2022.gada 3. oktobris

Elza, Ilizana

Latvijas meistarsacīkstes boksā Jēkabpilī