2022.gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektore – pieredzes apmaiņā Spānijā (FOTO)

Aprīļa sākumā Erasmus+ augstākās izglītības sektora projekta ietvaros, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektore Laura Lazdiņa Paegle devās mobilitātē – pieredzes apmaiņā uz Malagu, Spānijā, informē projektu vadītāja Agrita Landzāne.

Mobilitātes ietvaros tika gūts priekšstats par izglītības sistēmu Spānijā, apmeklētas divas izglītības iestādes - IIES La Rosaleda un IIES Jesus Marine.

“Pirmā līmeņa augstākās izglītības uzdevums ir nodrošināt studentiem apmācību, intelektuālo un cilvēcisko briedumu, zināšanas un prasmes, kas ļauj viņiem attīstīt sociālās funkcijas un pievienoties aktīvai dzīvei ar atbildību un kompetenci, kā arī sagatavot studentus studijām universitātēs.

Izglītības iestādē IIES La Rosaleda tiek īstenotas gan vidējās profesionālās, gan pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas. Iestādē mācās vairāk kā 3300 izglītojamo un stādā vairāk kā 300 pedagogu. Izglītības programmu apguve ir virzīta uz praktiskajiem aspektiem- gan nodarbībās izglītības iestādē, gan praksē uzņēmumos. Prakses ilgums ir 1000 stundas. Pirmā līmeņa augstāko izglītību šajā iestādē var iegūt tūrisma organizatoru un pasākumu vadītāju specialitātēs, komercdarbībā, sociālajā un sporta pedagoģijā un animācijā, fitnesā, mēbeļu dizaina un izgatavošanas jomā, būvdarbu projektēšanā un telekomunikāciju un datorsistēmu specialitātēs.  

Izglītības iestādē IIES Jesus Marine mācās 2200 izglītojamo un strādā 200 pedagogu. Arī šajā iestādē tiek īstenotas gan vidējās profesionālās, gan pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas. Par studentu var kļūt, ja persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai 18 gadi tiek sasniegti pirmajā studiju gadā. Izglītības iestāde sagatavo mākslas un dizaina speciālistus, autoservisu speciālistus, telekomunikāciju un elektrotīklu speciālistus, kā arī komercdarbības speciālistus.    

Gan vienā, gan otrā izglītības iestādē ir labi attīstīta sporta infrastruktūra, izglītojamajiem ir plašas iespējas izvēlēties un attīstīt sevi dažādos sporta veidos. Tāpat izglītības iestādēs liels uzsvars tiek likts uz radošuma attīstīšanu, piemēram, IIES Jesus Marine pagājušajā gadā ir izveidota skaņu ierakstu studija, kurā izglītojamie var ierakstīt gan mūziku, gan veidot dažādus videomateriālus.  

Apmeklējuma laikā abās mācību iestādēs bija iespēja uz mazu mirkli pabūt arī nodarbībās. Patīkami pārsteidza tas, ka gan vienā, gan otrā izglītības iestādē izglītojamie ar interesi klausās pedagogos vai arī pilda nodarbību uzdevumus ar 100% atdevi nodarbībai - bez kņadas, trokšņošanas vai “sēdēšanas” telefonos. “ ar iespaidiem dalās Laura Lazdiņa Paegle.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Atstājiet komentāru