Krustpils pamatskolas Skolas padome sveic Viju Stiebriņu ar Krustpils novada pašvaldības apbalvojumu – Goda rakstu par ieguldījumu un mērķtiecīgu darbu Krustpils pamatskolas attīstībā. Vija Stiebriņa Krustpils pamatskolā ienes neizsīkstošu enerģiju, ir pretimnākoša jaunām idejām, uzklausa un izprot ikviena domas. Vijas enerģiskums neļauj būt malā stāvētājiem – pasīvi noraudzīties uz skolas dzīvi. Vecāki tiek mudināti līdzdarboties skolas attīstībā un jaunu ideju ģenerēšanā. Kā vecāki mēs jūtam direktores centienus panākt labākos risinājumus gan izglītības, gan izklaides organizēšanā. Var tikai apbrīnot direktores spēju…
Pagājuši simts gadi, kopš Latvija koši iemirdzas savā svētku zvaigznājā. Arī Krustpils novads ir viena no zvaigznēm Latvijas zvaigznājā un aicina ikvienu būt svētkos kopā 17.novembrī plkst. 17:00 Krustpils novada Mežāres kultūras namā, godināt Latviju 100.gadadienas svētku priekšvakarā!Kā ik gadu, svētkos cildināsim sava novada spējīgākos, varošākos, cēlākos, nesavtīgākos, uzņēmīgākos un izpalīdzīgākos cilvēkus. Tos, kuri dara vairāk, kā to prasa pienākums! Cilvēkus, kuri iedvesmo citus ar savu darbu un idejām. Cilvēkus, kuri pašaizliedzīgi palīdz līdzcilvēkiem.Krustpils novada pašvaldība nolēmusi apbalvot ar GODA…
Apceļojot Latviju nav redzamas celtnes, kas atspoguļotu mūsu zemes vēstures vissenākos laikus, – zemes kārta un laika zoba skartās izmaiņas mūsu skatam šīs celtnes liedz. Tomēr mums šādi objekti ir, un ļoti daudz – vien jābūt vērīgiem. Vieni no šādiem objektiem ir pilskalni. Latvijas teritorijā ir vairāk nekā 500 pilskalnu, neskaitāmas svētvietas, ievērojami akmeņi un senkapi, un tas nozīmē, ka vidēji katrā pagastā ir viens pilskalns. Arī Krustpils novads var lepoties ar trim skaistiem pilskalniem - Asotes pilskalnu, Dzirkaļu pilskalnu…
Krustpils novada Kūku pagasta teritorijā esošais Daugavas ielejas kultūrvēsturiskais piemineklis - Asotes pilskalns - ir gan zīmīgs dabas veidojums, gan arī spilgts senvēstures liecinieks. Aicinām ikvienu 28.oktobrī ļauties senvēstures piedzīvošanai Asotes pilskalnā. Programmā - vides objekta atklāšana, izzinoša ekskursija Urtānu ģimenes vadībā un dzīvās vēstures aktivitātes kopā ar biedrību “Kroma kolna bruoliste”. Tiekamies 28.oktobrī plkst.12:00 Kūku pagasta Asotes pilskalnā!
Krustpils novada pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību, ka pastkastītēs ievietotā priekšvēlēšanu aģitācijas avīze "Politiskās partijas KPV.LV Krustpils novada avīze", kuru izveidojusi partija KPV LV nav Krustpils novada pašvaldības izveidota. Mūsu novada laikrakstu sauc "Krustpils novadnieks" un to Krustpils novada iedzīvotāji savās pastkastītēs saņēma šonedēļ. Lūdzam ņemt vērā, ka "KPV LV" pārstāvji Krustpils novada domes sasaukumā pašlaik nav pārstāvēti.
Page 1 of 88

Noskaties

Aktuāli