Piektdiena, 20 Jūlijs 2018 15:56

Par SIA "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktiem Jēkabpils novadā

Informācijas avots:  Jānis Bisenieks
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Šobrīd Jēkabpils novadā, līdztekus 8 esošajiem sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktiem, ir izveidoti 6 jauni punkti. Kā jaunums ir tas, ka visos 14 punktos ir izvietoti zvanveida konteineri (zaļā krāsā), kas domāti tikai stikla iepakojumam. Līdz ar to, iedzīvotājiem nāksies nedaudz mainīt savu līdzšinējo ieradumu sadzīves atkritumu šķirošanā un stikla iepakojumu atdalīt no kartona, plastmasas un metāla iepakojuma materiāliem.

Visi sadzīves atkritumu dalītās vākšanas konteineri ir marķēti ar to saturam paredzētām uzlīmēm. Lūgums novada iedzīvotājiem to ievērot. Stikla iepakojuma atdalīšana no pārējās dalīti vākto atkritumu masas ievērojami atvieglo tālāko šo dalīti vākto atkritumu šķirošanas procesu.

Tātad:
Kantainie konteineri - kartonam-papīram, plastmasai (pudeles, iepirkuma maisiņi, plēves) un metāla iepakojumam (konservbundžas, dzērienu skārda bundžas, metāla vāciņi).
Zvanveida konteineri zaļā krāsā - stikla iepakojumam.

Sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punkti:
1. Ābeļu pagasts, Brodi, Aldaunes iela 3
2. Dignājas pagasts, Vandāni, ceļa Jēkabpils-Dunava malā, pie veikala
3. Dignājas pagasts, pie Dignājas skolas
4. Dunavas pagasts, Sudrabkalns, pie daudzdzīvokļu ēkas "Alkšņi" (jauns punkts)
5. Dunavas pagasts, Dunava, pie katlumājas
6. Rubenes pagasts, Kaldabruņa, pie Kaldabruņas skolas (jauns punkts)
7. Rubenes pagasts, Rubeņi, centrā pie veikala-kafejnīcas ēkas "Žubītes"
8. Rubenes pagasts,Slate, pie Slates pamatskolas (jauns punkts)
9. Zasas pagasts,Liepas, pie ēkas "Liepa -2" (jauns punkts)
10. Zasas pagasts, Zasa, pie katlumājas
11. Leimaņu pagasts, Leimaņi, stāvlaukumā aiz tautas nama (jauns punkts, tikai stikla iepakojumam)
12. Leimaņu pagasts, Mežgale, pie daudzdzīvokļu ēku šķūnīšiem
13. Kalna pagasts, Vidsala, pie pagasta pārvaldes ēkas
14. Kalna pagasts, Dubulti, laukumā pie SIA "JTES" veikala (jauns punkts)

Jānis Bisenieks,
SIA "Vidusdaugavas SPAAO"

Lasīts 462 reizes

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli