Sandra Mikanovska

Sandra Mikanovska

Radio1.lv jau informēja, ka Jēkabpils dome ir izveidojusi darba grupu domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko vadībā, kurai līdz maijam bija jāizstrādā pilsētas mājokļu koncepcija. Taču izstrāde pie šī dokumenta joprojām turpinās un pagaidām nav zināms termiņš, kad koncepcija varētu tikt apstiprināta.

Tiekoties ar vietējo mediju žurnālistiem jūlija vidū Andris Rutko informēja, ka Mājokļu koncepcija ir tapusi un tās projekts nodots deputātiem izskatīšanai, izvērtēšanai un priekšlikumu iesniegšanai.

Koncepcijas mērķis ir noteikt pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanas pamatprincipus un attīstības virzienus. Andris Rutko no tiem minēja četrus punktus: 1. Īres nami jaunajiem speciālistiem; 2. Budžeta sadaļa, kur varētu uzkrāt naudu domes dzīvojamā fonda remontdarbiem; 3. Kritēriji, kāds ir dzīvošanai derīgs un kāds nederīgs dzīvoklis, jo pašvaldībai ir tiesības noteikt savus kritērijus; 4. Jāpārtrauc īres dzīvokļu piešķiršana mājās pilsētas kultūrvēsturiskajā teritorijā – vecpilsētas zonā.

A.Rutko sacīja, ka deputāti ir saņēmuši priekšlikumu pārskatīt saistošos noteikumus par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Jēkabpilī. Tur esot 14 personu kategorijas, kam ir priekšrocības dzīvokļa saņemšanā. Andris Rutko sacīja, ka visas šīs kategorijas ir jāpārskata un jāpārliecinās vai tik daudz kategoriju, kurām pienākas priekšrocības, jāsaglabā. Viņš piebilda, ka Mājokļu koncepcija jāskata arī saistībā ar jauno Īres likumu, kas tiek skatīts Saeimā. Jaunie likuma noteikumi būšot jāiekļauj Mājokļu koncepcijā, tikmēr tiekot gaidīti priekšlikumi no deputātiem.

Andris Rutko atzina, ka šobrīd Jēkabpilī nav ēku, ko pilnā mērā varētu saukt par īres namiem, jo vienā mājā ir gan privatizēti, gan īres, gan sociālie dzīvokļi. Tāpēc tie, kuri noslēguši īres līgumus līdz 2001. gada 3. decembrim, tiek aicināti iegādāties dzīvokli īpašumā.

“Ir mājas, kur domei pieder viens vai divi dzīvokļi, bet pārējie ir privatizēti. Tas nav normāli, tas sadārdzina dzīvokļu uzturēšanu. Koncepcija ir tāda, ka mājās, kur lielākā daļa dzīvokļu pieder domei un tikai viens vai divi privatizēti, piedāvāsim šos dzīvokļus mainīt pret citiem, lai visa māja paliktu pašvaldības īpašumā, un tad tā būs īres māja. Tas nav normāli, kā šobrīd, kad dažāda statusa dzīvokļi izmētāti, kā pagadās pa mājām un vēl sociālie dzīvokļi pa vidu. Savukārt mājās, kur ir tikai daži īres dzīvokļi, bet pārējie privatizēti, piedāvāsim tos atsavināt jeb iegādāties īpašumā. Īpaši tas sakāms par vēsturisko centru, kur šādus dažus neprivatizētus dzīvokļus piedāvās atsavināt, lai cilvēki varētu apsaimniekot savas mājas. Tagad ar juristiem meklējam iespējas, kā to darīt. Citādi tagad namu pārvaldei ir jāiegulda ēkās, kas būtībā jājauc nost. Tagad dzīvokļus, īpaši centra mājās ar dažiem mitekļiem, piedāvāsim privatizēt, lai cilvēki paši lemj par mājas apsaimniekošanu. Bet tas viss vēl ir procesā, vēl par to diskutēsim. Svarīgi domāt arī par juridisko pusi saistībā ar jauno īres likumu. Tas noteiks, ka īres līgumi būs jāieraksta zemesgrāmatā,” skaidroja Andris Rutko.

Uz jautājumu, vai ar Mājokļu koncepciju pirms tās apstiprināšanas varēs iepazīties arī pilsētas sabiedrība, Andris Rutko sacīja, ka tas netiks darīts, jo, nododot koncepciju sabiedriskajai apspriešanai, process ļoti ievilktos garumā un būtu grūti panākt vienotu viedokli. Andris Rutko piebilda, ka Mājokļu koncepcijas galīgo variantu varētu apstiprināt tikai pēc jaunā Īres likuma stāšanās spēkā. Savukārt, kad Īres likums tiks pieņemts Saeimā un stāsies spēkā, pagaidām nav zināms.

Tā kā Andris Rutko informēja, ka jau pirms mēneša Mājokļa koncepcijas projekts nodots deputātu izvērtēšanai, Radio1.lv aptaujāja vairākus Jēkabpils domes deputātus, lai uzzinātu, kāds ir viņu viedoklis un priekšlikumi saistībā ar Mājokļu koncepcijas projektu. Diemžēl izrādījās, ka no aptaujātajiem deputātiem neviens nebija saņēmis e-pastu ar Mājokļu koncepcijas projektu.

Deputāts Andrejs Gavrilovs sacīja, ka epastā šo dokumentu nav saņēmis, bet topošā Mājokjļu koncepcija tikusi prezentēta vienā no koalīcijas deputātu ražošanas sanāksmēm. A.Gavrilovs piebilda, ka pie šī dokumenta vēl ir jāstrādā, jo ir lietas, kas “palaistas garām”. Taču sīkāk komentēt un izteikt savu viedokli, viņš pagaidām atteicās.

Arī deputāts Mārtiņš Svilis nekādi nespēja atcerēties, ka būtu saņēmis Mājokļa koncepcijas projektu izskatīšanai un priekšlikumu izteikšanai. Viņš pieļāva iespēju, ka varbūt to nav pamanījis savā epastā. Arī viņš atcerējās, ka vienā no koalīcijas deputātu ražošanas sanāksmēm ir diskutēts par Mājokļu koncepcijas izstrādi, piebilstot, ka uzticas darba grupai un pats nav plānojis izteikt priekšlikumus tās izstrādē.

Tikmēr deputātam Leonīdam Salcevičam bija pirmā dzirdēšana, ka Mājokļu koncepcijas projekts ir nodots deputātiem izskatīšanai un priekšlikumu izteikšanai.

Savukārt deputāts Kaspars Ģirģens sacīja: “Esmu apmeklējis vienu sanāksmi un jau tur spilgti bija novērojams, ka viskompetentākais šajā jautājumā ir Ainars Vasilis. Andris Rutko nespēja konstruktīvi sniegt redzējumu, kā pienāktos mēra vietniekam tautsaimniecības jautājumos. Pārējās sanāksmes jau notika bez A. Rutko viņa biežās prombūtnes dēļ un nav pat sniegta informācija man kā deputātam, vai beidzot šī koncepcija jau ir izstrādāta. Bieži arī domes sēdēs jautāju par koncepciju un man atbild, ka to vēl izstrādā. Līdz ar to nevaru komentēt, lai arī sniedzu ierosinājumus. Vērsu uzmanību uz īres dzīvokļiem. Tāpat dzīvokļu katastrofālo stāvokli, ko piešķir sociāli neaizsargātām personām.”

Jēkabpils domes deputāte Kristīne Ozola sacīja: “Atbildot uz Jūsu jautājumu, varu informēt, ka es kā deputāte tiku iekļauta darba grupā, kas izstrādāja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Mājokļu politikas koncepciju 2018.-2022.gadam.

Darba grupas dalībnieki vairākas reizes ir sanākuši uz sanāksmi un sniedza savu informāciju un redzējumu mājokļu jautājumu risināšanai. 2018.gada jūnija mēnesī darba grupas dalībniekiem bija nosūtīts koncepcijas projekts, par kuru izvērtās diskusijas un darba grupa vienojās, ka katrs darba grupas dalībnieks, kas vēlas kaut ko koncepcijā grozīt vai papildināt, iesūtīs savas piezīmes un nakamajā darba grupas sēdē varēsim apstiprināt koncepciju. Diemžēl kopš 2018.gada jūnija mēneša darba grupa netika aicināta uz sapulci un koncepcijas gala variants netika apstiprināts, līdz ar to koncepciju kā pabeigtu dokumentu nevienam deputātam nevarēja izsniegt. Deputātu sanāksme jautājumā par mājokļu politikas koncepciju nav notikusi, bet domes un komiteju sēdes ir notikušas dažas diskusijas par to, kas būtu jāparedz koncepcijā.”

Radio1.lv pagājušajā nedēļā atkārtoti sazinājās ar Andri Rutko, lai precizētu vai tiešām Mājokļu koncepcijas projekts ir izsūtīts deputātiem izvērtēšanai un priekšlikumu iesniegšanai. Viņš apstiprināja, ka tas ir izdarīts un bija neizpratnē, kāpēc aptaujātie šo dokumentu nav saņēmuši.

Savukārt šonedēļ atkārtoti tiekoties ar vietējiem masu medijiem preses konferencē Andris Rutko sacīja, ka priekšlikumus izteikt par Mājokļu koncepcijas projektu bija aicināti tikai koalīcijas deputāti. Jautāts, kāpēc sākotnēji tika minēts, ka dokuments izsūtīts visiem deputātiem, bet tagad, ka tikai koalīcijas, viņš konkrētu atbildi nesniedza, piebilstot, ka pareizā atbilde ir, ka iespēja iepazīties ar Mājokļa koncepcijas projektu un sniegt priekšlikumus ir dota tikai koalīcijas deputātiem.

Andris Rutko apliecināja, ka darbs pie Mājokļu koncepcijas turpinās, tiekot arī gaidīti koalīcijas deputātu priekšlikumi, bet dokumenta apstiprināšana, kā jau minēts, varētu notikt tikai pēc jaunā Īres likuma pieņemšanas.

Foto: jekabpils.lv

Trešdien preses konferencē tiekoties ar vietējo mediju pārstāvjiem, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamenta vadītājs Raits Sirmovičs sacīja, ka Jēkabpils multifunkcionālo halli paredzēts ekspluatācijā nodot 2020.gada 8.jūlijā.

Kopējās projekta izmaksas ar PVN – 13 miljoni 172 tūkstoši eiro. Klāt šai summai nāks izmaksas par būvekspertu pakalpojumiem un būvuzraudzību – 170 tūkstoši eiro. Būvuzraudzību veiks SIA L4.

Jau ziņots, ka 8.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldība par multifunkcionālās halles būvniecību līgumu parakstīja ar akciju sabiedrības “PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS”, SIA “ARMS group” un SIA “LC Būve”. Patlaban notiekot intensīva būvprojekta izstrāde un paredzams, ka šoruden sāksies būvlaukuma sagatavošana.

Raits Sirmovičs sacīja, ka pie halles paredzēti vairāki automašīnu stāvlaukumi. Viens no tiem teritorijā, kas piekļaujas Brīvības ielai – 101 vieglajai automašīnai un diviem autobusiem, savukārt stāvlaukumā gar stadionu iepretī poliklīnikai būs paredzēta vieta 30 automašīnām, bet halles teritorijā būs arī slēgts stāvlaukums, ko izmantos spēļu dalībnieki. Tajā varēs izvietot 17 autobusus un sešas vieglās automašīnas. Tāpat arī paredzētas 64 vietas velosipēdu novietošanai. Halles teritorijā būs arī viens āra sporta laukums ar gumijotu segumu, kur varēs spēlēt vai trenēties volejbolā, strītbolā un rokasbumbā. Tāpat arī paredzēts veikt teritorijas apzaļumošanu un veidojot automašīnu stāvlaukumu iepretim poliklīnikai, pēc iespējas saglabāt bērzu aleju.

