2023.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Atklāts labdarības akcijas „Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!” otrais posms

Atklāts labdarības akcijas „Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!” otrais posms

2.jūnijā Jēkabpils reģionālajā slimnīcā tika atklāts biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” rīkotās labdarības akcijas „„Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!” otrais - 2015. gada posms.

Otro labdarības akcijas posmu atklāja biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko.

Klātesošos uzrunāja Jēkabpils reģionālās slimnīcas direktors Ivars Zvidris, kurš pauda atzinību NVO iniciatīvai, kas bijusi „patīkams grūdiens” jau labu laiku slimnīcas personāla vidū dzīvojošai idejai par kapelas izveidi un izteica cerību, ka ar labu gribu šogad telpa garīgās aprūpes nodrošināšanai taps gatava.

Piebilstot, ka galvenais ir rastais kopsaucējs sadarbībai, kas rasts sarunās tradicionālo konfesiju konsultatīvajā komisijā un atbalsts no NVO, kā arī iedzīvotāju puses, veiksmi labdarības akcijas realizācijā vēlēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis.

Labdarības akcijas vadītāja Ligita Upīte savā uzrunā pateicās reģionālās slimnīcas vadībai, Jēkabpils pašvaldības darbiniekiem, uzņēmējiem, Jēkabpils baznīcu priesteriem, kā arī visiem citiem akcijas otrā posma uzsākšanas atbalstītājiem un deva vārdu A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņiem un skolotājiem.

Ievadvārdus labdarības koncertam teica mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka. Viņa uzsvēra kapelas kā garīgā atbalsta nozīmi un pastāstīja, ka arī bērni labi izprot šo labdarības akcijas aspektu - skolā izvietotās ziedojumu kastītes satura papildināšana bieži vien izrādās svarīgāka par kārdinošās launaga maizītes iegādi. Un piebilda, ka uzstāšanās labdarības akcijas uzsākuma koncertā ir milzīgs emocionāls gandarījums - klātbūtne ar sirdi un dvēseli, tāpēc spontāni radies nosaukums „No sirds uz sirdi”. Jāteic, ka to sajuta arī klausītāji - atsauksmēs skanēja vārdi: „vienkārši brīnišķīgi”, „esmu bez valodas un vēl debesīs”, „tas bija kā pacelties spārnos”, „neatteiktos noklausīties vēlreiz” un līdzīgi.

Labdarības akcijas uzsākšanas pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja viesi - Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājas kapelāns un Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas garīgās aprūpes dienesta vadītāja, sertificēta kapelāne Dana Kalniņa Zaķe un sertificēta kapelāne Lelde Titava. L.Rozentāls projektam par kapelas izveidi vēlēja izdošanos un piebilda, ka garīgā aprūpe ir daļa no ārstniecības procesa un tas, ka slimnīcā tiek izveidota kapela nozīmē, ka sperts solis 21. gadsimta medicīnā. Mācītāja teikto papildināja L.Titava, uzsverot, ka par garīgās aprūpes darbinieku - kapelānu, slimnīcā nevar būt kurš katrs, jo izturēt bēdu smagumu, ar ko nākas saskarties, var tikai īpaši apmācīts cilvēks. Savukārt D. Kalniņa - Zaķe pēc pasākuma svinīgās daļas atsevišķi tikās ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas nodaļu virsmāsām.

Labu ceļavēju labdarības akcijai tās otrajā posmā novēlēt bija ieradušies arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes deputāti Andris Rutko un Kristīne Ozola.

Ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas direktora laipnu uzaicinājumu varēja ielūkoties telpā, kura paredzēta kapelas iekārtošanai.

Labdarības akcijas vadītāja Ligita Upīte informēja, ka akcijā ir iesaistījušies uzņēmēji, kuru piedāvātais preču sortiments, tās iegādājoties, ļauj ikvienam no mums kļūt par labdarības akcijas dalībnieku.

Izvēloties produktus ar akcijas uzlīmi „Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim kapelu Jēkabpils slimnīcā un kapelāna praksi!” SIA „MARGRET” veikalā - kafejnīcā un „Ģaļas namā” 0,20 EUR nonāks labdarības akcijas kontā.

Savukārt tie, kas SIA "DRUKO BALTIJA" pasūtīs krekliņu ar apdruku, kapelas izveidei ziedos 0,50 EUR.

Bet SIA „SENCIS” ražoto mēbeļu pircēji ziedos 5,00 EUR no summas par akcijas laikā iegādāto preci ar uzlīmi.

Tāpat var veikt maksājumus Ziedojumu kontā:

ar pārskaitījumu uz biedrības

„Jēkabpils NVO resursu centrs”,

kas ir Sabiedriskā labuma nevalstiska organizācija

(reģ. Nr. 40008108696, Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201), bankas kontu:

LV14PARX 0013118530001

ar norādi: „Jēkabpils slimnīcas kapelai”,

kā arī ziedojumu kastītēs ar īpašo uzlīmi:

  • Jēkabpils NVO resursu centra birojā, Brīvības ielā 45, 2. Stāvā;

  • Jēkabpils reģionālās slimnīcas foajē (pie kasēm);

  • A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā, Brīvības ielā 198;

  • Jēkabpils Sv. Miķeļa baznīcā, Brīvības ielā 125;

  • KrustpilsVissvētās TrīsvienībasRomas katoļu baznīcā, Jēkabpilī, Kalna ielā 33;

  • Jēkabpils Sv. Gara pareizticīgo baznīcā, Brīvības ielā 200.

Atstājiet komentāru