2022.gada 9. decembris

Sarmīte, Tabita

Turpina pieņemt projektu pieteikumus no nevalstiskajām organizācijām

Turpina pieņemt projektu pieteikumus no nevalstiskajām organizācijām

Līdz 29.martam turpinās Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsludinātais projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām.

Pieteikumi noteiktajā termiņā jāiesniedz pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Projektam jābūt sagatavotam atbilstoši nolikumam “Par kārtību , kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”. Vairāk informācijas un pilnu nolikuma tekstu var izlasīt www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, Dokumenti. Nolikumi.

Atstājiet komentāru