Raits Sirmovičs skaidroja, ka sākotnēji bija paredzēts mazāks hokeja laukums arī atbilstošs B kategorijai – 26x58 metri. Hokeja saimniecības zinātāji aizrādījuši, ka derētu nedaudz platāks laukums.Tāpēc hokeja laukums paplašināts par diviem metriem un būs 28x58 metri, kurā atradīsies tribīnes 300 sēdvietām. Te atradīsies arī sešas ģērbtuves un sešas žāvētavas, slidu asinātava, noliktavas un citas komunikācijas saistītas ar ledus izmantošanu.

Multifunkcionālajā hallē būs arī sporta zāle 42x44 metri, kurā atradīsies divi spēļu laukumi - volejbolam un basketbolam ar 100 stacionārām skatītāju vietām, katrā – 50, kā arī 44 metri garš skrejceļš ar dažādām barjerām, kur iesildīties sportistiem. Raits Sirmovičs sacīja, ka divi laukumi te būs tad, ja notiks treniņi un maznozīmīgas vietēja rakstura spēles, savukārt, ja notiks plaša mēroga sacensības, divu laukumu vietā būs viens un skatītāju vietas, izmantojot teleoptiskās jeb izbīdāmās sēdvietas palielināsies līdz 1000 sēdvietām plus 100 jau esošās stacionārās. Tāpat arī šeit atradīsies astoņas ģērbtuves sportistiem un divas ģērbtuves profesionālām komandām ar saunu un ledusvannām. Šo laukumu varēs izmantot arī koncertiem un citiem pasākumiem, tad sēdvietu skaits palielināsies līdz 1700 vietām.

Multifunkcionālās halles otrajā stāvā būs izvietota kafejnīca ar deviņiem galdiem pie kuriem varēs sēdēt un vairākiem stāvgaldiem foajē. Kafejnīcai paredzēta stikla siena caur kuru tās apmeklētāji varēs vērot notiekošo leduslaukumā. Raits Sirmovičs sacīja, ka kafejnīcas telpas konkursa kārtībā tiks nodotas kādam no ēdināšanas jomas uzņēmējiem.

Tāpat arī multifunkcionālajā hallē atradīsies plaša 300 kvadrātmetru liela trenažieru zāle, ko arī paredzēts konkursa kārtā nodot kādam no šīs nozares uzņēmējiem. Šeit atradīsies arī aerobikas zāle, un horeogrāfijas zāle, kur trenēties daiļslidotājiem.

Pēc multifunkcionālās halles uzcelšanas stadionā vairs nebūs āra hokeja laukuma.

Jau ziņots, ka multifunkcionālā halle atradīsies Jēkabpilī, Brīvības ielā 289b, iekļaujoties kopējā infrastruktūrā ar Jēkabpils Stadionu.

Svētdien, 12.augustā, policijā saņemta informācija par trīs cilvēku nogalināšanu Zemgalē, un, izmeklējot notikušo, iespējamie vainīgie ir aizturēti, portālu Radio1.lv informēja Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece.

Pļaviņu novada Klintaines pagastā kādā mājā ar vardarbīgas nāves pazīmēm atrasts 1940.gadā dzimis vīrietis. Aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu policijas darbinieki aizturēja divus vīriešus. Tiesa abiem aizturētajiem piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu.

Arī Kokneses novadā, Iršu pagastā, kādā privātmājā ar vardarbīgas nāves pazīmēm tika atrasta 1960.gadā dzimusī sieviete un 1953.gadā dzimis vīrietis. Arī šajā gadījumā aizdomās par slepkavībām aizturēti divi vīrieši, kuri ir apcietināti.

Policija uzsver, ka abi noziedzīgie nodarījumi nav savstarpēji saistīti. Policija sākusi kriminālprocesus, nozīmētas vairākas ekspertīzes. Izmeklēšanas interesēs plašāki komentāri pašlaik netiek sniegti.

Noziegumu atklāšanu un aizdomās turēto personu aizturēšanu veica Aizkraukles iecirknis sadarbībā ar VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldi, Latgales reģiona pārvaldi un citām VP Zemgales reģiona pārvaldes struktūrvienībām.

Otrdiena, 14 Augusts 2018 13:19

Kādus krājumus gatavojat ziemai?

