2023.gada 29. marts

Agija, Aldonis

Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldi vadīs Aija Smirnova

Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldi vadīs Aija Smirnova

Līvānu novada domes sēdē 2022.gada 27.janvārī deputāti Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītājas amatā apstiprināja Aiju Smirnovu.

Aija Smirnova tika izraudzīta atklātā pieteikšanās procesā, izvērtējot četru amata pretendentu pieteikumus. Līdz šim A.Smirnova veiksmīgi vadījusi vienu no lielākajām pašvaldības iestādēm - Līvānu novada Kultūras centru, darbojusies dažādos radošos projektos, pati aktīvi iesaistījusies mākslinieciskajā pašdarbībā.

Kultūras, tūrisma un sporta pārvalde novadā ir izveidota ar mērķi efektīvāk organizēt sadarbību starp novada kultūras, tūrisma un sporta jomas profesionāļiem, izvirzot vienotus, sasniedzamus un izmērāmus mērķus.

Turpmāk novadā būs vienota pārraudzība kopīgu mērķus sasniegšanai starp šīs jomas iestādēm: novada kultūras centru ar struktūrvienībām pagastu kultūras un tautas namos, Līvānu stikla un amatniecības centru, novada centrālo bibliotēku un tās pagastu struktūrvienībām. Attiecībā uz sporta jomu pārvaldes turpmākajos uzdevumos būs koordinēt arī vienotu sporta pārvaldību, kā arī sporta bāzes apsaimniekošanu novada teritorijā. Nākotnes izaicinājumos ietilpst arī vienotas novada mārketinga stratēģijas izstrāde, pārvaldei šajā darbā iesaistot visus novada attiecīgās jomas speciālistus.

Deputāti, uzklausot pretendentes redzējumu, atzinīgi novērtēja gan orientāciju uz izmērāmiem mērķiem, gan sadarbības attīstīšanas ideju starp iestādēm un iedzīvotājiem, gan rūpes par dažādu sabiedrības grupu iesaistīšanu kultūras procesos, gan jaunu un radošu pieeju meklējumus novada radošo industriju darbības jomās, lai Līvānu novads nostiprinātu savu kultūrtūrisma un sporta piedāvājumu citu Latvijas novadu vidū.

Pārvaldes vadītāja uzsvēra, ka svarīgi ir gan saglabāt tradīcijas un esošos virzienus, gan attīstīt jaunus, lielāku vērību veltot, piemēram, novadpētniecības mantojuma saglabāšanai un attīstīšanai. Kopumā pārvaldes uzdevums ir veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības un izcilību izaugsmei, kā arī radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai Līvānu novadā, lai te vēlētos dzīvot, strādāt un atpūsties pēc iespējas vairāk cilvēku.

Avots; livani.lv

Komentāri (0-1/1)

  • Viesis
    02.02.2022 16:52
    Cik zinu, tad aktīva un sakarīga meitene.

Atstājiet komentāru