2020.gada 25. septembris

Rauls, Rodrigo

Aptauja

Peldsezonas izskaņā novērtējiet mūsu ūdenstilpju (Radžu ūdenskrātuve, Daugava) ūdens un peldēšanās iespēju kvalitāti

Radžu ūdenskrātuve sakopta, pieejama peldēšanai un atpūtai 40%
Radžu ūdenskrātuve lielā daļā aizaugusi, nesakopta 2%
Daugavmala sakopta, upe pieejama peldēšanai un atpūtai 4%
Daugavmala lielā daļā pilsētas teritorijas aizaugusi, nesakopta 38%
Šīs ūdenstilpes neizmantoju 15%