2022.gada 16. augusts

Astra, Astrīda

Vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums – Jēkabpils bagātība

Vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums – Jēkabpils bagātība

sanaksme
Biedrības „Belovodije” 2009.gada sanāksme. No kreisās: (otrā rinda) Zinaīda Deine, Nadežda Bogorodije, Guna Ševkina, Valentīna Ivanova, Gaļina Jegorova, Vasiļisa Belousova, (pirmā rinda) Valērijs Plotņikovs, Zinovija Zimova un Ļena Volgina. Klāt nav četru biedrības biedru (Carjovas, Plotņikovas, Pašiņinas un Mošņinas)

Ikviena pilsēta, novads vai ciems lepojas ar savu vēsturi, kultūru, tradīcijām un sasniegumiem. Jēkabpils vienmēr ir bijusi daudznacionāla un daudzkonfesionāla pilsēta, un tās vēsturi ir veidojuši dažādu tautību cilvēki. 340 gadu te dzīvo un strādā vecticībnieki. Laikraksta „Ceturtdiena" pielikums „Latvija – mūsu mājas" jau nedaudz iepazīstināja ar vecticībnieku vēsturisko mantojumu, stāstot par Līvānu 2. vidusskolas muzeju „Krievu senatne". Šoreiz, turpinot sarunu, uz interviju aicinājām sabiedriskā labuma organizācijas Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrības „Belovodije" dibinātājus Valēriju Plotņikovu un Zinoviju Zimovu.

Vecticībnieki ir ceturtā lielākā tradicionālā konfesija Latvijā. Jēkabpils vecticībnieku baznīca, kas atrodas Viestura ielā, ir viena no vecākajām Latgalē un visā Latvijā. Tā celta 1878.gadā, bet tās jaunākā daļa 1883.gadā. Šobrīd Latvijā darbojas aptuveni 70 šīs konfesijas baznīcas, kuru draudzēs kopumā ir vairāk nekā 60 tūkstoši vecticības piekritēju. Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrība „Belovodije", kurā ietilpst Jēkabpils, Daugavpils rajoni, Preiļu un Līvānu novadi, darbojas jau desmit gadus. Biedrības nolūks ir sekmēt vecticībnieku reliģisko, kultūras, garīgo un tikumisko vērtību popularizēšanu, kā arī vecticībnieku integrāciju sabiedrībā.

Atstājiet komentāru