Silvija1

Silvija: Jā, vāru ievārījumus un konservējam dārzeņus. Sākām ar zemeņu ievārījumu, tad aveņu ievārījumu, patlaban konservējam gurķus un taisam dažādus gurķu salātus, piemēram, Latgales. Gaidu kāpostu ražu, taisīsim ziemai salātus no kāpostiem un bietītēm. Ziemā viss noderēs. Ievārījumus un konservus galvenokārt gatavo mana meita, es palīdzu.

Jenss1

Jenss: Viskautko gatavojam. Saldējam dārza un meža ogas, skābējam, marinējam gurķus, gatavojam gurķu salātus ar etiķi un eļļu. Šogad bija bagātīga ķiršu raža,vārījām ievārījumu, gatavojām kompotu.

Tatjana1

Tatjana: Gatavoju gurķus, tomātus, ievārījumus. Ģimenē iecienītākie ir marinēti tomāti diļļu uzlējumā, šos konservus apēd pirmos. Tos gatavo šādi: uzvāra stipru, koncentrētu diļļu uzlējumu un to ņem kā pamatu marinādei. Litram šķidruma pievieno četras ēdamkarotes cukura un vienu līdz divas ēdamkarotes sāls. Tomātus liek burkās, pievieno uz puslitra burciņu vienu krustnagliņu un dažus smaržīgos piparus, kā arī pāris daiviņu ķiploka. Visu pārlej ar karstu diļļu marināti, burciņas pasterizē un aizvāko.

Aina1

Aina: Vārīju zemeņu un melleņu ievārījumus. Gatavoju plūmju kompotu. Konservēju gurķus un tomātus. Bērniem vislabāk garšo kompoti, savukārt man gurķu konservi.

Maija11

Maija:Patlaban darbojamies ar gurķiem, ļoti daudz ievārījumu savārīts un kompotu ielikts. Ar krājumu gatavošanu ziemai galvenokārt ņemas mans vīrs, viss kas ir pagrabā ir viņa gatavots. Man no vasarā gatavotā mīļākais ir aveņu ievārījums.

FOTO: Jēkabpils kultūras pārvalde/Facebook.com

Valsts policija (VP) Zemgalē pagājušajā nedēļā sākusi trīs administratīvās lietvedības par bērnu nepieskatīšanu, kā rezultātā bērni cietuši vai noklīduši. VP Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece informē, ka viena administratīvā lieta sākta pār bērna nepieskatīšanu Jēkabpilī.

Ceturtdien, 9.augustā Jēkabpilī, agrā rīta stundā, bija noklīdusi trīs gadus veca meitenīte. Ģimene pārcēlās uz citu dzīvokli, meitenes māte pamazām pārnesa mantas uz jauno dzīvokli, bet vecajā dzīvoklī gulēja trīs bērni. Māte bija pārliecināta, ka neviens no bērniem vēl nepamodīsies, taču mazākā pamodās un izgāja no dzīvokļa uz ielas. Sietniece skaidroja, ka kāds vērīgs iedzīvotājs meitenīti pamanīja, izsauca policiju un mediķus.

"Redzot bērnu saldi čučam, nedrīkst viņu atstāt vienu, jo mēs nevaram būt pārliecināti, kad tieši viņš pamodīsies. Nedrīkst bērnus atstāt bez pieskatīšanas arī pie ūdenstilpnēm un atvērtiem logiem, kā arī neturēt ķīmiskus līdzekļus bērnam pieejamās vietās," atgādināja policijas pārstāve.

Savukārt 8.augustā Jelgavā, krītot no privātmājas balkona, smagi cieta nepilnus trīs gadus veca meitenīte. Nelaime notika laikā, kad uzmanība uz īsu brīdi bija novirzīta no bērna. Meitenīte tika nogādāta slimnīcā.

Tajā pašā dienā smagus ķīmiskus apdegumus guva divus gadus vecs puisēns Iecavas novadā. Negadījums notika, kamēr puisēna vecāmāte izgāja pagalmā izkārt veļu, bet viņš pamodās un zem gultiņas atrada stikla burciņu ar stipru ķīmisku tīrīšanas līdzekli. Puisēns ar ķīmiskiem apdegumiem nonāca slimnīcā.

