši 384 eiro, kā arī mērķdotācija no valsts budžeta – 1 miljons 104 tūkstoši 744 eiro. Lielākie izdevumi pamatbudžetā paredzēti izglītības funkciju nodrošināšanai - 4 miljoni 672 tūkstoši 248 eiro, teritoriju apsaimniekošanai un labiekārtošanai - 1 miljons 60 tūkstoši 288 eiro, sociālajai aizsardzībai - 1 miljons 81 tūkstotis 711 eiro, veselības aprūpei - 121 tūkstotis 569 eiro, atpūtai un kultūrai - 820 tūkstoši 615 eiro, vispārējiem valdības dienestiem - 1 miljons 791 tūkstotis 672 eiro un ekonomiskajai darbībai - 225 tūkstoši 37 eiro. Salīdzinājumā ar 2017.gadu pašvaldības šī gada budžets ir pieaudzis par 6,79%. Tā izdevumus īpaši ir ietekmējis valsts noteiktais minimālās algas pieaugums.

Krustpils novada 31.janvāra domes sēdē vienbalsīgi pieņemts Krustpils novada budžets 2018. gadam. Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gada plānoti 7,8 miljoni EUR, kas ir par 60 tūkstošiem mazāk nekā 2017. gada izpildes rādītāji. 38% no ieņēmumiem jeb 2,97 miljoni EUR ir nodokļu ieņēmumi, 3,1 milj. EUR ir valsts budžeta transferti jeb mērķdotācijas un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija, 1,7 milj. EUR ir nenodokļu ieņēmumi. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 9,2 miljonu EUR apmērā, no kuriem 31% jeb 2,8 miljoni EUR novirzīti izglītībai, 23% jeb 2,1 miljoni EUR paredzēti kultūras nozarei, 19% - sociālās aizsardzības nodrošināšanai. Kā lielākais investīciju projekts plānots Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcijas projekts energoefektivitātes paaugstināšanai. Tā īstenošanai plānots ņemt aizdevumu Valsts kasē. Tāpat tiks veikta gājēju celiņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam, kam tiks ņemts aizņēmums valsts kasē. Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 1,87 milj. EUR, no kuriem 256 tūkstoši 411 EUR ir Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un 282 tūkstoši 23 EUR ir ceļu fonda ieņēmumi, pārējais ir no ES fondiem saņemamais finansējums projektu īstenošanai. Izdevumi plānoti 2,3 milj. EUR apmērā, no kuriem 1,5 miljoni EUR ir izdevumi no Ceļu fonda līdzekļiem, lielākie izdevumi plānoti ELFLA projektu īstenošanai pašvaldības grants ceļu pārbūvei pagastos un projekta “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” īstenošanai.

Un vēl

Piedaloties Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu konkursā, Kokneses novada pašvaldība veidos seno laivu brīvdabas parku. Projektu konkursā pašvaldība plāno piedalīties, sadarbojoties ar Polockas rajona izpilddkomitejas Sporta un tūrisma departamentu no Baltkrievijas. Projekta mērķis ir saglabāt un padarīt plaši pieejamas senā tirdzniecības ceļa "No varjagiem uz grieķiem" nemateriālās vērtības un vēsturisko informāciju, izveidojot unikālu tūrisma produktu - brīvdabas laivu parku ar seno laivu modeļiem un ekspozīciju par seno tirdzniecības ceļu. Plānots, ka laivu parks atradīsies nekustamajā īpašumā "Gundegas-1" Daugavas krastā, apmēram 500 metru attālumā no estrādes, ceļā no Kokneses luterāņu baznīcas uz Kokneses viduslaiku pilsdrupām. Plānots, ka tehniskā projekta un pieteikuma sagatavošana izmaksās līdz 10 000 eiro.

Lasīts 252 reizes

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties