2023.gada 3. februāris

Aīda, Ida, Vida

Svētdien notiks ziemas braukšanas sacensības "Lūsis 2015"

Svētdien notiks ziemas braukšanas sacensības "Lūsis 2015"

Jau šo švētdien, 1. februārī auto trasē pie Radžiem sāksies tradicionālās ziemas braukšanas sacensības „Lūsis 2015”.

 

 

„Lūsis 2015” būs jau ceturtās ziemas braukšanas sacensības, kuras organizē biedrība „SKN Sports” ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu.

 

 

Pieteikties sacensībām var, nosūtot e-pastu uz lusis_jekabpils@inbox.lv un norādot šādu informāciju:

 • Vārds, uzvārds

 • Dzimšanas dati

 • Vecums (pilni gadi)

 • E-pasts

 • Mobilā tālruņa numurs

 • Automašīnas marka

 • Automašīnas klase ( 2WD ar priekšpiedziņu, 2WD-R ar aizmugures piedziņu vai 4WD pilnpiedziņa)

 •  

  Piesakoties savlaicīgi, kā norādīts nolikumā, dalības maksa – 10 eiro, ja dalībnieks pieteiksies sacensību dienā, dalības maksa būs 15 eiro.

   

   

  Sacensības notiks divās daļās: vispirms trasē dosies priekšpiedziņas (2WD) un aizmugures piedziņas (2WD-R) automašīnas, savukārt dienas otrajā pusē sacentīsies pilnpiedziņas auto. Rosība svētdien trasē sāksies jau pulksten 8.00, kad sacensībām reģistrēsies 2WD un 2WD-R automašīnas. No pulksten 8.30 līdz 9.30 notiks brīvie treniņi, pēc tam dalībnieku sapulce un pulksten 10.00 tiks dots starts. Sacensību uzvarētāju apbalvošanu 2WD un 2WD-R klasēm notiks ap 12.30.

   

   

  Pulksten 11.00 sāksies reģistrācija pilnpiedziņas (4WD) automašīnām. Brīvie treniņi notiks no 12.00 – 12.30, pēc tam dalībnieku sapulce, savukārt starts 4WD automašīnām plānots pulksten 13.00. Ap pulksten 15.00 notiks uzvarētāju apbalvošana.

   

   

  Ja laika apstākļi nebūs labvēlīgi, sacensības var tikt atceltas, tāpēc sekojiet informācijai sociālajos tīklos!

   

   

  Uz tikšanos trasē svētdien, 1. februārī! Lai rūc!

   

  Ziemas autosporta sacensību ar ielas automašīnām  „Jēkabpils pilsētas Ziemas Kausa izcīņa -Lūsis 2015” nolikums


