20. martā, sāksies pieteikšanās projektu konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”, kuru rīko Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ar mērķi saglabāt un restaurēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļus. Pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 30.aprīlim. Konkurss “Latvijas sakrālais mantojums” noris jau septīto gadu un tā pastāvēšanas laikā atbalstu restaurācijas darbiem jau ir saņēmušas vairāk nekā 40 baznīcas, finansējumu saņemot tādiem nolūkiem kā vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurācijai, neatliekamiem remonta darbiem, kupolu un baznīcas gaiļu…
Latvijas Bankas valde ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2017. gada finanšu pārskatus, kuros fiksēts, ka Latvijas Bankas 2017. gada peļņa bija 23.9 milj. eiro.   Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas gada finanšu pārskatu revīziju veic Eiropas Centrālās bankas Padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka ir saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2017. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas "KPMG Baltics SIA".   Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 65% jeb 15.5 milj. eiro no Latvijas Bankas 2017. gada peļņas…
Sestdiena, 17 Marts 2018 08:23

Uzticības tālrunis 116111 rīko akciju mobinga mazināšanai

Informācijas avots:
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 19. līdz 25. martam rīko informatīvo akciju “Es izvēlos runāt!”, lai sniegtu atbalstu cīņā pret jebkura veida neiecietību jeb mobingu un palīdzētu tās atpazīšanā un seku mazināšanā. Akcijas laikā zvanītājiem tiks sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts, kā arī nepieciešamā informācija. Par neiecietību jeb mobingu tiek dēvēts psiholoģiskā terora veids, kad viens vai vairāki klasesbiedri sistemātiski naidīgā un neētiskā veidā vēršas pret savu vienaudzi. Neiecietība var būt fiziska,…
Ceturtdiena, 15 Marts 2018 17:03

Eksperti tiksies sanāksmē par inovācijām MVU atbalstam

Informācijas avots:
Turpinot aktivitātes ZPR īstenotajā “Innogrow” projektā, 23. martā jau ceturtajā iesaistīto pušu diskusijā tiksies nozares eksperti, sarunās uzsvaru liekot uz inovācijām un reģionālu pieeju MVU sektoram. Sekojot tendencēm, arī Latvijā aizvien lielāks uzsvars uzņēmējdarbībai reģionos tiek likts uz jaunievedumiem - gan pašu produktu un pakalpojumu ideju jomā, gan sadarbībā ar citiem uzņēmējiem, gan izplatīšanas kanālu klāstā. Mazās un vidējās uzņēmējdarbības (MVU) sektors teritorijās ārpus pilsētām ir īpaši piemērots, jo tas ir elastīgs un pateicīgs dažādu jauninājumu ieviešanā, tādēļ šī tēma…
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ikvienu piedalīties fotokonkursā “Ugunsdzēsējs glābējs – mans varonis”, kas ir veltīts ugunsdzēsēja glābēja profesijai, akcentējot tās varonīgo un drošsirdīgo pusi. VUGD priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš: “Ugunsdzēsēju glābēju profesiju noteikti var nosaukt par daudzveidīgu, pašaizliedzīgu un varonīgu, jo darbs šajā profesijā ir saistīts ar lielu risku, glābjot nelaimē nokļuvušus cilvēkus. Nelaimes brīžos ikviena sekunde, mirklis un veiktā darbība ir izšķiroša. Aicinu profesionālus fotogrāfus un fotografēšanas entuziastus iemūžināt šos mirkļus, kas runā vairāk par vārdiem,…