2022.gada 27. jūnijs

Malvīne, Malvis

Jēkabpils novada dome apstiprina budžetu ieņēmumos 56,5 miljoni eiro un izdevumos – 77,4 miljoni eiro

Jēkabpils novada dome apstiprina budžetu ieņēmumos 56,5 miljoni eiro un izdevumos – 77,4 miljoni eiro

Jēkabpils novada dome piektdien, 4.februārī domes ārkārtas sēdē apstiprināja 2022.gada budžetu - ieņēmumos 56 miljoni 572 tūkstoši 866 eiro, izdevumos - 77 miljoni 404 tūkstoši 856 eiro. Izdevumi plānoti par teju 21 miljonu eiro lielāki nekā ieņēmumi.

Pirms budžeta pieņemšanas Jēkabpils novada mērs Raivis Ragainis (LZP)  sacīja, ka šis ir vēsturisks budžets, jo ir pirmais jaunā Jēkabpils novada budžets. Viņš pateicās pašvaldības darbinieku komandai un deputātiem, visiem, kas strādāja pie budžeta veidošanas.

Raivis Ragainis pirms budžeta apstiprināšanas īsumā komentēja budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļas. 
Ieņēmumu sadaļā plānoti 56,5 miljoni, no kuriem aptuvenos skaitļos – 20 miljoni ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, aptuveni 2 miljoni ir ieņēmumi par nodokļiem, īpašuma nodokli, valsts budžeta mērķdotācijas – 30 miljoni, pārējie ieņēmumi un ieņēmumi no īpašuma pārdošana ir aptuveni – 4 miljoni eiro. Atlikums uz gada sākumu no pagājušā gada – 14 miljoni eiro, no kuriem 8 miljoni eiro ir iezīmēti projektu pabeigšanai un aptuveni 6 miljoni eiro atlikums, ko iesaistīt šī gada budžetā. Šajā gadā attīstībai plānots  aizņemties 11 miljoni eiro un 4 miljoni eiro paredzēts atdot par vecajiem aizņēmumiem. Raivis Ragainis sacīja, ka budžets ir sabalansēts ieņēmumos un izdevumos. 

Jēkabpils novada budžets izdevumos ir 77,4 miljoni eiro, kur aptuveni 28 miljoni eiro jeb 36% aizņem izdevumi izglītībai, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti  – 14,69 miljoni eiro jeb 19%, ekonomiskai darbībai – ceļu un dažādas infrastruktūras uzturēšanai – 12,85 miljoni eiro jeb 17% no budžeta, sociālajai jomai un veselības aizsardzībai gandrīz 9 miljoni eiro jeb 11%, atpūtai, kultūrai, reliģijai un sportam – 7,67 miljoni eiro, vispārējiem vadības dienestiem, tajā skaitā kredīuzturēšanas nosacījumi – 3,8 miljoni eiro, vides aizsardzība un dabas resursu nodoklis – 900 000 tūkstoši eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kurā ietilpst pašvaldības policija, civilā aizsardzība un darba drošība –558 000 eiro. 

Raivis Ragainis atzina, ka budžeta sastādīšana nenācās viegli, jo šis gads prasīja neplānotus papildus izdevumus energoresursu dārdzības dēļ. Elektrības sadārdzinājums pašvaldībai papildus izmaksās aptuveni  640 000 eiro, bet siltumenerģijas sadārdzinājums - 150 000 eiro. Savukārt visu bērnu bezmaksas ēdināšana novadā no budžeta papildus prasīs 330 000 eiro pie summas, kas šai vajadzībai bija jau atvēlēta iepriekš.

Tuvākajā laikā publicēsim plašāku informāciju par pieņemto budžetu, informējot detalizētāk par līdzekļiem, kas atvēlēti dažādām jomām, projektiem un darbiem, kā arī publicēsim deputātu viedokļus, kas izskanēja diskusijā pirms budžeta pieņemšanas.

Atstājiet komentāru