Par notikušo ir sāktas administratīvās lietvedības, tiks skaidroti visi notikušā apstākļi un vērtēta vecāku atbildība. Atbilstoši kārtībai, par notikušo ir informēta arī Bāriņtiesa un Sociālais dienests.

Tāpat VP vēršas pie iedzīvotājiem ar aicinājumu nebūt vienaldzīgiem un gadījumā, ja tiek pamanīts bērns, kurš viens klīst pa pilsētu vai kur citur, vai arī, ja viņš atrodas apstākļos, kas var viņam kaitēt, nekavējoties par to ziņot policijai, zvanot pa tālruni 110 vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.

 

Piektdien, 10.augustā aprit 100 dienas, kā darbu sāka SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” jaunā valde, kurā konkursa kārtībā iecelti – valdes priekšsēdētājs Gvido Liepiņš, galvenais ārsts Andrejs Miļčevskis un valdes locekle Inna Budovska.

Sarunā ar Radio1.lv valdes priekšsēdētājs Gvido Liepiņš sacīja, ka nākamotrdien, 14.augustā slimnīcā ir paredzēta jaunās valdes 100 dienu laikā paveiktā un turpmāk iecerētā prezentācija, uz kuru tikšot aicināti arī masu mediji.

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” mājaslapā jūlija nogalē publicētais starpperioda pārskats par paveikto pirmajā pusgadā liecina, ka šajā laikā, janvārī – jūnijā, sniegta stacionārā palīdzība 4931 pacientam, tajā skaitā gada pirmajā ceturksnī - 2622, bet otrajā - 2309 pacientiem, tajā skaitā - 303 gadījumos sniegta dzemdību palīdzība. Ssavukārt gada pirmajos sešos mēnešos ambulatorā palīdzība sniegta 55 654 pacientiem, tajā skaitā piurmajā ceturksnī - 22 693 un otrajā ceturksnī – 32 961 pacientam. Tikmēr dienas stacionāra pakalpojumus izmantojuši 1015 pacienti, tajā skaitā pirmajā ceturksnī 524, bet otrajā – 491 pacientam.

Pārskata periodu jeb pirmo pusgadu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” noslēgusi ar zaudējumiem – mīnus 261 202 eiro. Apgrozījums palielinājies par 473 446 eiro jeb 8,8%, kas saistīts ar to, ka palielinājies Nacionālā veselības dienesta finansējums salīdzinot ar 2017.gada sešiem mēnešiem. Pamatdarbības rentabilitāte jeb BRUTTO peļņa/NETO apgrozījums, ir mīnus 4,8% - iepriekšējais periods 0,15%. Likvidātes koeficients jeb apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības ir 0,5, kas ir nepietiekams, liecina publicētais pārskats par atskaites periodu.

No lielākām investīcijām, tajā skaitā, piesaistot ERAF finansējumu 5,009 milj. eiro, 2018.-2019.gadā slimnīca plāno ambulatorās daļas un uzņemšanas nodaļas renovāciju, lai uzlabotu klientu pieejamību un apkalpošanu.

Jau ziņots, ka viena no Jēkabpils slimnīcas jaunās valdes iecerēm ir vērienīga rekonstrukciju poliklīnikas ēkā, paredzot gan telpu pārplānošanu un remontu, gan esošo speciālistu pārvietošanu. Iepriekš preses konferencē sarunā ar žurnālistiem Gvido Liepiņš stāstīja, ka poliklīnikas ģimenes ārstus, kuri specializējušies darbā ar bērniem, plānots pārcelt no telpām pirmajā stāvā uz telpām otrajā stāvā, lai pilnvērtīgāk izmantotu poliklīnikas infrastruktūru un radītu kabinetiem noslodzi, lai tie daļu laika nebūtu tukši.

