2024.gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

Izsludināts konkurss uz Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja amatu

Izsludināts konkurss uz Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja amatu

Preiļu novada Kultūras un Tūrisma pārvalde izsludinājusi konkursu uz Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja amatu, liecina pašvaldības publiskotā informācija

Galvenie pienākumi amatā būs pārvaldīt Preiļu muižas kompleksa, Preiļu pils un parka finanšu, personāla un citus resursus, sastādīt budžeta projektu un kontrolēt tā izlietojumu, sniegt pārskatus par struktūrvienības darbu, koordinēt muižas kompleksa teritorijas attīstības un labiekārtošanas darbus. Vadītājam būs jāorganizē pasākumi un aktivitātes, kas saistītas ar Preiļu muižas kompleksa, Preiļu pils un parka popularizēšanu, kā arī jāveic apmeklētāju un sadarbības partneru piesaiste.

Vadītāja pienākumos ietilps noteikt muižas kompleksa un parka darbības pamatvirzienus un sasniedzamos rādītājus, izstrādāt un īstenot attīstību un izpēti veicinošus projektus, tai skaitā sadarbojoties ar Preiļu pils nomniekiem un tur izvietotajām iestādēm, nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīt tā izglītojošo potenciālu, plānot un īstenot tūrisma un kultūras pakalpojumus. Tāpat būs jāveido un jāuztur informāciju par muižas kompleksu un piedāvātajiem pakalpojumiem publicitātes materiālos un medijos, jāuztur vismaz vienas sociālo tīklu konts, sadaļa mājaslapā "www.visitpreili.lv" un informācija pašvaldības mājaslapā "www.preili.lv".

Prasības pretendentiem ir augstākā izglītība projektu, uzņēmējdarbības, tūrisma vadības vai sociālajās zinātnēs, pieredze vadošā amatā projektu vadībā, radošo industriju, tūrisma un/vai kultūras jomā, izpratne par nozares likumdošanu un kultūras pieminekļu apsaimniekošanas noteikumiem. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu valodas zināšanas augstā līmenī, vācu vai citas Eiropas Savienības valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī tiks uzskatītas par priekšrocību.

Piedāvātā mēnešalga - 1330 eiro.

Līdzšinējā Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova, kas ir arī šīs struktūrvienības izveidotāja, darbu uzteica pēc pašas vēlēšanās, jo nolēma mainīt darbības sfēru. Ar viņu darba attiecības tika izbeigtas jau 2022.gada 30.novembrī, informēja pašvaldībā. Čingule-Vinogradova ir socioloģe un ekonomikas zinātņu doktore.

Gada nogalē Kultūras un tūrisma pārvaldē kopā ar pašvaldības vadību notika diskusijas par šo amatu, lai skaidri definētu sagaidāmo rezultātu. Līdz brīdim, kamēr tiks atrasts jauns darbinieks, visus koordinējošos jautājumus par parka kompleksu risina Kultūras un tūrisma pārvalde, savukārt saimnieciskos, tāpat kā iepriekš, uzrauga parka komanda dārznieces vadībā, pauda pašvaldības pārstāve Ieva Pastare.

Atstājiet komentāru