2021.gada 15. maijs

Airita, Arita, Sofija, Taiga

Zasas pagasta Liepu ciemā plānots nojaukt veco ūdenstorni

Zasas pagasta Liepu ciemā plānots nojaukt veco ūdenstorni

Jēkabpils novada pašvaldība 2021. gada 21. aprīlī saņēma Zasas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumu, kurā lūgts lemt par inženierbūves - ūdenstorņa, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Liepu tornis” Zasas pagastā, nojaukšanu, jo inženierbūve ir avārijas stāvoklī un ir bīstama. Inženierbūve atrodas Jēkabpils novada tiesiskajā valdījumā un bilancē, un atlikusī bilances vērtība ir 0 eiro.

22. aprīļa sēdē Jēkabpils novada domes Apvienotā komiteja lēma uzdot Zasas pagasta pārvaldei organizēt ūdenstorņa nojaukšanas procesu līdz šī gada 11. jūnijam. 
Demontēto mantu (metālu) plānots atsavināt, noslēdzot līgumu par metāllūžņu realizāciju, un ieņēmumus ieskaitīt Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.

Pēc inženierbūves nojaukšanas līdz 2021. gada 30. jūnijam Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļai uzdots inženierbūvi izslēgt no pašvaldības bilances, savukārt Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai - izslēgt no nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem.

Par ūdenstorņa nojaukšanu vēl tiks lemts Jēkabpils novada domes sēdē.

Foto: Kaspars Sēlis

Avots: jekabpilsnovads.lv

Atstājiet komentāru