Pašlaik Jēkabpils poliklīnikas ģimenes ārsti ar specializāciju pediatrijā pacientus pieņem ēkas 1.stāva kreisajā spārnā, kas savulaik speciāli tika projektēts mazo pacientu vajadzībām. Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes plāns ir pēc telpu remonta pārcelt šos ģimenes ārstus uz 2.stāva kreiso spārnu, kur pašlaik atrodas asins sagatavošanas centrs. Uz žurnālistu jautājumu vai oitrā stāva telpas, kur nav tik plašu gaiteņu un savstarpēji nodalītu kabinetu, kādi ir pašreizējās telpās būs piemēroti mazajiem pacientiem. Turklāt nokļūšana 2.stāvā māmiņām ar ratiņiem būs apgrūtinoša un, lai ar tiem nokļūtu otrajā stāvā ir jādodas uz liftu, kas atrodas līdzās pieaugušo reģistratūrai un vai tas nepaaugstinās mazo pacientu infekciju risku. Gvido Liepiņš sacīja, ka speciālisti ir izvērtējuši pacientu plūsmas un infekciju riskus un tie poliklīnikā neesot augsti, jo bērni pie ārsta dodoties cauri visai pilsētai un bieži ar sabiedrisko transportu, kur visur esot infekciju risks. Savukārt tas, ka 2.stāvā gaiteņi nav tik plaši, kā pirmajā problēmas neradīšot, jo līdztekus telpu rekonstrukcijai poliklīnikā plāno ieviest modernu rindu vadības sistēmu, kas ļaus samazināt pacientiem gaidīšanas laiku. Gvido Liepiņš sarunā ar žurnālistiem sacīja, ka, pēc viņa domām, ieviešot rindas vadības sistēmu, kas samazinās cilvēku daudzumu koridoros. Ģimenes ārstiem būs instruments, ar kuru viņi varēs papildus plānot vēl precīzāku pacientu ierašanās laiku, un vīrusu izplatība līdz ar to noteikti samazināšoties. Tāpat valde sola mazajiem pacientiem sarūpēt rotaļu stūrīti, kur spēlēties, ja tomēr kāds laiks būs jāpavada rindā.

Tāpat arī vēstīts, ka SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” valde darbu sāka šī gada 2.maijā. Valdē iecelts un strādā Gvido Liepiņš, kas ir speciālists ar pieredzi finansu un apdrošināšanas jomā. Galvenā ārsta amatā ir rīdzinieks Andrejs Miļčevskis, kas ir sertificēts ķirurgs ar darba pieredzi stacionāros Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī un Gulbenē, kā arī praktizējis Maskavā. Dakteris ir absolvējis Latvijas Medicīnas akadēmiju, kā arī papildinājis zināšanas Latvijas Universitātes Medicīnas pēcdiploma izglītības institūtā, specializējoties vispārīgajā un krūšu kurvja ķirurģijā. Arī trešā valdes locekle Inna Budovska ir rīdziniece, kas nāk no farmaceitu aprindām, ar Oksfordas un Rīgas Stradiņu universitātes izglītību. Visiem trim valdes locekļiem darba algas atstātas iepriekšējo valdes locekļu algu apmērā, proti – valdes priekšsēdētājam 3465 eiro pirms nodokļu nomaksas, bet galvenajam ārstam un valdes loceklei – 3119 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pēc karstuma, kas Latvijā turpināsies līdz piektdienai, sestdien un svētdien gaidāms mākoņaināks un vēsāks laiks, bet nākamnedēļ gaisa temperatūra no jauna paaugstināsies, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien karstums pastiprināsies līdz +28..+33 grādiem, bet piektdien atbilstoši jaunākajām prognozēm plosīsies dienvidu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies par vienu vai diviem grādiem. Stiprais vējš radīs īpaši augstu ugunsbīstamību, un vēja dēļ būs jāatturas ne tikai no ugunskuru kurināšanas, bet arī došanās jūrā ar nelieliem peldlīdzekļiem.

Piektdien galvenokārt Kurzemē, vakarā arī valsts centrālajā daļā iespējams lietus un pērkona negaiss. Sestdiena varētu būt mākoņaina, daudzviet arī lietaina. Visticamāk, gaisa temperatūra gan sestdien, gan svētdien nepārsniegs +19..+24 grādus.

