2024.gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Līvānu novada Civilās aizsardzības komisija pārrunā atbildīgo dienestu gatavību plūdu un palu laikam

Līvānu novada Civilās aizsardzības komisija pārrunā atbildīgo dienestu gatavību plūdu un palu laikam

26.janvārī tika sasaukta Līvānu novada Civilās aizsardzības komisijas sēde, kas norisinājās attālināti videokonferences režīmā. Sanāksme tika sasaukta, lai pārrunātu ūdens līmeņa paaugstināšanās riskus un iespējamo atbildīgo dienestu rīcību plūdu un palu gadījumā, lai pasargātu iedzīvotājus un mazinātu iespējamās sekas.

Šobrīd ūdens līmenis novada ūdenstilpnēs nerada bažas, kā arī situācija tiek regulāri kontrolēta, veicot bīstamāko teritoriju apsekošanu. Pārrunājot iespējamo rīcības plānu plūdu un palu gadījumā, Līvānu novada Civilās aizsardzības komisija apzināja pieejamos resursus, ko nepieciešamības gadījumā varētu piesaistīt pretplūdu un evakuācijas pasākumiem gan no pašvaldības, gan citiem valsts atbildīgajiem dienestiem.

Civilās aizsardzības komisijas sēdē piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, kurš ir komisijas priekšsēdētājs, un komisijas locekļi – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Zemessardzes, AS “Sadales tīkls”, Valsts vides dienesta, Līvānu novada pašvaldības un pašvaldības uzņēmumu pārstāvji.

Avots: livani.lv

Komentāri (0-1/1)

  • zinātājs
    27.01.2022 22:43
    Plūdu nebūs, Vaivods visu ledu ar frontālo aizstums uz Jēkabpili.

Atstājiet komentāru