2022.gada 5. jūlijs

Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

2.sezonas 33.raidījumā ,,Ir Latgale mūsu’’, tuvojoties gada skaistākajiem un sirdīs siltākajiem svētkiem, runājam par labdarību

2.sezonas 33.raidījumā ,,Ir Latgale mūsu’’, tuvojoties gada skaistākajiem un sirdīs siltākajiem svētkiem, runājam par labdarību

Kā, līdzcilvēkiem var palīdzēt labdarības fondi un organizācijas? Tādējādi dodamies uz Līvāniem un Preiļiem, kur darbojas Latgalē lielākā labdarības organizācija – nodibinājums ,,Viduslatgales pārnovadu fonds”.

Fonda dibināšana nebija nejaušs lēmums – tā stāsta tā izveides iniciatore Valija Vaivode. Redzot, ka citur Latvijā darbojas labdarības fondi, arī Valijai jau sen bija tāda doma.  Un tā pirms 5 gadiem maijā  tika nodibināts Viduslatgales pārnovadu fonds. Tā darbības teritorija aptver 5 novadus – Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu, darbojoties vairākos virzienos labdarības jomā: palīdzot gan slimiem bērniem, nelaimēs nonākušajiem, vientuļiem sirmgalvjiem, gan ar stipendijām skolēniem, studentiem un pedagogiem. Visgrūtākais šajā laikā ir bijis pierādīt sabiedrībai, ka fonda darbības mērķi ir patiesi un nepieciešami, proti, saziedotie līdzekļi nonāk pie īstajiem adresātiem.

Fonda pašreizējā valdes locekle Janīna Beča piebilst, ka bija jāpaiet aptuveni pieciem gadiem, lai cilvēki ne vien uzticētos fondam, bet būtu gatavi ziedot līdzcilvēkiem. ,,Cilvēki paliek atvērtāki, sevišķi pirms Ziemassvētkiem. Viņi grib izdarīt kaut ko labu’’, tā saka Janīna Beča. Latgalē ziedošanas tradīcijas sāk tikai veidoties, kā labos piemērus, no kuriem var mācīties sabiedrība un pats fonds, Janīna min Latvijas citus reģionus. Tāds fonds atrodas Valmierā, kurā iesaistās daudz vairāk uzņēmēju. Latgale problēma – nav lielu uzņēmumu, arī vidējo un mazo skaits salīdzinoši nav liels. Tomēr ir novērots, ka visbiežāk otram ziedo cilvēks ar mazākiem ienākumiem, kamēr turīgais nesadzird palīgā saucienu.

Gan Valija Vaivode, gan Janīna Beča kā vienu no lielākajām labdarības akcijām, kura jau ir palīdzējusi vismaz 100 bērniem ar īpašām vajadzībām, nosauc ,,Piepildīt sapni!’’. Ar šo akciju sākās fonda darbība, to attīstot un paplašinot. Šogad labdarības akcija jau notika piekto reizi, tika piepildīti sapņi 18 bērniem, ar labo un dāsno cilvēku palīdzību dāvinot vai nu velosipēdus, planšetdatorus, vai nu  portatīvos datorus, televizorus. ,,Lai bērnam sagādātu prieku, daudz nevajag’’, saka Valija Vaivode. Vienā no iepriekšējo gadu akcijām meitenīte ļoti vēlējās baltu trusīti, tā piepildot savu sapni. ,,Tas man dod lielu gandarījumu, ka varu cilvēkiem sagādāt to prieku. To nevar izmērīt naudā, algā, tās ir emocijas’’ – tā Valija.

Nodibinājums ,,Viduslatgales pārnovadu fonds” nav sociālās palīdzības dienests, bet gan ātrāk kā pirmā palīdzība, ja kādu cilvēku negaidīti skārusi nelaime: vajadzīgi līdzekļi ārstēšanai vai ugunsgrēkā izpostīta iedzīve. Lai palīdzētu cilvēkiem, kas negaidīti nonākuši nelaimē, Viduslatgales pārnovadu fonds katru gadu rīko arī Lūgšanu brokastis.  
Fonda mājas lapa apliecina, ka labdarība nav tikai reizi gadā rīkota akcija, bet tā noris visa gada garumā. Liela nozīme ir atsaucīgiem un čakliem brīvprātīgajiem. Tie ir vismaz 20 – 30 cilvēki. Fonds brīvprātīgo darbā iesaista aizvien vairāk gados jaunus cilvēkus. Piemēram, šogad tas pirms Ziemassvētkiem parūpējās par veciem ļaudīm Preiļu un Aglonas pansionātos. Tā esot tradīcija: divas reizes gadā pirms Lieldienām un Ziemassvētku laikā palīdzēt vientuļiem, veciem cilvēkiem. Arī šajos darbos palīgos nāk vecāko klašu audzēkņi. Kā norāda Janīna Beča, tad tieši jauniešos ir jāieaudzina labdarība, vēlme palīdzēt līdzcilvēkiem, kuriem klājas grūti.