Trešdiena, 31 Janvāris 2018 14:26

Apstiprināts Krustpils novada budžets 2018. gadam

Informācijas avots:  Ieva Lapiņa
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Krustpils novada 31.janvāra domes sēdē vienbalsīgi pieņemts Krustpils novada budžets 2018. gadam. Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gada plānoti 7,8 miljoni EUR, kas ir par 60 tūkstošiem mazāk nekā 2017. gada izpildes rādītāji. 38% no ieņēmumiem jeb 2,97 miljoni EUR ir nodokļu ieņēmumi, 3,1 milj. EUR ir valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija), 1,7 milj. EUR ir nenodokļu ieņēmumi. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 9,2 miljonu EUR apmērā, no kuriem 31% jeb 2,8 miljoni EUR novirzīti izglītībai, 23% jeb 2,1 miljoni EUR paredzēti kultūras nozarei, 19% - sociālās aizsardzības nodrošināšanai.

Kā lielākais investīciju projekts plānots Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcijas projekts energoefektivitātes paaugstināšanai. Tā īstenošanai plānots ņemt aizdevumu Valsts kasē. Tāpat tiks veikta gājēju celiņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam, kam tiks ņemts aizņēmums valsts kasē.

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 1,87 milj. EUR, no kuriem 256 411 EUR ir Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un 282 023 EUR ir ceļu fonda ieņēmumi, pārējais ir no ES fondiem saņemamais finansējums projektu īstenošanai. Izdevumi plānoti 2,3 milj. EUR apmērā, no kuriem 1,5 miljoni EUR ir izdevumi no Ceļu fonda līdzekļiem, lielākie izdevumi plānoti ELFLA projektu īstenošanai pašvaldības grants ceļu pārbūvei pagastos un SAM 3.3.1. projekta “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” īstenošanai. Šo projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē 181 tūkstoša EUR apmērā. Dabas resursa nodokļa ieņēmumus plānots izlietot Vides un civilās aizsardzības dienesta uzturēšanai, energoefektīvu ielu apgaismojumu ierīkošanai Atašienes ciemā un Zīlānu ciemā, katlu māju rekonstrukcijām Variešu ciemā un Krustpils pagastā, atkritumu izvešanai no kapsētām, bīstamo koku novākšanai, konteineru nomai, atkritumu izgāztuvju appļaušanai un monitoringam.

Informāciju sagatavoja

Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Lapiņa

Lasīts 531 reizes

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli