2021.gada 2. decembris

Meta, Sniedze

Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām un budžeta iestādēm “Atvērti cerībai 3”

Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām un budžeta iestādēm “Atvērti cerībai 3”

Jūlija sākumā Jēkabpilī tiks atvērts labdarības veikals “HOPEN” un atklāšanas dienā tiks paziņoti projektu konkursa rezultāti, lai atbalstītu nevalstisko organizāciju iniciatīvas, informē organizācijas pārstāvis Mārcis Zanerips.

Projektu pieteikumus nevalstiskās organizācijas un budžeta iestādes var iesniegt no 2021.gada 1. jūnija līdz 2021.gada 28. jūnijam elektroniski mājaslapā: www.hopen.lv, (sadaļā „projekti”), vai arī nosūtot uz elektronisko pastu: hopengrupa@gmail.com ar norādi Projektu konkursam “Atvērti cerībai 3”. 

Nodibinājums “Lūkas fonds” un labdarības veikali “HOPEN” rīko projektu konkursu “Atvērti cerībai 3”, ar mērķi atbalstīt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu jautājumu risināšanu un kristīgo pamatvērtību nostiprināšanu. 

Projektu konkursam piešķirtais finansējums ir EUR 2000 (divi tūkstoši euro). Visvairāk balsu saņēmušais projekts saņems līdz EUR 1000 (vienu tūkstoti euro) sava pieteiktā projekta realizēšanai, otrās un trešās vietas ieguvēji katrs saņems EUR 500 (pieci simti euro) sava pieteiktā projekta realizēšanai. 

Žūrijas komisija izvirzīs iesniegtos projektus sabiedrības balsošanai. Balsošanā varēs piedalīties jebkurš sabiedrības loceklis. Iepazīties informāciju par projektiem un nobalsot varēs labdarības veikalā „HOPEN” Skolas ielā 18, Ogrē  veikala darba laikā un mājas lapā www.hopen.lv. Lai nobalsotu veikalā, jāiepērkās vismaz EUR 5 (piecu euro) apmērā un saņemtu žetonu. Vienam veikalā saņemtam žetonam būs piecu balsu skaits. Vienam balsojumam internetā būs vienas balss skaits. Balsu skaits veikalā un internetā tiks summēts. Sabiedrības balsošanas periods: no 2021.gada 1.jūlija līdz 7.jūlijam.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 8.jūlijā.

Iesniegt projektus drīkst biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības un budžeta 
iestādes, kuru reģistrācijas vieta ir Latvijas Republika. 
 
Projektu nedrīkst iesniegt komersanti (SIA, AS u.c.), personas, kas ir bankrotējušas vai pakļautas likvidācijai, to darbību pārvalda tiesas apstiprināts maksātnespējas administrators vai likvidators, tām ir kavētas kredītsaistības, tās ir apturējušas savu darbību, pret tām ir uzsākta tiesvedība, tām ir likumā noteiktā kārtībā atņemts sabiedriskā labuma statuss, vai tās ir nonākušas citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Deviņu gadu laikā labdarības veikali Hopen ir atbalstījuši dažādus projektus: Ogres DOMS, biedrības "LUX Viridia" un Ogres novada sociālā dienesta dienas centrs Saime organizētos pasākumus cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem,  Wings of Wheels nometnes cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodibinājumu “Centrs Dardedze”, Ogres īslaicīgās uzturēšanās telpas, starptautiskas jauniešu angļu valodas nometnes, autisma apvienības rokasgrāmatas izdošanu ar vairākām papildtirāžām, Bībeles svētku organizēšanu, mājas atjaunošanu Krapē “Ceļam māju”, humānās palīdzības nogādāšanu Ukrainā u.c.

Atstājiet komentāru