  1. Sacensību organizācija
  1.1. Sacensības rīko biedrība SKN Sports, reģ. Nr. 40008167558, Ivara Joeļa personā (p.k.250683-
  11229), sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
  2. Sacensību norises vietas
  2.1. Trase pie Radžu ūdenskrātuves Jēkabpilī, Neretas ielā 121.
  2.2. Sacensību norises vieta un laiks tiek paziņots vietnē www.jekabpils.lv ne vēlāk kā divas dienas
  pirms sacensībām.
  2.3. Par nolikumā neatrunātiem jautājumiem lēmumu pieņem sacensību rīkotājs un galvenais tiesnesis.
  2.4. Drošību trasē un tās pieguļošajā teritorijā nodrošina biedrība „SKN Sports”.
  3. Sacensību programma
  Priekšpiedziņa 2WD un Aizmugures piedziņa 2WD-R
  8:00 – 9:00
  Reģistrācija, Automašīnu tehniskā pārbaude,
  8:30 – 9:30
  Brīvie treniņi (ne vairāk kā 3 apļi)
  9:35 – 9:45
  Dalībnieku sapulce
  10:00
  Starts braucieniem
  ap 12.30
  Apbalvošana
  Pilnpiedziņa 4WD
  11:00 – 12:00
  12:00 – 12:30
  12:35 – 12:45
  13:00
  ap 15.00
  Reģistrācija, Automašīnu tehniskā pārbaude,
  Brīvie treniņi (ne vairāk kā 3 apļi)
  Dalībnieku sapulce
  Starts braucieniem
  Apbalvošana
  Tiesnešu kolēģija:
  Galvenais tiesnesis: Raivis Ragainis
  Galvenais sekretārs: Ivars Joelis
  Tehniskais komisārs: Ivars Joelis
  Trases tiesneši – pēc nepieciešamības
  4. Sacensību dalībnieki
  4.1. Sacensībās atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri ir pieteikušies un izgājuši automašīnas tehnisko
  pārbaudi.
  4.2. Pieteikties sacensībām var, sūtot pieteikumu uz e-pastu: mailto:lusis_jekabpils@inbox.lv līdz
  iepriekšējās dienas plkst. 15.00 vai uz vietas sacensību dienā.
  4.3. Dalības maksa, piesakoties iepriekš uz norādīto e-pastu , EUR 10.00 par vienu sacensību.
  Piesakoties sacensību dienā uz vietas, dalības maksa ir EUR 15.00.
  4.3. Sacensības notiks šādās ieskaites klasēs:
   2WD - Priekšpiedziņas klase (standarta* bezradžu riepas);
   2WD-R - Aizmugures piedziņas klase (standarta* bezradžu riepas);
   4WD - Pilnpiedziņas klase (radžotas** ziemas riepas).
  *standarts – veikalā iegādājamas ziemas riepas, nav pieļaujamas speciālās sporta riepas, kā Barum
  vai Nišpa, vai citas.
  ** radžotas – tikai publiski pieejamas un rūpnieciski radžotas ziemas riepas , nav pieļaujamas
  speciālās sporta riepas, kā Barum vai Nišpa, vai citas.
  4.3.1. Jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu (Juniori), jābūt līdzi vienam no vecākiem,
  kurš dod rakstisku piekrišanu sava bērna dalībai sacensībās.
  4.3.2. Ņemot vērā dalībnieku skaitu, klases var tikt apvienotas vai to skaits var tikt palielināts, par
  to lemj organizators un galvenais tiesnesis.
  4.4. Automašīnām jābūt aprīkotām vismaz ar trīs punktu drošības jostām, tām vizuāli jābūt tehniskā
  kārtībā, obligāta prasība - drošības aizsargķivere ( moto vai auto).
  4.5. Braucienu laikā automašīnā drīkst atrasties tikai autovadītājs, izņemot Juniorus, kam blakus var
  sēdēt kāds no vecākiem. Blakussēdētājam ir aizliegts fiziski palīdzēt autovadītājam vadīt automašīnu.
  5. Braucienu norise
  5.1. Sacensībās dalībnieki veic divus braucienus, katrā braucienā divus apļus, ar startu no vietas un
  finišu gaitā. Laika kontrole tiek veikta ar rokas hronometru, noapaļojot rezultātu ar precizitāti līdz
  vienai sekundes desmitdaļai). Visi braucieni notiek pret pulksteņrādītāja virzienu. Braucienu un apļu
  skaits un virziens var tikt mainīts sacensību dienā.
  5.2. Starta numuru novietošanas kārtība var tikt mainīta pirms katra brauciena.
  5.3. Pirmajā braucienā starta kārtība atbilstoši starta Nr. augošā secībā (1,2,3....). Otrais – pēc uzrādītā
  rezultāta apgrieztā secībā (no pēdējā rez. uz pirmo).
  5.4. Dalībnieki startē sadalīti pa klasēm: 2WD, 2WD-R; 4WD.
  5.5. Trasē startē viena automašīna.
  5.6. Vienlaicīgi trasē var atrasties ne vairāk kā 3 (trīs) automašīnas.
  5.7. Savlaicīgi neierodoties uz startu (30 sek. laikā) dalībnieks zaudē tiesības piedalīties attiecīgajā braucienā.
  6. Sacensību vērtēšana
  6.1. Sacensību vērtēšana notiek saskaņā ar „Jēkabpils pilsētas Ziemas Kausa izcīņa Lūsis 2015”
  nolikumu.
  6.2.Plānoto sacensību skaits ir atkarīgs no laika apstākļiem, bet ne mazāks par trīs posmiem.
  6.3. Visās posmu sacensībās tiek fiksēts katra brauciena laiks.
  6.4. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu:
  Vieta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15.
  Punkti 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  6.5. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk – izcīnītā vieta pēdējā
  braucienā.
  6.6. Atkarībā no dalībnieku skaita atsevišķi var tikt vērtētas sievietes.
  Katrā posmā iegūto punktu skaits tiek summēts. Kausu iegūst visvairāk punktu ieguvušais dalībnieks
  katrā klasē.
  7. Sodi un protesti
  7.1. Par norobežojuma riepu izsišanu, nogāšanu sods +5 sek distances laikam par katru gadījumu. Ja
  brauciena laikā izsit, nogāž vairāk kā 5 piecas riepas, dalībniekam par katru nākamo jāmaksā sods
  5eur.
  7.2. Par norobežojošo riepu apbraukšanu no otras puses ( ārpus distances) diskvalifikācija attiecīgajā
  braucienā.
  7.3. Palīdzība no malas brauciena laikā – diskvalifikācija attiecīgajā braucienā.
  7.4. Nepakļaušanās tiesnešu norādījumiem – izslēgšana no sacensībām.
  8. Apbalvošana
  7.1. Organizators apbalvo ar atbalstītāju dāvātajām balvām.


  Sacensību organizators

   

  Atstājiet komentāru