2024.gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Līvānu pilsētas kapos sākusies krauķu ligzdu noņemšanu (FOTO)

Lai mazinātu krauķu radīto troksni, nekārtību un nodarītos postījumus Līvānu pilsētas kapsētā un tās apkārtnē, šonedēļ profesionāli arboristi pilsētas kapsētā sākuši krauķu ligzdu nojaukšanu, izzāģējot zarus uz kuriem tās atrodas. Kopumā līdz marta sākumam plānots nojaukt 70 ligzdas. Darbu veikšana saskaņota ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un saņemta atbilstoša Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja.

Jau iepriekš informējām, ka pašvaldība bija saņēmusi daudzas pilsētas iedzīvotāju sūdzības par putnu radīto troksni, nekārtību un nodarītajiem postījumiem. Jau iepriekš pašvaldība Līvānu pilsētas kapsētā bija veikusi dažādus preventīvos pasākumus, lai mazinātu šo putnu izplatību (tika uzstādīti mākslīgie piekūni to atbaidīšanai, veiktas pārrunas ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu biežāku izvešanu), bet diemžēl tas nelīdzēja, tādēļ pašvaldība vērsās pēc padoma pie Latvijas Ornitoloģijas biedrības.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība atzina, ka pilnīgi efektīvu paņēmienu, lai samazinātu putnu kolonijas, nav. Kā atzīst biedrības pārstāvji, vienīgās iespējas, kā samazināt putnu kolonijas, ir koku nozāģēšana (kas konkrētajā teritorijā ir neiespējami) vai ligzdu nojaukšana. Latvijas Ornitoloģijas biedrība arī informēja, ka vienā vietā iztraucēta (piemēram, nocērtot kokus) putnu kolonija visticamāk pārcelsies uz citu vietu Līvānos.

Izvērtējot ornitoloģijas biedrības pausto viedokli, Līvānu novada pašvaldības vadība pieņēma lēmumu veikt ligzdu nojaukšanu kapsētas teritorijā, kas, pēc biedrības teiktā, jādara ziemas periodā. Arī tad, ja putnu kolonijas pārcelsies citur, tas nodrošinās putnu mierīgu ligzdošanu tajās vietās, kur tie rada vismazāko traucējumu.

Arborista pakalpojumu apmaksai aizvadītā gada 25. novembra domes sēdē tika nolemts piešķirt līdzekļus 3913,14 EUR apmērā.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja vietnieci vides pārvaldības jomā Gunitu Vaivodi, zvanot pa tālr. 65307807 vai 22024485 vai rakstot uz  e-pastu: gunita.vaivode@livani.lv

Avots; lievani.lv

Atstājiet komentāru