Trešdiena, 07 Februāris 2018 14:29

Valsts kontrole: Lielākajā daļā kapsētu Viesītes novadā mirušo apbedīšana notiek haotiski

Informācijas avots:  LETA
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Lielākajā daļā kapsētu Viesītes novadā mirušo apbedīšana notiek haotiski, revīzijā novada pašvaldībā secinājusi Valsts kontrole (VK).

Pašvaldība veic 25 kapsētu ikdienas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbības, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo mirušo tuvinieku cieņpilnai apbedīšanai, tomēr revīzijā konstatētais liecina, ka šai jomai netiek pievērsta pietiekama pašvaldības uzmanība, neraugoties uz tās specifisko un delikāto raksturu, izpētīja VK. Proti, ne visas darbības tiek īstenotas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atbilstoši labai pārvaldībai.

Kā galveno problēmu VK min faktu, pašvaldībā nav noorganizēta un līdz ar to netiek veikta precīza un pilnīga uzskaite par kapsētu izmantošanu, tajā skaitā apbedījumiem pieejamajām vietām un veiktajiem apbedījumiem. Lai gan jau 2010.gadā ir pieņemti kapsētu jomu reglamentējoši saistošie noteikumi, kas paredz kapsētu īpašnieka un apsaimniekotāju pienākumu veikt apbedījumu uzraudzību un apbedīto reģistrāciju un datu kartēšanu, pašvaldība noteikto neīsteno. Revīzijas laikā secināts, ka lielākajā daļā kapsētu mirušo apbedīšana notiek haotiski, neīstenojot uzraudzību no pašvaldības puses, turklāt ir izstrādāti tikai četru pašvaldības pārziņā esošo kapsētu plāni, bet vēl divu kapsētu plānu izstrāde ir sākta.

Mirušo reģistrācijas žurnāli novadā tiek kārtoti tikai 13 kapsētās, deviņās kapsētās tiek apzināta informācija par iepriekš apbedītajiem, turklāt, tā kā arī saistošie noteikumi neparedz reģistrējamo datu apjomu, katrā no 13 kapsētām tiek reģistrēta atšķirīga informācija par apbedīto. VK noskaidrojusi arī, ka pašvaldība neveic kapavietu apsekošanu un nekopto kapavietu aktēšanu.

VK norāda arī uz vairākām problēmām sabiedrības informēšanā. Piemēram, nedz kapsētu plāni, nedz arī dati par apbedītajiem nav pieejami publiski. Ne visa informācija pašvaldības tīmekļa vietnē ir pārskatāma un viegli atrodama - saistošie noteikumi ir atrodami, tikai meklējot pēc to izdošanas gada. Ņemot vērā minēto, VK uzskata, ka iedzīvotājiem var rasties problēmas informācijas iegūšanā par senāk mirušiem tuviniekiem un to apbedījumu vietām. Precīzas informācijas neesamība neļauj pašvaldībai arī plānot kapsētu jomas sakārtošanu un attīstību, tādējādi netiek nodrošināta sasaiste starp attīstības plānošanu un budžetu.

Līdztekus minētajam problēmu lokam ir konstatētas neatbilstības arī finanšu uzskaitē un izlietojumā. Lai gan pašvaldībā ir nodrošināta ar kapsētu saimniecību saistīto izdevumu nodalīta grāmatvedības uzskaite, kā arī ir veikta maksas pakalpojumu cenu kalkulācija, metodika izmaksu uzskaitei un pašizmaksas noteikšanai nav izstrādāta, norāda VK. Turklāt pakalpojumu cenu kalkulācijās nav ņemtas vērā jaunās kapličas būvniecības izmaksas, tādējādi pakalpojumu cena ir būtiski samazināta.

Viesītes novada pašvaldība, komentējot VK revīziju, savā paskaidrojumā norādīja, ka tai ir saprotami VK ieteikumi. Īstenojot ieteikumus, pašvaldība sola pilnveidot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus.

Jau vēstīts, ka VK revīzijā secināts arī, ka pašvaldībās būtiski atšķiras kapavietu iegūšanas un nomas izmaksas - no trim eiro līdz pat 500 eiro.
VK secinājusi, ka pašvaldības nepilnīgi informē sabiedrību par kapavietu pieejamību un izmantošanu. Tāpat pašvaldībās ir noteiktas atšķirīgas kapavietas iegūšanas un apsaimniekošanas izmaksas.

Piemēram, jaunas kapavietas iegūšana var izmaksāt no trim eiro līdz pat vairāk nekā 500 eiro, bet gada "nomas" maksa variē no 1,42 eiro līdz 4,15 eiro. Dažkārt par kapavietas iegūšanu ir jāmaksā vairāk, nekā par apbedīšanu. VK secinājusi, ka bieži vien maksājumi ir saskaldīti daudzos dažādos maksājumos, lai gan varētu noteikt vienu skaidru maksājumu.

Tāpat ziņots, ka 2016.gada beigās Viesītes Jaunajos kapos izbūvēta kapliča. Projekts pašvaldībai kopumā izmaksāja 236 587 eiro.

Informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā liecina, ka būvdarbus veica SIA "Borg", bet būvuzraudzību nodrošināja IK "Būvzinis-J".

Lasīts 1296 reizes

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli