Trešdiena, 11 Oktobris 2017 09:42

Preiļu novada ziņas

Informācijas avots:  Ilona Vilcāne
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Veselības profilakses diena Preiļos

Preiļos 5. oktobrī Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros norisinājās Veselības profilakses diena, ko organizēja Preiļu novada dome sadarbībā ar SIA “Preiļu slimnīca”. Ar mērķi vērst Preiļu novada iedzīvotāju uzmanību sirds un asinsvadu slimību profilaksei, iedzīvotāji tikās ar kardioloģi Tatjanu Ļovu, kura vadīja izsmeļošu lekciju “Kas ietekmē Tavas sirds veselību?”. Papildus Preiļu novada iedzīvotāji veica bezmaksas veselības pārbaudes pie SIA “Preiļu slimnīca” speciālistiem - asinsspiediena mērījumus, noteica sirds un plaušu funkcionālo stāvokli, ķermeņa masas indeksu un cukura līmeni asinīs. Šī bija pirmā Veselības profilakses diena Preiļos, pasākums bija aktīvi apmeklēts un tajā piedalījās vairāk nekā 80 cilvēku. Nākamais pasākums norisināsies Aizkalnē – oktobrī un Līčos – novembrī.

Preiļu novada pašvaldība piedalīsies projektā “Parki bez robežām”

28. septembra Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu kā partneriem piedalīties Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Parki bez robežām”. Nolemts projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 6 800 eiro no piešķirtā finansējuma. Projekta kopējās izmaksas Preiļu novada pašvaldībai sastāda 68 000 eiro, no tām ERAF finansējums - 61 200 eiro. Preiļu parkā projekta ietvaros plānots veikt parka labiekārtošanas darbus – atjaunot parka celiņus, plānot un iegādāties jaunus stādījumus, izveidot atpūtas vietas, atbrīvot parka teritoriju no krūmu apaugumiem. Plānots izveidot arī dižkoku taku, kas darbotos kā zaļā klase skolēniem un tūristiem. Tāpat kopējā projektā paredzēti semināri par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu un marketinga pasākumiem tūrisma veicināšanai, dalība pieredzes apmaiņas braucienos un parka festivāla organizēšana. Projekta ietvaros būs padomāts par parku pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar bērniem.

Preiļu pašvaldības delegācija darba vizītē apmeklē Pleskavu

5. oktobrī Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un izpilddirektors Vladimirs Ivanovs darba vizītē apmeklēja Pleskavu (Krievijā). Vizīte notika, pateicoties Latvijas Republikas konsules Pleskavā Evijas Dumpes uzaicinājumam. Brauciena laikā Preiļu novada domes priekšsēdētāja ar prezentāciju piedalījās III Starptautiskās konferences “Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizācija: saturs, formas un darba metodes” plenārsēdē, iepazīstinot klātesošos ar nozīmīgākā mūsu novada kultūrvēsturiskā objekta – Preiļu pils – restaurācijas gaitu un nākotnes iecerēm. Preiļu pašvaldības pārstāji apmeklēja Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas apvienoto tehnisko sekretariātu, notika tikšanās ar Krasnogorodskas rajona priekšsēdētāju Valentīnu Ponizovsku, kā arī ar Pleskavas apgabala Tirdzniecības – rūpniecības palātas prezidentu Vladimiru Zubovu un Konsultāciju un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāju Nadeždu Zubovu.

Nosaka īres maksu Preiļu novada pašvaldības dzīvokļos

28. septembra Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja īres maksu pašvaldībai piederošajos izīrētajos dzīvokļos. Līdz šim Preiļu novada pašvaldības dzīvokļos nebija noteikta īres maksas daļa un īrnieki maksāja tikai dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu.  Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, tika noteikta 0,09 EUR/m2 mēnesī. Sociālajos dzīvokļos papildu maksa par dzīvojamās telpas lietošanu netiek aprēķināta, īres maksa ir vienāda ar apsaimniekošanas maksu. Īres maksa piemērojama ar 2018. gada 1. aprīli. SIA „Preiļu saimnieks” un novada pašvaldības pagastu pārvaldēm tika uzdots savlaicīgi likumā noteiktajā kārtībā brīdināt iedzīvotājus par izmaiņām īres maksā. Tāpat domes sēdē tika noteikts personu loks, kam pienākas īres maksas daļas atlaide 50% apmērā.

Kursi pārtikas apritē strādājošajiem

14. oktobrī plkst. 10.00 biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs“organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā". Kursus vada higiēnas ārsts – Valentīna Petrova. Kursi notiks Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā), Preiļos. Maksa par kursiem 25.00 EUR. Kursu apmeklētājiem tiek izsniegta apliecība.

Kultūras pasākumi

 

19. oktobrī plkst.13.00 un plkst.18.00 Preiļu Kultūras namā programmā „Latvijas filmas Latvijas simtgadei” filma visai ģimenei “VECTĒVS, KAS BĪSTAMĀKS PAR DATORU”.

27. oktobrī plkst.19.00 Preiļu Kultūras namā amatierteātru festivāls „SĪKO JOKU BIRUMS-7”.

28. oktobrī plkst. 19.00 Pelēču Kultūras namā deju kolektīvu jautrais sadancis „Dejo ar mani!”

28. oktobrī plkst.19.30 Saunas Tautas namā Baltinavas teātra izrāde.

 

Ilona Vilcāne

Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Lasīts 617 reizes

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt