2022.gada 2. oktobris

Ilma, Skaidris

Amatniecības centrā “Māzers” turpinās bezmaksas apmācības ,,Tekstilmāksla šūtā apģērbā”

Vīpes amatniecības centrā “Māzers” no jūlija līdz pat septembrim notiek tekstilmākslas apmācības. To laikā iespējams apgūt batikošanu, mašīnizšūšanu un apģērbu šūšanu visdažādāko prasmju līmeņu audzēkņiem, informē Vīpes amatniecības centrs ,,Māzers” pārstāvis Jānis Dzimtais.

Sadarbībā ar Vīpes amatniecības centru “Māzers” biedrība “Vīpes stils”, piesaistot ELFLA LEADER projekta finansējumu, īsteno bezmaksas apmācību kursu ciklu “Tekstilmāksla šūtā apģērbā”. Kursu piedāvājums guvis plašu atzinību no audzēkņiem, piesaistot dalībniekus ne tikai 
no tuvākā reģiona, bet arī tālākām Latvijas vietām – Rīgas, Smiltenes un citām.

Tekstilmākslas kursi devuši iespēju iepazīties ar dažādiem tekstilmākslas veidiem un iemēģināt roku darboties praktiski. Nodarbību cikls iesākās jūlijā ar teorētisko lekciju par tekstilmākslas veidiem un to izpausmēm laikmetīgajā mākslā. Praktiskajās nodarbībās audzēkņi gleznoja gan ar akrila krāsām uz auduma, gan batikoja ar vasku. 

Augustā mašīnizšūšanas nodarbībās bija iespēja apgūt pieaugušo neformālās izglītības klāstā reti piedāvātas mākslas prasmes – mašīnizšūšanu, aplikāciju izšuvumus, dizaina sagatavošanu  speciālajā izšūšanas programmā. Kursu trešo daļu veido šūšanas pamatu apmācība, kas paralēli pārējām nodarbībām iesākās jau jūlijā, bet turpināsies arī septembrī.

Šūšanas pamatu apmācības laikā dažādu prasmju līmeņa audzēknes apguva šujmašīnu tehniskās iespējas, dažādu vīļu veidus un mēru noņemšanu, kā arī veica konstruēšanu un piegriešanu. Procesa laikā tiek darināti svārki vai bikšsvārki, kas pilnībā tapuši bezmaksas apmācību laikā. Nākamās šūšanas nodarbības  4. un 11. septembrī no pulksten 10.00 Vīpes amatniecības centrā “Māzers”.

Atstājiet komentāru