2024.gada 22. maijs

Emīlija, Zenots

 Mums raksta: Priecājamies, ka beidzot asfaltē Parka ielas Jēkabpilī grants seguma posmu

Mums raksta: Priecājamies, ka beidzot asfaltē Parka ielas Jēkabpilī grants seguma posmu

Ar Radio1.lv sazinājās Parka ielas Jēkabpilī iedzīvotāji, kas pauž prieku, ka beidzot, pēc vairāku gadu lūguma pašvaldībai, tiek asfaltēts Parka ielas grants seguma posms. Iedzīvotāji jautā kādi darbi Parka ielā būvdarbu gaitā paredzēti un vai visu laiku varēs piekļūt pie saviem īpašumiem?

“Parka iela tiks pārbūvēta posmā no Kokneses ielas līdz Artilērijas ielai. Tiks izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācija tīkli un asfaltbetona segums ielai. Gar ielu tiks izbūvēti grāvji, lai sakārtotu ūdens atvadi no ielas. Darbus veic SIA LV Road,” skaidro Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Ainārs Skromāns.

Par būvdarbu norises gaitu Parka ielā un vai būs periodi, kad nevarēs piekļūt īpašumiem, jautājām arī būvniekam – SIA “LV Roads”.

“SIA „LV ROADS“ pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņo satiksmes organizācijas shēmas pašvaldībā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.“ Būvdarbi tiek plānoti, lai iedzīvotāji varētu piekļūt saviem īpašumiem, visu būvdarbu periodā,” informē SIA „LV ROADS“ Projektu nodaļa.SIA „LV ROADS“ speciālisti piebilst, ka ņemot vērā komunikāciju izbūves specifiku, iespējami īslaicīgas neērtības piekļuvei īpašumiem. Papildus ir uzstādīts informatīvais plakāts par remontdarbiem Kokneses un Parka ielas krustojumā. Pēc lūguma, plakātu pārnesīs uz Artilērijas un Parka ielas krustojumu. 

Aculiecinieka foto

Atstājiet komentāru