2021.gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei jauna vadītāja

Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei jauna vadītāja

No jūnija Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītājas amatā iecelta Ilze Cekule.

Līdz 8. maijam bija izsludināta pieteikšanās uz amata vietu. Pieteicās divi pretendenti. Kandidātu izvērtēšanas komisija apstiprināšanai dom es sēdē virzīja Ilzi Cekuli. Viņa amatā iecelta uz iepriekšējās vadītājas Lauras Aišpures prombūtnes laiku. Ilze Cekule iekļauta arī Jēkabpils novada izglītības, kultūras un sporta konsultatīvajā darba grupā.

„Ceru, ka mums kopā sanāks labs darbs, un novads kultūras ziņā paliks tikai arvien krāšņāks,” domes sēdē, kurā tika apstiprināta viņas kandidatūra sacīja Ilze Cekule.
Ilze Cekule ir no Rīgas un novada domes sēdē sacīja, ka jau bijis pieņemts lēmums pārcelties no galvaspilsētas uz laukiem, bet iespēja strādāt šajā amatā lēmuma realizāciju paatrinājusi. Ilzei Cekulei ir pieredze 3x3 nometņu organizēšanā un citu kultūras pasākumu vadīšanā.

Atliek vien cerēt, ka kultūras dzīve vasarā atjaunosies, līdz ar to būs iespēja radoši izpausties!

Avots: jekabpilsnovads.lv

Atstājiet komentāru