2022.gada 27. jūnijs

Malvīne, Malvis

Biedrība ”Sēlijas laivas” realizē apmācību ciklu “Vides inteliģence Sēlijā"

Biedrība ”Sēlijas laivas” realizē apmācību ciklu “Vides inteliģence Sēlijā"

Biedrība ”Sēlijas laivas” realizē apmācību ciklu “Vides inteliģence Sēlijā. Rudens 2022” par norisēm dabā un praktisko zinību papildināšanu jomas profesionāļu pavadībā, portālu Radio1.lv informēja biedrības “Sēlijas laivas” projektu vadītāja Santa Šmite.

Apmācību cikls iesāksies ar divu spilgtu Sēlijas personību organizētiem pasākumiem. Sestdien, 23.04.2022. Vagulānu skrajciemā, Kalna pagastā, plkst. 6.00 ornitoloģijas un vietas vēstures nodarbību uzsāks Aigars Pērkons. Savukārt pusdienlaikā biedrības “Sēlijas laivas” takuzinis Andris Zībergs papildinās klātesošo zināšanas par skrajciema apkārtnes biotopu vērtībām. Paredzēts cilpveida maršruts ar vairākkārtēju atgriešanos sākumpunktā, līdz ar to gājējiem iespēja pievienoties sev vēlamā laikā. Līdzi jāņem ēdampiederumi un ziedojums kopienas zupai. Pieteikšanās pa tālr. 28616357 (Santa).

Maijā, ceturtdienu vakaros, vietējās kopienas saliedēšanas nolūkos notiks nūjošanas  nodarbības Guntas Gavares vadībā. 12.05.2022., plkst. 18.00, nodarbība notiks Aknīstē. Tikšanās vieta pie Aknīstes vidusskolas stadiona.  19.05.2022., plkst. 18.00 - Gārsenē. Tikšanās vieta pie Gārsenes pils. 26.05.2022., plkst. 18.00 nodarbība notiks Ancenē. Tikšanās vieta pie bijušās Asares pamatskolas. 

Vasaras sākumā upes talkotāju praktisko zināšanu papildināšanai Aknīstē Mācību centra “Buts” pasniedzēja Anna Aleksejeva vadīs zāģeristu apmācības. Nodarbība paredzēta piektdien, 27.05.2022.

Savukārt laivošanas kultūras veicināšanai vasaras gaitā airēšanas apmācības iesācējiem Gārsenes dzirnavdīķī organizēs biedrības “Sēlijas laivas” instruktors Ričards Šmits. Precīzi nodarbību datumi tik izsludināti maijā. 

Projekts “Vides inteliģence Sēlijā. Rudens 2022” realizācija” tiek īstenots LEADER pieejas Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai struktūrfonda ietvaros,  biedrības "Lauku partnerība "Sēlija"" SVVA stratēģijas rīcībā "Apmācību nodarbības". Projekta publiskais finansējums – 1800.00 EUR, biedrības “Sēlijas laivas” līdzfinansējums – 200.00 EUR. Ar šī projekta realizāciju tiks iegūta izprotošāka, domājošāka un uz līdzdarbību dizainēta sabiedrība.

Biedrība “Sēlijas laivas” reģistrēta Aknīstē 2018. gadā un kopš tā laika īsteno dažādu finansētāju atbalstītus projektus, brīvprātīgās vides sakopšanas iniciatīvas un lokālpatriotismu veicinošus notikumus.

Atstājiet komentāru