2022.gada 12. augusts

Klāra, Vizma

2.sezonas 16.raidījums ,,Ir Latgale mūsu’’ par latgaliešu uzvārdiem

Tiekamies ar demogrāfu Ilmāru Mežu un ar vienu no izplatītāko uzvārdu īpašniekiem – koktēlnieku Antonu Rancānu.

Ja Latvijas pārējā teritorijā iedzīvotājiem uzvārdi bija aptuveni kopš 1820.gada, tad Latgalē ap 1600.gadu un pat agrāk. Latgaliešu uzvārdi ir visai seni pat Eiropas mērogā. Iemesls – dominējošā katoļticība. Vatikānā izdotais dokuments paredzēja, ka ticīgajiem draudzē ir jāreģistrē kristības, laulības, miršanas gadījumi, pasakot ne vien savu vārdu un vietvārdu, bet arī uzvārdu. Tas palīdzēja arī mantojuma lietās, izslēdza dubultlaulības. Tā stāsta demogrāfs Ilmārs Mežs, akcentējot, ka latgaliešiem uzvārdi ir savādāki nekā citur Latvijā. Par godu Latvijas valsts simtgadei ir iznākusi demogrāfa grāmata ,,Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Latgale”. Tajā ir apkopots ap 4000 vēsturisko uzvārdu, kas Latgales teritorijā fiksēti 1935.gada tautas skaitīšanā. Daudzi uzvārdi raksturīgi tikai Latgales reģionam. Daudz ir vietējo latgaliešu izcelsmes, jūtama arī poļu un lietuviešu ietekme. Visbiežāk uzvārdu nozīme saistās ar cilvēku nodarbošanos, piemēram, Patmaļnīks, Kovaļs, vairāku uzvārdu - ar dzīvesvietu (Purmaļs, Aizpurs), cilvēku ārējo izskatu (Platpīrs, Batačs), floru un faunu (Lozda, Strods, Elksnis), veidojušies no tēva vārda (Francāns, Brenčs, Andrejevs). Ilmārs Mežs norāda, ka ir uzvārdi, kuru nozīme mūsdienās nav izskaidrojama. Joprojām bez atbildes arī jautājums, vai cilvēki paši sev izvēlējās uzvārdus vai tie tika piešķirti.

Latgalē nav populārs Latvijā visizplatītākais uzvārds Bērziņš, bet visbiežāk sastopamākie ir Ločmelis, Strods, Logins, Kokins, Buls, Vaivods, Pastars, Vanags, Vonogs, Laizāns, Kokorevičs, Zelčs.

Vairāk nekā 500 ir Rancānu. Visvairāk šī uzvārda nēsātāju - Nautrēnu un Mežvidu pagastos. Tas pirmo reizi fiksēts 1765.gada revīzijas materiālos. Laika gaitā ir izveidojušās vairākas versijas par tā nozīmi. Arī koktēlnieks Antons Rancāns no Rēzeknes novada Makašāniem kopā ar brāli diezgan daudz ir pētījis savu uzvārdu, veidojot dzimtas koku. Viņi atbalsta versiju, ka uzvārds ir saistīts ar galdnieka nodarbošanos. Sakritība vai likumsakarīga, bet viņa vectēvs un tēvs bija šī amata pārstāvji. Arī pats Antons no koka rada mākslas darbus. Būt par bieži sastopama uzvārda īpašnieku nemaz nav tik viegli. Dažkārt rodas problēmas, īpaši apmeklējot poliklīniku vai esot slimnīcā, jo izrādās, ka tev līdzās ir vēl viens Antons Rancāns. Tad palīgos nāk personas kods.

Ilmāra Meža grāmatā arī ir apkopoti reti sastopamie uzvārdi, proti, gandrīz 1900. Daudzi no tiem demogrāfu ir pārsteiguši ar savu skanējumu. Čipāns, Čirks, Čivčs, Činkurs, Čižiks, Čudars, Čuža skanot kā mūzika.