2023.gada 24. septembris

Agris, Agrita

Noslēdzies projekts bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām (FOTO)

Noslēdzies projekts bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām (FOTO)

Maijā noslēdzās projekts bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušanai „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”. 

 

Ar kopīgu pasākumu 25. maijā, Rīgā, noslēdzās Izglītības iniciatīvu centra īstenotais projekts „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām” (nr. 2012.EEZ/PP/1/ MAC/135/009), kura mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, radot atbalstošas un draudzīgas vides mehānismus un veicinot viņu interešu aizstāvību.

 

Projekta aktivitātes tika īstenotas četrās Latvijas pašvaldībās, pārstāvot visus Latvijas reģionus, izņemot Rīgu. Jēkabpils pilsēta bija viena no iesaistītajām pašvaldībām, kas atbalstīja projekta īstenošanu.

 

Projekta noslēguma pasākumā piedalīsies projekta īstenotāji un dalībnieki no visām projektā iesaistītajām pašvaldībām – Jēkabpils, Jūrmalas, Cēsīm un Preiļiem. Tā būs iespēja kopīgi pārrunāt projektā paveikto, dalīties pieredzē, iepazīties ar projekta labās prakses - iekļaujošo pasākumu piemēriem no visiem reģioniem.

 

Projekta ietvaros četros Latvijas reģionos tika izglītoti pedagogi, vecāki, sociālie darbinieki un citi speciālisti un izveidotas Atbalsta grupas, kurās darbojās dažādu jomu un iestāžu speciālisti, kuru darbs saistīts ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Atbalsta grupas tika sagatavotas iekļaujošu pasākumu īstenošanai. Kopumā tika īstenoti 13 daudzveidīgi iekļaujoši pasākumi, palīdzot bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām iekļauties dažādās dzīves jomās – izglītībā, sportā, kultūrā, profesiju apzināšanā u.c. Pasākumos kopā piedalījās 1076 dalībnieki – bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām, bērni no citām atstumtības grupām, viņu ģimenes locekļi, vienaudži un pedagogi.

 

Jēkabpilī notika četri šādi pasākumi, kuros iesaistījās biedrība „Cerību sala”, Jēkabpils pamatskolas audzēkņi sadarbībā ar Jēkabpils vakara vidusskolas skolēniem, Jēkabpils 2. vidusskolas skolēni un PII „Auseklītis” un PII „Zvaigznīte” audzēkņi, bērnu vecāki un ģimenes locekļi.

 

Projekta rezultātā bērni ar speciālām vajadzībām caur daudzveidīgām izglītojošām, radošām un saistošām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm gan savas izglītības iestādes, gan plašākas sabiedrības ietvaros, apguva un pilnveidoja dažādas prasmes. Iespējas kopīgi darbojoties ar saviem vienaudžiem palīdzēja viņiem iekļauties vienaudžu vidē, stiprināja pašvērtējumu. Palielinājās bērnu ar speciālām vajadzībām iesaiste skolas un vietējās sabiedrības pasākumos, iekļaušanās dažādās dzīves jomās.

 

Savukārt, ģimenēm, kurās ir bērns ar speciālām vajadzībām, tika sniegts atbalsts savu bērnu interešu aizstāvībai un savstarpējas sadarbības un atbalsta stiprināšanai.

 

Kā vēl viens projekta rezultāts noteikti jāmin „E - punkts bērnu ar speciālām vajadzībām ģimenēm un pedagogiem”- tā ir interneta vietne, kurā apkopota visa nepieciešamā informācija, kas ir svarīga vecākiem, kuri audzina bērnus ar speciālām vajadzībām un speciālistiem, kas ar šiem bērniem strādā - likumu normas, pieejamie pakalpojumi, pieejamie speciālisti, atbalsta pasākumi, informācija par izglītības programmām u.c. (http://www.iic.lv/e-punkts/).

 

Ļoti lielu ieguldījumu projekta īstenošanā deva vairāk nekā 40 brīvprātīgie, kuru kopējais ieguldītais darbs iekļaujošo pasākumu sagatavošanā un īstenošanā pārsniedz 1000 brīvprātīgā darba stundas. Īpašs paldies Jēkabpils brīvprātīgajiem: Allai Karakucai, Judītei Januškevičai, Zeltītei Svikšai, Inārai Ozoliņai, Jeļenai Jaskovai, Larisai Balaboskinai u.c.

 

Projektu finansiāli atbalsta: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Projektu līdzfinansē: Cēsu novada pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas pašvaldība un Preiļu novada pašvaldība.

 

Projekta vadītāja: Kristīne Liepiņa, kristine@iic.lv, t.65235635

 

aaaprojekts

Atstājiet komentāru