2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Līvānu novada dome ārkārtas sēdē lemj par gandrīz 90 tūkstoši eiro iegādāties divus lietotus mikroautobusus

Līvānu novada dome ārkārtas sēdē lemj par gandrīz 90 tūkstoši eiro iegādāties divus lietotus mikroautobusus

Divu lietotu mikroautobusu iegādei izglītības iestāžu audzēkņu pārvadāšanai Līvānu novada pašvaldība aizņemsies 81 000 eiro, liecina novada domes ārkārtas sēdes protokols. Savukārt kopējās transporta izmkasas ir 89 999 eiro.

Viena no Pašvaldību likumā pašvaldībām noteiktajām autonomām funkcijām ir nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par tās pieejamību, kā arī nodrošināt transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.

Transporta iegāde skolēnu pārvadāšanai paredzēta Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam investīciju plānā.

Dome arī norāda, ka transporta iegāde skolēnu pārvadāšanai ir viens no likumā "Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" atļautajiem aizņēmumu saņemšanas mērķiem. Atbilstoši aizņēmuma saņemšanas nosacījumiem aizņēmuma apmērs nav lielāks par 90%, bet pašvaldības līdzfinansējums nav mazāks par 10% no kopējām iegādes izmaksām.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, kopējās transporta iegādes izmaksas ir 89 999 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums ir 9000 eiro.

Saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju, divus lietotus transportlīdzekļus, kuros ir vismaz 19 pasažieru sēdvietas, pašvaldībai piegādās SIA "Pilna servisa līzings", kas atklātajā konkursā bija vienīgais pretendents.

Atstājiet komentāru