2023.gada 4. decembris

Baiba, Barba, Barbara

Zemgales pašvaldībās noslēgusies labo darbu revīzija konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 2013”

Zemgales pašvaldībās noslēgusies labo darbu revīzija konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 2013”

Jelgavā noticis Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) administrācijas rīkotais konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2013” pirmās kārtas noslēguma sarīkojums. Zemgalē, līdzīgi kā Rīgas Plānošanas reģionā, konkursa pirmajai kārtai bija pieteikts visvairāk dalībnieku, deviņas pašvaldības - Jelgavas un Jēkabpils pilsētas, kā arī ar Auces, Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Jēkabpils, Rundāles un Ozolnieku novada, portālu Radio1.lv informēja Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) speciālists Juris Kālis. Turklāt septiņas no tām šāda veida konkursā piedalījās pirmo reizi.

Izvērtējot konkursa dalībnieku īpašā veidlapā atspoguļoto informāciju un apkopojot pašās pašvaldībās redzēto, Attīstības padomes izveidotā komisija, kuras darbu vadīja Auces novada domes priekšsēdētāja vietniece Vija Keršus, nolēmusi pirmo vietu reģionā piešķirt Jelgavas pašvaldībai, kas arī pērnajā gadā konkursa pirmajā kārtā kļuva par uzvarētāju. Jelgava šogad ir arī nominācijas „Pašvaldība integrācijai un iekļaušanai” ieguvēja. Otrā vieta kopvērtējumā un nominācija „Pašvaldība veselībai” piešķirta Iecavas novada pašvaldībai, bet trešā vieta – Jēkabpils novada pašvaldībai. Visas trīs minētās pašvaldības izvirzītas dalībai konkursa otrajā kārtā – nacionālā līmenī un balvā saņēmušas īpaši šim notikumam mālā atveidotu Zemgales simbolu - aļņa figūru, kā arī gleznu un ZPR Atzinības rakstu.

Bez tam nominācija „Pašvaldība kultūrai” piešķirta Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, bet nominācija „Pašvaldība Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai” - Jelgavas novada pašvaldībai. Gan apsveicēji, gan pašu pašvaldību pārstāvji pauda gandarījumu par uzdrīkstēšanos piedalīties šādā konkursā, tādējādi izmantojot iespēju „izrevidēt” pēdējā laikā paveikto kultūrā, izglītībā, integrācijas, sociālās un veselības aizsardzības jomā, Eiropas Savienības un pašvaldības vērtību popularizēšanā.

Zemgales konkursa dalībnieku vērtēšanas komisija arī atzīmēja, ka visu pieteikto pašvaldību darba rezultāti skaitliskā izteiksmē ir ļoti blīvi, jo godalgoto vietu ieguvējas gan savā starpā, gan no pārējiem dalībniekiem šķīra tikai viens vai divi punkti. Tas tāpēc, ka par piedalīšanos šādā konkursā izšķīrās vien tās pašvaldības, kas apzinās savu spēku un daudz dara dažāda veida pakalpojumu pieejamības un kvalitātes, kā arī pievilcīgas dzīves telpas nodrošināšanā saviem iedzīvotājiem, vietējās sabiedrības aktivizēšanā gan lokālu, gan globālu jautājumu apspriešanā, investīciju piesaistē un starptautiskās sadarbības veicināšanā.

Pašvaldību kultūras dzīvē īpašu pacēlumu radījusi gatavošanās un dalība Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, Rundālē, Jēkabpils novadā un Jelgavas novada Vilcē, piemēram, izveidots jauns koris, Auces novada Bēnē uzbūvēta brīvdabas estrāde, Jēkabpilī plašu skanējumu ieguvis nu jau otrais starptautiskais Opermūzikas festivāls. Piedaloties starptautisku un reģionālu projektu ieviešanā, Ozolniekos atklāta foto un lietišķās mākslas dizaina, kā arī mūzikas studija. Arī Rundālē atklāta mākslas studija, noorganizēti bezmaksas kursi fotografēšanas prasmju apguvē, sarīkotas vairākas izstādes un plenēri, atklāts vietējo ražojumu mājtirgus. Savukārt Dobelē un Jēkabpils novada Zasā izveidota amatu māja, apmeklētājiem pieejamāks kļuvis Dobeles Novadpētniecības un Jēkabpils Vēstures muzejs, Krustpils pilī iekārtota mūsdienu prasībām atbilstīga muzeja krājuma glabātava. Pašvaldībās daudz paveikts kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī atpūtas vietu labiekārtošanā. Reģionā daudzviet izveidoti jaunatnes Iniciatīvu centri, renovēti Kultūras un Tautas nami, bibliotēkas, turpinās sporta būvju celtniecība un izglītības iestāžu ēku siltināšana, plašumā vēršas brīvprātīgo darbs.

 

Atstājiet komentāru