2022.gada 8. decembris

Gunārs, Gunis, Vladimirs

Noslēdzas projekts  „Solis pretī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām”

Noslēdzas projekts „Solis pretī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām”

Iekļaujošas izglītības jomā Jēkabpilī jau vairākus gadus soli pa solim tiek stiprināta atbalsta sistēma, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām un viņu ģimenēm uzlabot viņu dzīves un izglītības kvalitāti bērnudārzā un skolā.

Kā vēl viens solis, kas sperts Jēkabpilī šajā jomā, ir biedrības „Izglītības projekti” sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru un Resursu centru „Pedverket” (Norvēģija) gada garumā īstenotais projekts „Solis pretī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām”.

Projekta noslēguma pasākums notiks 28. aprīlī plkst.15:00, Jēkabpils pilsētas domes zālē, Brīvības ielā 120.

Noslēguma pasākumā tiks prezentēti projekta rezultāti: bērniem un jauniešiem tika nodrošināta dažādu prasmju apgūšana un pilnveidošana caur izglītojošām un radošām iniciatīvām un saistošām brīvā laika pavadīšanas iespējām, pedagogiem tika mācīta jauna metodika un mācīšanas paņēmieni, lai izglītības process būtu efektīvāks, bet vecākiem atbalsta grupās tika sniegta dažāda veida informācija un palīdzība par to, kā nejusties vienam un pamestam dzīves grūtībās un kā aizstāvēt savu bērnu tiesības.

Tomēr, kā galvenais ilgtspējas nodrošināšanas rezultāts ir projekta laikā izstrādātais dokuments – Stratēģiskie uzstādījumi un rīcības virzieni bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, kas arī tiks prezentēti noslēguma pasākumā.

Mediji laipni gaidīti!

Vairāk informācijas: projekta vadītāja Kristīne Liepiņa, e-pasts: ip@tvnet.lv, t.:29164099

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 22 211.05; 85% finansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Projektu līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

 

Atstājiet komentāru