2023.gada 2. jūnijs

Emma, Lība

8.raidījumā – ,,Latgale krustpunktos’’ Kā laika gaitā mainās ziedošanas kultūra?

8.raidījumā – ,,Latgale krustpunktos’’ Kā laika gaitā mainās ziedošanas kultūra?

23.septembra raidījumā ,,Latgale krustpunktos’’ diskusija ar Viduslatgales pārnovadu fonda valdes priekšsēdētāju Eviju Gurgāni un ģimeņu atbalsta centra ,,Puķuzirnis’’ valdes priekšsēdētāju Inesi Matisāni par sabiedrības attieksmi pret labdarību, tās veidiem un sajūtām, ka vari palīdzēt līdzcilvēkiem ne vien ar materiāliem labumiem, bet arī brīvprātīgo darbu.

Raidījums atkārtojumā 25.septembrī plkst.11.00 un 27.septembrī plkst.11.10
 

Raidījuma ciklu “Latgale krustpunktos” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu ciklu “Bez robežām” saturu atbild SIA “Radio 1”.