2021.gada 2. decembris

Meta, Sniedze

Aicina iesaistīties "Dzīves prasmju laboratorijā"

Aicina iesaistīties "Dzīves prasmju laboratorijā"

Jūlijā biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” ir uzsākusi projektu “Dzīves prasmju laboratorija-2”, ko finansiāli atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, informē projekta vadītāja Lilija Ražinska.

Pielietojot neformālās izglītības metodes, apgūt jaunas zināšanas un prasmes mūžizglītībai, kas stiprinātu  jauniešu garīgo veselību, uzlabotu  dzīves kvalitāti un stiprinātu pašvērtējumu un pārliecību par sevi un savām nākotnes iespējām, veicinātu grūtāk aktivizējamu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā un līdzdalības veicināšanu vietējās norisēs, parādot resursus brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un vides izglītošanai.

Projektā mudinās jauniešus apgūt jaunas prasmes, attīstot  praktiskās dzīves kompetences un uzņēmējdarbības prasmes videi draudzīgās aktivitātēs, kuru laikā attīstīs: foreļu makšķerēšanas, jātnieka un zirgkopja, slidošanas un braukšanas ar sup dēļiem prasmes.

Dosies pārgājienā, apgūstot 5 dzīves mācības: neatlaidību, cieņu pret dabu, prasmi pievērst uzmanību sīkumiem, laipnību un sadarbības māku.

Aicina sekot aktualitātēm Jēkabpils BJC mājas lapā www.jekabpils-bjc.lv, https://www.facebook.com/jekabpilsBJC, https://www.facebook.com/13pirmdiena.

Atstājiet komentāru