Saskaņā ar pašreizējo "Global Forecast System" prognozi no pirmdienas kļūs siltāks, nākamās nedēļas pirmajā pusē gaisa temperatūra atkal var pārsniegt +30 grādu robežu, bet arī jaunais karstuma vilnis gaidāms īss, drīz vien gaisa temperatūra pazemināsies, brīžiem līs, dārdēs pērkons un pūtīs brāzmains vējš.

Foto: jekabpils.lv

Skaisti pasniedzami un gardi, ka mutē kūst ir āboli kārtainajā mīklas groziņā. Šobrīd, kad dārzos jau ienākusies vasaras ābolu raža ir īstais brīdis šī našķa pagatavošanai.

Sastāvdaļas: 1kg āboli, 1 glāze cukurs, 1 ola, 3 ĒK pūdercukurs. Kārtainajai mīklai: 400 g milti, 1 glāze ūdens, 1 ola, 3 ĒK sviets, sāls, citronskābe.

Pagatavošana: Pagatavo kārtaino mīklu un izveltnē to apmēram 1 cm biezumā, sagriež tik lielos četrstūra gabalos, lai varētu ietīt ābolu. Ābolus nomizo, nesagriežot izņem serdes. Ābolus liek uz mīklas kvadrātiņiem, serdes vietu pilda ar cukuru. Ja vēlas ābolus var arī sagriezt un apbērt ar cukuru. Katra mīklas kvadrāta stūrus paceļ uz augšu un saspiež kopā virs ābola. Apber ar cukuru un liek uz cepešpannas, kas samitrināta ar ūdeni. Veidojumus pārziež ar olu un liek karstā krāsnī. Cep apmēram 10-15 minūtes, kamēr cepumi apbrūnējuši, karstumu samazina un turpina vēl cept 8-10 minūtes. Gatavos ābolus pārkaisa ar pūdercukuru.

Lai labi garšo!

Gunita1

Gunita: Jā, es zinu par ko balsošu vēlēšanās. Tie ir vietējie cilvēki, kas startē uz saeimu, kurus pazīstu, kuriem uzticos. Tiem, kas būs ievēlēti Saeimā vairāk uzmanības jāpievērš ceļiem, laukiem un skolām. Tagad daudzas skolas likvidē. Latvijas laikos bija pretēji, atvēra skolu laukos un pamazām tā piepildījās ar bērniem, cilvēki nāca, dzīvoja un strādāja laukos. Toreiz tas izdevās. Varbūt mums jāmācās no vēstures?

Ivars1

Ivars: Godīgi sakot, nezinu. Partiju savstarpējās attiecībās ir juceklis. Reklāmās klausīties nav vērts, jo tur daudz tukšu runu un solījumu. Nāks tuvāk jāskatās kādi cilvēki kandidē, kurus pazīstu un tad jau arī izvēlēšos.

Jelena2

Jeļena: Vēl nezinu. Nāks tuvāk vēlēšanas, būs daudz reklāmu, partiju avīžu pastkastītēs, tad varēs lasīt, domāt un izvēlēties. Visticamāk, ka skatīšos kādi pazīstami cilvēki kanbdidē un par kādu no tiem tad arī balsošu.

Vija1

Vija: Nē, vēl nezinu par ko balsot. Uz vēlēšanām iešu, bet par ko atdot savu balsi vēl domāšu. Nāks tuvāk, varēs vēlēšanu iecirkņos iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, programmām un tad jau arī izvēlēties.

Vilmars1

Vilmārs: Nezinu, nav ne jausmas par ko balsot. Uz vēlēšanām iešu, bet visticamāk izlemšu pēdējā brīdī. Partiju un deputātu solījumiem neticu, pienāks vēlēšanu diena, kurš saraksts labāk patiks vai kurā būs kāds pazīstams cilvēks, par to arī balsošu.

 

Page 1 of 755

Noskaties

Aptauja

Vai sekojat brīdinājumiem, kurās ūdenstilpnēs ir zilaļģes?